Erling Søreng fikk Deltakermedaljen for skøytefolk (april/juni 1940)

Erling Søreng fra Bø i Andøy fikk nylig utdelt deltagermedaljen for skøytefolk for sin krigsinnsats fra april til juni 1940. Søreng var mannskap ombord i M/K Bøtind, som var en av de ni båtene fra Andøy som opererte under britisk kommando fra Harstad. For det meste fraktet båten luftvernammunisjon til Kjøtta, Lilnad, Bogen og Narvik. Båten ble beskutt en gang i Andfjorden, men heldigvis ble ingen skadet. Medaljen ble overrakt av sjefen for Hålogalnd Sjørofsvarsdistrikt, Pål Sætre. Flere offiserer var tilstede på tilstelningen på Andøy Bo- og behandlingssenter på Åse.
Erling Søreng fra Bø i Andøy fikk nylig utdelt deltagermedaljen for skøytefolk for sin krigsinnsats fra april til juni 1940. Erling var født i 1908, og var 88 år da markeringa fant sted på ABBS i 1996. Utdelingen knyttes opp mot Fortellerarrangementet på Bleik i løpet av februar, hvor temaet er aktiviteten tilknyttet kampene om Narvik rett etter krigsutbruddet i 1940 der mange lokale båter deltok i transport av personell og utstyr.