foredrag på bleik; Fiskevær – Et åpent hol i vår historieforståelse

ved professor emeritus Reidar Bertelsen på samfunnshuset på Bleik onsdag 5. februar kl 1900 Reidar Bertelsen er professor emeritus i historisk arkeologi, Universitetet i Tromsø.
De siste femti årene har han forsket på ulike sider av kystbefolkningas økonomi og levesett i jernalder, mellomalder og nyere tid.