Andenes vær – ca 1900

Andenes Vær 1900Bildet er nok tatt like etter 1900, da Kiillgården  ble oppført i 1897 og Telegrafen i 1900.

Midt på bildet ser vi «Gammelkirkegården», sør for Sjøgata 4 (West End) og Sjøgata 8. Denne eldgamle kirketomta og gravplassen har sin lokalhistorie, og har vel blitt glemt av de fleste. Kirkegården er ikke så stor, men behøvde ikke å være så stor i den tid da alle ønsket å bli begravet like ved kirkeveggen, eller helst under kirkegulvet.  Så her ligger mange generasjoner Andenesfolk, lag på lag. Kirkegården gikk trolig ut av bruk rundt 1893, da den siste ble gravlagt der.

Kirketomta går imidlertid tilbake til middelalderen (1050 til reformasjonen 1536). Her har stått flere kirker. Det ble bygget ny kirke på denne tomta både i 1606 og i 1730-årene. Før sto det der en middelalderkirke, ifølge tidligere prest på Andenes og prost i Trondenes; Asbjørn Svartvasmo.

Havna eller vågen som folk sa den gang, viser stor utfjære. Nå har Andenes ingen naturhavn, slik som Risøyhamn, men vågen er jo nærmest tørrlagt? Dette har vel imidlertid blitt mudret opp gjennom årene.

Andenes hadde 800 innbyggere i 1900 og 1500 i 1917.

Bilde fra 1862 av Gamle Andenes kirke, som er tegnet av Edvin With, bror av Richard With, viser den gamle kirkens plassering på den gamle kirkegården, omtrent midt i bildet.
Bilde fra 1862 av Gamle Andenes kirke, som er tegnet av Edvin With, bror av Richard With, viser den gamle kirkens plassering på den gamle kirkegården, omtrent midt i bildet.

Med vennlig hilsen
Odd Torstein Pettersen
Fiskenes