Mottok oppsigelse 93 ½ år gammel

Oppsigelse av Karl Dahle, 93 år, i 1998

Min far – Karl Dahle (1905-2003) – ble, det jeg vil kalle «Headhuntet» til stillingen som tilsynsmann ved Stave overrett fyrlampe nr 4106/07 forteller sønnen Karl Rasmus Dahle og viser fram «tilsettingsbrev» av 12. okt 1967 fra Fyrdirektøren.

Årslønna var på dette tidspunkt kr 490 for begge fyrlamper som han fikk tilsynet for. Min far var nær på 63 år ved tiltredelsen senhøstes 1967.

En historie om de eldre generasjoners yrkesstolthet og arbeidsmoral. Les hele historen fra Karl Rasmus her: Mottok oppsigelse 93 ½ år gammel