Bygdebokmøte

Title: Bygdebokmøte
Location: Kommunestyresalen
Description: Til interesserte

HJELP TIL BYGDEBOKARBEID- SLEKTSGRANSKNING

Å skrive bygdebøker for et tettsted regnes som ekstra vanskelig, og Andenes er neppe noe unntak. Skrivinga av Andenes-bindet er kommet så langt at forfatteren snart skal begynne på 1900-tallet. Han trenger hjelp på to områder, for det første råd og innspill om hvordan innholdet skal ordnes slik at boka blir lett å finne fram i, og for det andre ”kjøtt og blod” til de familiene som boka omtaler.

I denne forbindelse inviterer Andøy bygdeboknemnd personer som driver med slektsgranskning eller har andre ting som de kan bidra med til et åpent møte i kommunestyresalen torsdag 3. desember kl. 1800. Til stede vil være bygdebokforfatter Johan Borgos.

Bygdebokarbeidet er avhengi av et godt nettverk av slike personer som driver slektsgranskning for at boka skal bli best mulig. Personer som sitter inne med bilder inviteres også til møte.

Vel møtt.
Start Time: 18:00
Date: 2009-12-03
End Time: 20:00