Saksliste for kommende årsmøte i Andøy Historielag, 26.2 kl 1800 på Stave grendehus

Sak 1: Valg av ordstyrer
Sak 2: Valg av referent
Sak 3: Godkjenning av innkalling
Sak 4: Årsmelding
Sak 5: Regnskap
Sak 6: Budsjett for 2015
Sak 7: Historielagstur – orientering om tur til Island
Sak 8: Utnevnelse av æresmedlem
Sak 9: Valg

Last ned PDF her Aarsmote_Sakliste_2015