Særlige hendinger i krigsårene 1940/45 i Bjørnskinn av Isak Andreassen

Denne beretningen handler om Evald Knudsens (1919- 1948) eventyrlige flukt fra tyskerne sensommeren og høsten 1942. Isak Andreassen (1875-1965) er, som Evald Knudsen, fra Bø, eller Bøgard som stedet het en periode. Stiftet til manuskriptet er vedtak i sak 24/48 i Bjørnskinn formannskap, vedtatt i møte 29.09.48: ”Formannskapet vedtar enst. å sende Evald Knudsen, Bøgard, som nå ligger i uhelbredelig tuberkulose, kommunens hilsen og takk for sin innsats under krigen.” Et notat i margen opplyser at skriv er sendt ham 30/9. Evald Knudsen døde på tuberkulosehjemmet i Sigerfjord 6. oktober samme år.

I 1941 reiste Evald Knudsen fra Bøgard til Lofoten for å søke arbeid. Under oppholdet der kom det bekjente engelske raid til Lofoten i hensikt å ta med seg nazi-innstilte folk og også ta med seg folk som meldte seg frivillig til det norske militære i England.

Les resten av historien her…