Bygdebokarbeidet

Av Aase Dybwik

Fredag 4. Juni ble det sjette bindet av Andøy bygdebok presentert i Hisnakul på Andenes. Det er det siste bindet av ”Gård og slekt” og omhandler Andenes. Boka er 590 sider og har rundt 260 bilder. Bindet har tre fargeillustrasjoner, laget av Bent Aune. Disse kan kjøpes separat. Bindet inneholder også tekster om adelsslekter på Andenes i tidligere tider. Forhåpentligvis blir ikke dette det siste bindet av Andøy bygdebok. Årboknemnda har startet arbeidet med å få til et bind VII som skal videreføre den generelle historia fra bind I, dvs. fra ca.1800 fram til i dag.

Bygdebokarbeidet startet rundt 1990 med innsamling av bilder, noe som har resultert i et fotoarkiv på rundt 7000 bilder. Den første bygdeboknemnda ble oppnevnt av kommunestyret i 1991, og første leder var Berit Bergvik. Etter henne overtok Arne Martin Ellingsen, og i dag er Jon Lian leder. Forfatter av bind I – generell historie fram til ca 1800 – er Helge Guttormsen. Johan Borgos har skrevet alle de fem binda om ”Gård og slekt”. Dagfinn Dybwik har vært bilderedaktør, og Idar Nilssen har laget karta.

Avdøde Odd Solhaug har mye av æren for at bygdebokarbeidet ble en realitet, og at det ble forankret i Andøy kommune, som hele tiden har stilt seg positivt til arbeidet. Det såkalte Rydlandarkivet har vært til stor hjelp for Johan Borgos. Han har også dratt nytte av gode ”hjelpere” fra de forskjellige gårdene.

Jon Lian takker Bent Aune, Johan Borgos og Dagfinn Dybwik for godt utført arbeid. Kartansvarlig Idar Nilssen var ikke til stede. Foto: Aase Dybwik
Werner Johansen deler ut blomster til hjelperne med Andenesbindet. Fra v.: Andreas Blix, Evelyn bakken, Paula Johansen, Finn Hansen, Karl Rasmus Dahle og Tore Torbergsen. Foto: Aase Dybwik

2 kommentarer til “Bygdebokarbeidet”

  1. Hei
    Jeg har kjøpt Andøy bygdebøkene bind 1, 3 og 5, Dessverre er ikke innholdet samsvarende med det dere oppgir når jeg skal bestille bøkene. Dette trolig fordi det er en sammenblanding av ANDØY BYGDEBOK og Gård og slekt . F.eks: Jeg bestiller Bind 1 for å få informasjon om gårdene Bø og Bjørnskinn så mottar jeg Bind 1 som heter fra Fra OMD til ANDØY. Hva er det jeg ikke har fått med meg? På forhånd takk.

  2. Det er jo beklagelig at du har mottatt noe annet enn det du ønsket å motta. Men, det som har skjedd er at bygdebøkene i Andøy er navngitt og nummerert slik: Andøy Bygdebok – Bind I inneholder mye info, men ikke slekstabeller. Disse kommer først i Andøy Bygdebok – Bind II – Gård og slekt del I, II, III osv. Den du da nok egentlig ønsket var «Andøy Bygdebok – Bind II – Gård og slekt del I» som jo omhandler blant annet de gårdene du nevner.

    Med bakgrunn i din tilbakemelding oppdaget jeg også at menyvalgene nok var til å misforstå. Disse er nå korrigert. Så takk skal du ha!

    Jeg foreslår at du tar kontakt med Jannina Hansen janninahanssen@gmail.com i Andøy Historielag, så ordner det seg garantert.

    Mvh Kolbjørn Blix, web admin.

Legg igjen en kommentar