Kategoriarkiv: Bygdebøker

Bygdebokmøte i kommunestyresalen

I går kveld var det igjen duket for bygdebokmøte. Det var det kommende bind V, bindet som tar for seg Andenes fra 1500-tallet til vel 1950 det handlet om. Forfatter Johan Borgos kunne opplyse de fremmøtte om at arbeidet med boka skrider fremover, jevnt og trutt, men at det fremdeles gjenstår en god del jobb. For de av dere som sitter på historier eller bilder fra 1960 og bakover – ta kontakt med Johan Borgos eller Aase Dybvik.

De fremmøtte fikk ellers en bred innføring i Andenes’ historie, og da med spesiell vekt på området rundt Sløyken (området sør for fyret) og Kiil-gården. Det viser seg at nettopp Sløyken-området kan ha vært det stedet på Andenes hvor det først ble etablert bosetning. Dette skjedde sannsynligvis rundt år 1500, og da som et resultat at den daværende bebyggelsen rundt Ramberg (området mellom Oksebåsen og Toften) etter hvert ble uegnet som havn grunnet tilslamming og landheving. Johan kunne også fortelle at Andenes sannsynligvis var den største (eller muligens nest største) bosetningen i Nord-Norge på 1600-tallet! Bare Vardø i Finnmark kan ha vært større på det tidspunktet.

Bind V i bygdebokserien ligger an for en lansering i månedsskiftet april-mai 2010.

Lydhøre fremmøtte låner øret til en engasjert Johan Borgos
Lydhøre fremmøtte låner øret til en engasjert Johan Borgos
En engasjert Johan Borgos berettet om fordums tider på Andenes
En engasjert Johan Borgos berettet om fordums tider på Andenes

Bygdebokmøte

Title: Bygdebokmøte
Location: Kommunestyresalen
Description: Til interesserte

HJELP TIL BYGDEBOKARBEID- SLEKTSGRANSKNING

Å skrive bygdebøker for et tettsted regnes som ekstra vanskelig, og Andenes er neppe noe unntak. Skrivinga av Andenes-bindet er kommet så langt at forfatteren snart skal begynne på 1900-tallet. Han trenger hjelp på to områder, for det første råd og innspill om hvordan innholdet skal ordnes slik at boka blir lett å finne fram i, og for det andre ”kjøtt og blod” til de familiene som boka omtaler.

I denne forbindelse inviterer Andøy bygdeboknemnd personer som driver med slektsgranskning eller har andre ting som de kan bidra med til et åpent møte i kommunestyresalen torsdag 3. desember kl. 1800. Til stede vil være bygdebokforfatter Johan Borgos.

Bygdebokarbeidet er avhengi av et godt nettverk av slike personer som driver slektsgranskning for at boka skal bli best mulig. Personer som sitter inne med bilder inviteres også til møte.

Vel møtt.
Start Time: 18:00
Date: 2009-12-03
End Time: 20:00