Sjømannsidretten 1962 (idrettsbragd av Andenes-junior)

Frank Johannessen (Franken)

For 50 år siden var den norske handelsflåten en betydelig «arbeidsgiver» og i 1964 var bemanningen i handelsflåten på sitt høyeste – over 64 000 norske menn og kvinner hadde da sin arbeidsplass om bord i norske handelsskip. De neste 6 årene sank imidlertid dette tallet ned mot 40 000 og i dag (2012) er der vel bare et fåtall tusen nordmenn som arbeider om bord i norske handelsskip.Også fra vår kommune fikk mange ungdommer seg hyre på norske handelsskip – mange med tanke på å skaffe seg erfaring/praksis som var nødvendig for  senere å ta en utdanning som gjorde at de var sikret gode fremtidsjobber om bord i norske handelsskip.

 Seilingsmønstret for 50 år siden var imidlertid noe annerledes enn i dag. Lossing og lasting i havnene tok mye lengre tid enn nå og det kune derfor bli mye fritid på den enkelte sjømann. Her spillte velferden for sjøfolk en vesentlig rolle. De arrangerte idrettskonkurranser, bl. a. nordisk serie i fotball, norsk serie i fotball, nordisk landskamp i friidrett, nordisk mesterskap i friidrett og norsk mesterskap i friidrett.

 

Slik begynner Karl Rasmus Dahle sin beretning du finner i sin helhet ved å klikke her!