Haugen kirkegård – nr. 13 i Andøy

Kirkegården på Abrahamneset på Haugen

Kirkegård Nr. 13 i Andøy kommune.

Omtale ved Jarle Olav Hansen (JOH):

Kirkegården ble vedtatt oppretta etter vedtak i Dverberg Herredstyre 9. april 1872. Den skulle avlaste kirkegården i Bjørnskinn og brukes av de gårdene i sognet som lå på Andøyas vestsiden i Bjørnskinn sogn: Svindalen, Åknes, Haugen, Sørmela, Bø og Nøss. Kirkegården er utvidet  4 ganger, de første utvidelsene (ABC) er markert av en tykk steinmur som ble lagt opp av to svenske gutter. De to siste utvidelsene er omtrent som antydet på kartet.

Det er fortalt at innvielsen/vigslingen ble foretatt først i 1874, men det er definitivt klart at det ble foretatt begravelser før vigslingen, i alle fall i 1873. Den første personen, som vi med sikkerhet vet ble gravlagt på Haugen, er person Nr. 005 Hanna Pauline Andersdatter, hun var gift med Aron Mathias Uhre på Sørmela. Til hennes jordfestelse laget Aron en trespade som også i dag blir brukt ved jordfestelser på kirkegården på Abrahamneset.

Fra vedtaket om opprettelsen og fram til denne begravelsen døde 5 barn, de fleste av skarlagensfeber. Om alle disse er begravet på haugen er noe usikkert, men det er ansett som svært sannsynlig. I 1953 fikk bygdene Bø og Nøss sin egen kirkegård. Mange derfra, som hadde sine ektemaker gravlagt på Haugen ble også etter denne tid begravd her.

Kilder:

Karl Rasmus Dahle (KRD) hadde fått tak i en navneliste over begravde etter 1900, med feltanvisninger. Navnelista er trolig offisiell-den ble overlevert til Jarle Hansen(JOH) som tok på seg arbeidet med å redigere. Dessverre var den svært mangelfull, nesten hele felt D var ikke tatt med og den var helt uten persondata. Henvisningene til gravplasser syntes ikke å stemme overens med virkeligheten. Har derfor laget et kart og satt til nye henvisninger til gravplassene.

Denne lista er så blitt supplert med navn og data, fra kirkebøkene for Bjørnskinn, over døde personer i tidsrommet  fra 1872/fram til 1910. Resten er i hovedsak data avlest fra minnesteinene Avlest/redigert: Jarle O. Hansen (JOH) Hjemmelsmenn/korrektur: Karl Rasmus Dahle, Stave (KRD) og Alfhild Johansen, Risøyhamn.

Røde tall i tabellen betyr: usikkerhet
Hele røde rader betyr: at det ikke er funnet dokumentasjon på at personen er gravlagt på Haugen

Sortering av tabellen:

Det er mulig å sortere tabellen på kolonne for forskjellige formål. I Tabell på verktøylinjen i MS Word vil en finne sorteringskommandoen.

I praksis vil det være kun to sorteringer som kan ha noen hensikt:

Ved sammenligning av data mot andre kilder vil sortering på navn være mest praktisk. Ved besøk på kirkegården er det nok mest nyttig at tabellen er sortert på gravfelt, i begge disse sorteringer vil ledige Nr. komme først i tabellen, ettersom cellene her er tomme.

Gravplass

Felt/rad/nr

L. nr. † Navn

Sist brukte Par nr. 141

Par

nr.

Født Fødested Død Bosted Merknader

F = foreldre, /= i ekteskap, * = ektemake, sb= Sambo, f.= født, d = død,  grl = gravlagt

D/10/01 1953.03 † Abelsen, Jakobine M. ug 27.8.1873 Bø, Sortland 15.11.1953 Haugen F Jensine/Abel Pedersen – Hadde sønnen Roald Jentoft Andersen
D/11/04 1966.01 † Alpøy, Aslaug Marie 001 12.7.1895 Sørmela 28.4.1966 Sørmela F Petra/Paul Pettersen
D/11/03 1963.04 † Alpøy, Gerhard Magnus 001 6.9.1896 Leiranger Steigen 21.10.1963 Sørmela F Anne Hansdtr/Hans Kr. Hansen
ABC/05/02 1963.01 † Amundsen, Albertine Nilsine 002 22.11.1875 21.3.1963 F Nikoline/Kristoffer Pedersen
ABC/05/03 1945.05 † Amundsen, Kristen Olav 002 14.11.1874 Myre 2.6.1945 F Jensine/Amund Hansen
ABC 1885.02 Andersdatter Melbøe, Karen Margrethe 003 11.4.1848 Buksnes 20.9.1885 Åknes F Gunelia Hauan/Andreas Iversen Melbøe – * Kristoffer Valentinsen
ABC 1873.02 Andersdatter, Hanna Pauline 004 21.7.1825 Sørmela 12.6.1873 Sørmela F Anne Kristine/Anders Pauli Olsen – * Aron Uhre – av de første gravlagte på Haugen
ABC 1876.01 Andersdatter, Themine Anna ug 1811 Sørmela 25.3.1876 Haugen F Anne Kristine/Anders Pauli Olsen
ABC/13/06 1935.05 † Andersen, Albert Egvald Martin 18.3.1880 Åknes 14.12.1935 Åknes F Everine/Andreas Andersen – * Aslaug Rask fra Solør, hun reiste tilbake dit 1936
ABC 1885.0 Andersen, Alfred Bernhard b 4.7.1884 Åknes -.1885 Åknes F Andreas Bernt Andersen/Everine Andrine Kristine Johansdatter.
ABC 1929.02 Andersen, Andreas Bernt 1.7. 1851 Åknes 5.3.1929 grl Åknes F Berit Isaksdtr/Anders Olsen – * Everine Andrea Johannesdatter.(til Sigerfjord)
ABC 1892.03 Andersen, Anne Kristine 005 1.10.1836 Gisløy, Øksnes 18.8.1892 Åknes F Johanna Mikkelsdtr/Ole Andersen
ABC 1900.05 Andersen, Hans Pauli ug 28.1.1817 Sørmela 17.12.1900 Sørmela F Anne Tollefsdtr/Anders Pauli Olsen
ABC/12/13 1927.07 † Andersen, Lydia Kristine 006 13.3.1838 Sellevoll 11.8.1927 Åknes F Berit Pedersdtr/Knud Gams Olsen
ABC 1884.08 Andersen, Mikal Johan 25.6.1825 Lillesandnes 25.7.1884 Åknes F Berit Hansdtr/Peder Jensen – * Maren Anna Pedersdatter d. 05.07.1900 grl Skogvoll
ABC/12/12 1919.03 † Andersen, Nils Andreas Lochert 006 9.3.1838 Åknes 24.6.1919 Åknes F Johanna Mikkelsdtr/ Anders Olsen.
ABC 1900.0 Andersen, Nils Martinus 007 27.5.1822 Sørmela ca 1900 Haugen F Anne Kristine/Anders Pauli Olsen – * Ottine Andreasdtr.
ABC/06/10 1917.03 † Andersen, Ole Mathias 005 26.10.1832 Åknes 18.3.1917 Åknes F Johanna Mikkelsdtr/ Anders Olsen
D/10/04 1959.05 † Andersen, Roald Jentoft 5.5.1919 Sørmela 7.9.1959 Haugen F Jakobine Abelsen og Albert Andersen  – * Elsa Olsen f. Larsen
ABC 1906.03 Andersen, Theodor Olai Berg ug 22.4.1876 Åknes 18.4.1906 Åknes F Everine/Andreas B Andersen
ABC 1894.01 Andreasdatter, Ottine Kornelia Lunde 007 29.7.1829 Skarstein 31.1.1894 Haugen F Martina Hitmøller Hansdtr/Andreas Ottesen – Nils Martinus Andersen
ABC/01/04 1931.05 † Andreassen, Adolf Bernhard ug 30.10.1887 Haugen 11.8.1931 Haugen F Nemine/Andreas Nilsen – ufør
ABC/06/13 1924.07 † Andreassen, Andreas Kornelius 008 15.12.1834 Skarstein 4.6.1924 F Martina Hitmøller Hansdtr/Andreas Ottesen
ABC/05/14 1899.04† Andreassen, Anton Martin ug 27.2.1872 11.11.1899 F Serina Korneliusdtr/Andreas Andreassen – Styrmann, døde ved en ulykke i Bergen
ABC 1929.03 Andreassen, Borghild Klaudia ug 11.6.1909 Svindalen 26.5.1929 grl Svindalen F Martha/Martin Andreassen
D/08/02 1952.04 † Andreassen, Dagny A. 18.6.1919 Tysfjord 16.8.1952 Svindalen f. Pettersen  — * Edvard Harald Pauli (grl i Drammen)
ABC/03/03 1941.01 † Andreassen, Gertha Alvilde ug 12.4.1901 Lødingen 12.4.1941 Haugen F Jonette Einarsdtr/Hans Andreassen – søster til Jenny Haugen
D/08/01 1974.01 † Andreassen, Martha Johanne Agnete 009 1.7.1876 Sørvågen 6.1.1974 Svindalen F Martha Bendiksdtr/Aron Olsen
ABC/14/20 1923.06 † Andreassen, Martin Peder Konrad 009 14.1.1874 Svindalen 11.3.1923 Svindalen F Jakobine Martinusdtr/Andreas Pedersen
ABC 1927.04 Andreassen, Nils Juul ug 16.2.1902 Svindalen 1.5.1927 grl Svindalen F Martha/Martin Andreassen
D/12/03 1965.02 † Andreassen, Nora ug 8.6.1894 Haugen 15.7.1965 Haugen F Nemine/Andreas Nilsen  – Lærerinne
ABC 1911.01 Andreassen, Olaus Berg 010 1835 Inderøy 6.6.1911 grl Nøss * Kristine Marie Jensdatter
D/03/02 1946.02 † Anfindsen, Anton Ditløv 011 3.8.1869 Kobbedal 18.4.1946 Nøss F Ellen Ingebrigtsdtr/Anfind Paul Olsen
D/08/08 1967.02 † Anfindsen, Kristine Jakobine Pauline 012 5.4.1872 Nøss 6.3.1967 F Anne Martinusdtr/Wilhelm M. Pedersen
ABC 1902.01 Anfindsen, Magdalene Kristine 012 10.1.1861 Langnes 17.2.1902 F Oline Olsdtr/Anfind Baardsen
D/03/01 1958.01 † Anfindsen, Regine Amalie 011 2.3.1877 Bjørnskinn 27.5.1958 Nøss F Enora Johansdtr/Nils A. Isaksen
ABC 1928.01 Anfinsen, Knut Celius 012 30.8.1859 Kobbedal 7.3.1928 grl Nøss F Ellen Ingebrigtsdtr/Anfind Paul Olsen – *1 Magdalene – *2 Kristine
ABC/13/10 1924.09 † Anfinsen, Sverre Johan ug 30.4.1903 Nøss 2.7.1924 Nøss F Regine/Anton Anfinsen
ABC 1882.02 Antonsen, Agnes Julie b 18.8.1878 Åknes 8.11.1882 Åknes F Anton Celius Olsen (Oterbekk)
ABC 1884.04 Antonsen, Agnes Julie b 25.2.1883 Åknes 15.4.1884 Åknes F Albine/ Anton Celius Olsen (Oterbekk)
ABC/12/10 1919.04 † Antonsen, Fridjof Kristian b 2.11.1914 Nøss 10.7.1919 Nøss F Regine/Anton Anfinsen
ABC/12/11 1920.01 † Antonsen, Fritjof Norman b 18.3.1919 Nøss 9.2.1920 Nøss F Regine/Anton Anfinsen
ABC/12/09 1919.05 † Antonsen, Nora Nemine ug 2.6.1897 Nøss 17.7.1919 Nøss F Regine/Anton Anfinsen
ABC/13/12 1921.01 † Antonsen, Ragnar Kristoffer ug 28.6.1900 Nøss 9.3.1921 Nøss F Regine/Anton Andfinsen
ABC/06/15 1908.05 † Aronsdatter, Augusta Amalie 049 29.9.1863 Sørmela 23.5.1908 F Hanna Andersdtr/Aron Uhre
1952.01 † Aronsen, Anton Martin 1866 Sørvågen 2.1.1952 Svindalen F Martha Marie Bendiksdatter/Aron Andreas Olsen – *Henriette Hansdatter
E 03/001 1973.04 † Aronsen, Hagbart Normann 013 18.3. 1888 Sørmela 24.12.1973 Haugen F Sina Olsdtr/Kristian O Aronsen –  *1. Kristine Sofie Hansen.(grl i Fauske)
ABC/09/10 1907.09 † Aronsen, Hans Pauli Olai 014 28.6.1852 Nordmela 15.11.1907 Sørmela F Hanna P Andersdtr/Aron Uhre
ABC/13/01 1943.04 † Aronsen, Hildur Vilhelmine 013 18.3.1896 Finneset, Øksnes 18.5.1943 Åknes F Wilhelmine Hermannsdtr/Hans P B Hansen
ABC/09/11 1945.10 † Aronsen, Johanne Marie 014 20.3.1856 Nøss 23.11.1945 Nøss F Berit Korneliusdtr/Tollef Nilsen
ABC 1913.02 Aronsen, Kristian Olaus 015 25.5.1859 Sørmela 21.6.1913 Sørmela F Hanna Andersdtr/Aron Uhre
ABC 1892.01 Aronsen, Kristine Cecilie b 3.2.1892 Sørmela 13.2.1892 Sørmela F Sina/Kristian Aronsen
ABC/04/07 1910.06 † Aronsen, Nikoline Johanna Jørgine 016 2.4.1845 Ormøya, Brøn. 14.12.1910 Sørmela F Jensine Nikolaisdtr/Jakob Kr. Hansen
ABC/04/08 1930.02 † Aronsen, Nils Andreas 016 21.12.1849 Nordmela 23.11.1930 Sørmela F Hanna Andersdtr/Aron Uhre
ABC 1936.05 Aronsen, Sina Dortea Oline 015 9.7.1861 Fornes 15.7.1936 Sørmela F Ellen A Tollefsdtr/Ole Simonsen — stedatter til Lars Larsen Brækkan
E 02/010 1994.01 † Behrens, Heinz Karl 017 25.4.1938 Tyskland 3.11.1994 Sørmela * Harriet Dahl
ABC 1900.0 Brækkan, Ole Ellevsen 018 1806 Sokndal ca 1900 Åknes far: Ellev Andersen, Brekkan
ABC 1875.03 Brækkan, Oluf Severin ug 12.8.1855 Skjoldehamn 21.1.1876 Åknes F Sara/Ole Ellevsen Brækkan
ABC 1907.08 Brækkan, Sara Susanna 018 12.8.1824 Andenes 14.9.1907 Åknes F Ellen Svendsdtr/Anders Jensen
ABC 1915.03 Dahl, Kornelia Bergitte 18.12.1864 Nøss 16.5.1915 grl Nøss F Ellen Ernestusdtr/Jakob P. Korneliussen – * Enok Randolf Dahl (grl Nøss)
ABC 1907.02 Drage, Alf b 13.8.1895 26.2.1907 F Antonette/Lars Sæmundsen (Drage)
ABC 1923.07 Drage, Antonette Helmine 019 19.2.1865 28.6.1923 grl F Berit Ernestusdtr/Nils A. Pedersen
ABC 1939.12 † Drage, Lars Gregorius Sæmundsen 019 1864 Østmyr, Selje 3.12.1939 F Ane Gregoriusdtr/Sæmund Larsen
ABC 1919.09 Dødfødt barn b 1919 5.10.1919 grl ? ukjent identitet
ABC 1909.03 Dødfødt guttebarn b 1909 13.6.1909 grl ? ukjent identitet
ABC 1895.01 Eilertsen, Henrikke ug 1874 Gunnesdal Kv 2.4.1895 Nøss F Anna Olena Andreasdtr/Eilert Nikolai Olsen
ABC 1908.07 Einarsen, Kirsten Akseline 24.2.1828 Evenes 24.7.1908 Åknes Mor til Everine som var gm Andreas B Andersen
E 03/009 1997.01 † Eliassen, Lilly Marie 020 26.2.1924 Svindalen 15.4.1997 ? F Ragna/Endre Iversen – * ?…………… Eliassen
ABC 1903.02 Eliotsen, Aagot b 13.8.1903 Åknes 10.9.1903 Åknes F Eliot Jakobsen og Olga Petrine Olsen (Olga reiste til Bergen, levde ugift der)
ABC 1907.03 Endresdatter, Elen Birgitte 23.7.1860 Sandnes 20.3.1907 Sandnes F Brita Larsdtr/Endre Endresen – * Nils Arntsen døde 12.04.1939, gravlagt på Stave
D/04/04 1946.06 † Endresen, Anna Marie Oline 021 14.10.1861 Medby 18.8.1946 Svindalen F Dorthea Jensdtr/Nils Kr. Nilsen
ABC 1893.03 Endresen, Endre 022 1808 Vik i Sogn 31.7.1893 Svindalen F Marita Sigurdsdtr/Endre Andersen  -. * Britta Ellingsdatter Holand
ABC/10/05 1939.10 † Endresen, Hans Andreas 021 9.9.1852 Svindalen 14.7.1939 Svindalen F Britta Ellingsdtr/Endre Endresen
D/05/04 1948.04 † Endresen, Iver Johan 023 7.7.1867 Sandnes 29.6.1948 Svindalen F Brita Larsdtr/Endre Endresen
D/05/03 1961.01 † Endresen, Johanne Marie Bergitte 023 2.10.1865 Vik, Hadsel 30.1.1961 Svindalen F Anne Nilsdtr/Arne Kr. Jensen
ABC/12/03 1937.06 † Enoksen, Hanna Olivia b 3.10.1830 16.11.1937 F Ivara/Ovald Enoksen, Bø
ABC/15/07 1938.04 † Enoksen, Håkon Edvard ug 4.4.1914 12.4.1938 F Helene/Enok Kristiansen
D/15/08 1945.0 † Enoksen, Lillesøster b 1945 1945 F Sigrid/Peder Enoksen
ABC 1901.01 Enoksen, Peder Kristian b 1.8.1898 25.2.1901 F Helene/Enok Kristiansen
ABC 1904.07 Enoksen, Severin Peder Antonius b 5.2.1904 28.4.1904 F Helene/Enok Kristiansen
ABC 1893.02 Ernestusdatter, Anne Elisabeth 024 3.8.1832 10.5.1893 Åknes F Inger Knudsdtr/Ernestus Johannessen – * Johan Jørgen Pedersen
ABC 1910.04 Ernestusdatter, Berit Helene 025 20.3.1830 9.10.1910 grl F Inger Knudsdtr/Ernestus Johannessen – * Nils Andreas Pedersen
ABC/09/08 1949.03 † Ernestussen, Berit Abelone 026 24.2.1849 Nøss 25.4.1949 F Berit Korneliusdtr/Tollef Nilsen
ABC/09/14 1907.10 † Ernestussen, Edvind Daniel ug 3.1.1873 30.11.1907 F Berit/Ernestus Ernestussen, døde på Rønvik sykehus
D/02/07 1947.05 † Ernestussen, Elsa Britt b 14.7.1947 Nøss 19.7.1947 Nøss døde 3 dager gml.  – F Astrid Steffensen og Ernestus Ernestussen
ABC/09/09 1927.03 † Ernestussen, Ernestus Rikard 026 7.5.1842 28.4.1927 F Inger Knudsdtr/Ernestus Johannessen
ABC 1899.02 Ernestussen, Hans Ernst 027 21.2.1835 5.9.1899 F Inger Knudsdtr/Ernestus Johannessen
ABC 1886.01 Ernestussen, Knut Petter 028 19.9.1827 21.12.1886 F Inger Knudsdtr/Ernestus Johannessen
ABC/14/06 1934.01 † Ernestussen, Sofie Johanne 027 26.6.1850 Sellevoll 5.2.1934 F Cecilie Kr. Olsdtr/Kristian Rasmussen
ABC 1914.05 Ernestussen, Themine Dorthea 028 8.1.1828 Sellevoll 24.11.1914 grl F Cecilie Jørgensdtr/Ole Olsen
ABC/08/13 1910.02 † Ernestussen, Thora Charlotte ug 26.5.1889 18.7.1910 F Berit/Ernestus Rikard Ernestussen
ABC/11/19 1915.01 † Evensen, Karoline Rask 029 22.9.1838 Bjorelvnes 24.2.1915 Haugen F Ane Larsdtr/Kristen Eriksen  – * Ole Evensen
ABC 1931.03 Evensen, Ole 029 13.8.1846 Børsa, Skaun 19.4.1931 grl Haugen far: Even Jensen – bodde på Lillera, ingen barn
ABC/13/15 1918.11 † Gundersen, Kristine Bergitte ug 26.6.1858 Bleik 9.10.1918 F Alette/Gunder (Gunnar) Lassesen
ABC 1887.02 Hansdatter, Berit Kirstina 030 1798 24.3.1887 Åknes F Emte Larsdtr/Hans Jensen  – *  Peder Jensen
ABC 1884.05 Hansdatter, Hilda Bergitte b 7.12.1877 Sørmela 24.4.1884 Sørmela F Johanna Marie Tollefsdtr/Hans Pauli Aronsen
ABC 1878.02 Hansen, Albert Karolius b 7.4.1874 15.1.1878 F Helene C Mikalsdtr/Hans P Kaspersen
D/09/03 1963.03 † Hansen, Alfred Edvin 031 4.6.1895 Åknes 26.7.1963 Åknes F Bergitte Johansdtr/Hans A Kristiansen – *1 Magda A Paulsen – *2 Julie Pettersen
ABC/06/18 1904.01 † Hansen, Alfred Hilmar b 22.2.1886 Svindalen 8.1.1904 Svindalen F Anna/Hans Endresen
ABC 1916.02 Hansen, Arne b 1915 21.3.1916 grl F Marie/Hilmar Ragnvald Normann Hansen Liland
ABC/12/04 1937.02 † Hansen, Augusta Petrine Gusta 032 18.5.1884 Klo 15.2.1937 F Birgitte M Nilsdtr/Anders M Nilsen
D/01/05 1945.02 † Hansen, Borgny Kartilde 16.6.1916 Nøss 16.3.1945 Nøss F Pauline/Albert E Larsen – * Hermann Olav Torleif Hansen (grl på Nøss)
ABC 1933.02 Hansen, Dødfødt barn b 1933 Nøss 1.5.1933 grl Nøss F Emma Nemine/Ingvart Julius Hansen
ABC 1884.07 Hansen, Hilda Pauline b 16.6.1884 Åknes 7.5.1884 Åknes F Bergitte Johansdtr/Hans A Kristiansen
ABC/14/04 1936.06 † Hansen, Ingvart Julius 30.6.1879 Nøss 15.9.1936 Nøss F Rebekka/Hans J Olsen  – * Emma Nemine Hansen, (grl Nøss)
ABC 1875.04 Hansen, Jens Jørgen ug 1801 21.1.1876 Åknes legdslem hos Ole Andreas Olsen (Bekken). bror av Berit Marie Hansdatter.
ABC 1917.01 Hansen, Karl Normann Bernhard ug 10.12.1888 Åknes 19.1.1917 Åknes F Bergitte Johansdtr/Hans A Kristiansen
D/09/01 1952.05 † Hansen, Magda Alvilde 031 25.4.1901 23.12.1952 Åknes F Augusta/Paul M Jensen
ABC/11/15 1916.04 † Hansen, Marie 14.3.1884 14.5.1916 F Karoline/Petter A Pedersen. * Hilmar Ragnvald Normann Hansen (til Liland, Sortl)
D/?? 1946.07 Hansen, Marie Konstance ug 20.6.1887 Åknes 20.9.1946 Åknes F Bergitte Johansdtr/Hans A Kristiansen
ABC 1884.06 Hansen, Olga Elisabeth Hauan b 7.9.1883 Nøss 6.5.1884 Nøss F Rebekka/Hans Johan Olsen
E 05/011 1973.02 † Hansen, Peder Marselius 032 3.11.1873 9.6.1973 F Sofie Kristiansdtr/Hans E Ernestussen
ABC/10/17 1915.02 † Hansen, Sofus Arnold b 24.3.1906 11.3.1915 F Augusta/Peder Hansen
ABC 1910.05 Hanssen, Daniel ug 7.8.1891 Åknes 25.10.1910 Åknes F Bergitte Johansdtr/Hans A Kristiansen
ABC 1910.03 Hanssen, Olav Emil ug 26.2.1885 Nøss 3.8.1910 grl Nøss F Rebekka/Hans J Olsen
1999.01 A Haugen, Asmund Olger ug 19.3.1920 Haugen 10.6.1999 Haugen F Magda/Albert Tollefsen
D/06/02 1949.01 † Haugen, Helmer Ragnar August ug 4.9.1868 Haugen 24.2.1949 Haugen F Grethe/Tollef Nilsen  – Fiskehandler, politiker etc.
E 05/002 1995.01 † Haugen, Jenny Hansine 033 5.4.1899 Anfinsletten, Lø. 8.4.1995 Haugen F Jonette Einarsdtr/Hans Andreassen – * 1. Hermod Olsen (grl på Sortland ?)
E 05/001 1970.02 † Haugen, Otto Leonhard Normann 033 25.5.1885 Haugen 12.11.1970 Haugen F Nemine/Andreas Nilsen  –  Trelasthandel i Risøyhamn
ABC/10/18 1942.03 † Haukland, Dødfødt barn b 12.3.1942 Haugen 12.3.1942 Haugen F Klara/Einar Haukland, Bruvollen
E 04/001 1973.03 † Haukland, Einar 034 17.8.1911 Vestresand, Lof. 10.10.1973 Haugen * Klara Natalie Mohn Pettersen
D/09/05 1959.02 † Helmersen, Leif 035 11.6.1929 Lofoten 20.2.1959 Åknes * Synnøve Pettersen
ABC 1891.0 Henriksdatter, Anna Bergitte 036 30.3.1830 Myre 1891 Nøss F Riborg H. Knutsdtr/Henrik Gustavsen  – * Petter Andreas Pedersen
ABC 1878.03 Henriksdatter., Anne Jonette ug 1806 Lødingen 11.8.1878 Døde som fattiglem på Bø, bodde hos Kristoffer Pedersen i 1875
ABC/07/18 1887.05 † Holand, Britta Ellingsdatter 022 1811 Vik i Sogn 3.12.1887 Svindalen F   * Endre Endresen
D/09/06 1959.02 † Haagensrud, Bergrunn Kathrine 28.8.1930 7.4.1959 Fetsund F Dagny/Peder K Pettersen – * Hans Haagensrud, Fetsund
ABC 1905.02 Ingebrigtsen, Johannes 037 25.5.1825 1.2.1905 Nøss F Riborg H Olsdtr/Ingebrigt Johannessen – * Ingeborg Marie Jensdatter
ABC 1890.03 Isaksdatter, Johanne Kristine 038 29.9.1825 Nøss 17.7.1890 Nøss F Inger Ingebrigtsdtr/Isak Jakobsen  – * Peder Pedersen
D/06/05 1948.05 † Isaksen, Agnes Edvarda 039 15.12.1894 Stø 3.11.1948 Nøss F Ida H Severinsdtr/Peder M Olausen Bruun
ABC 1906.07 Isaksen, Anne Marie 18.2.1815 Lillesandnes 12.11.1906 Åknes F Gjertrud Hansdtr/Mikkel Andersen – * Kasper Jordan Isaksen, døde i Sørvågen Øk.
D/06/04 1991.03 † Isaksen, Bernhardt 039 15.7.1897 Nøss 3.7.1991 Nøss F Elen R Hansdtr/Isak Jakob Pedersen
ABC 1896.03 Isaksen, Johanna Kristine b 14.9.1893 Nøss 27.9.1896 Nøss F Ellen/Isak J. Pedersen
1914.03 Isaksen, Elise (Lise) Johanne 092 3.3.1828 Nøss 2.8.1914 grl Nøss F Inger Ingebrigtsdatter/Isak Jakobsen
ABC 1890.02 Isaksen, Peder Johan b 30.4.1986 Nøss 4.3.1890 Nøss F Ellen/Isak J. Pedersen
ABC 1888.02 Isaksen, Petrine Johanna b 1.5.1882 Nøss 17.7.1888 Nøss F Ellen/Isak J. Pedersen
ABC 1896.01 Isaksen, Petrine Johanna b 19.6.1890 Nøss 10.5.1896 Nøss F Ellen/Isak J. Pedersen
D/05/06 1947.03 † Iversen, Armand Johan Ingemann ug 21.3.1922 Svindalen 12.5.1947 Svindalen F Ragna/Endre Iversen
D/05/05 1947.01 † Iversen, Birger Peder ug 17.11.1926 Svindalen 9.2.1947 Svindalen F Ragna/Endre Iversen
E 03/006 1982.02 † Iversen, Endre Arnulf Berg 040 7.1.1899 Svindalen 14.4.1982 Svindalen F Johanna/Iver Johan Endresen
ABC 1891.02 Iversen, Inga Bertine b 27.2.1891 Svindalen 7.5.1891 Svindalen F Johanna/Iver Johan Endresen
E 03/007 1982.03 † Iversen, Ragna Amalie 040 19.8.1899 Ingelsfjord 24.6.1982 Svindalen F  Anna K Arnesdtr/Anton Arntsen
ABC 1893.01 Jakobsdatter, Hilda Sofie b 28.2.1876 Nøss 1.4.1893 Nøss F Ellen D Ernestusdtr/Jakob P Korneliussen
ABC 1908.02 Jakobsdatter, Johanna Malena 041 11.10.1830 21.1.1908 Åknes F Oline/Jakob Jakobsen -* 1) Jens Jakobsen *2) Samson Jetmundsen *3) Elias Johansen
ABC 1880.02 Jakobsdatter, Petrikke Marie 15.1.1827 Andenes 17.11.1880 Svindalen mor til Jakobine som var gift med Andreas Marinus Pedersen
D/12/07 1968.02 † Jakobsen, Eliot Julius 042 21.6.1887 Åknes 20.4.1968 Åknes F Gjertrud/Jakob J Jensen – * 2 Hanna Tangås
ABC/13/02 1937.05 † Jakobsen, Enelie Elea Dorthea (Nelia) ug 3.5.1862 Nøss 13.8.1937 Nøss F Elen Dorthea/Jakob Korneliussen
ABC/11/02 1940.05 † Jakobsen, Erling Julius ug 25.9.1917 Åknes 28.5.1940 Åknes F Julie/Eliot Jakobsen, falt for en tysk kule i Narvik
D/12/08 1975.03 † Jakobsen, Hanna M 042 26.5.1900 Forra Evenes 28.5.1975 Åknes F Ane Adamsdtr/Edvard Torresen  Tangås
D/10/08 1962.02 † Jakobsen, Jentoft Petter Berg 043 21.3.1891 Åknes 7.4.1962 Åknes F Gjertrud/Jakob J Jensen
ABC/11/07 1933.01 † Jakobsen, Julie Susanne 042 16.7.1887 Sandnes 11.3.1933 Åknes F Johanna Gabrielsdtr/Ove H Olsen
D/10/07 1976.01 † Jakobsen, Kaspara Johanna 043 17.7.1895 Nordmela 12.4.1976 Åknes F Jensine/John Olsen Rottem
1937.01 Jakobsen, Sigvard Johan 4.1.1937 grl Ukjent
ABC/06/04 1942.01 † Jakobsen, Sverre b 5.6.1930 Åknes 11.2.1942 Åknes F Julie/Eliot Jakobsen, omkom i snøskred
ABC 1879.01 Jensdatter, Ingeborg Marie 037 30.1.1827 Bjørnskinn 17.2.1879 Nøss F Martha K Jakobsdtr/Jens M Olsen
ABC 1916.06 † Jensdatter, Kristine Marie 010 1.6.1832 Bjørnskinn 31.5.1916 Nøss F Marta/Jens M. Olsen – * Olaus Berg Andreassen
D/10/03 1972.03 † Jensen, Amanda Elise 044 30.7.1886 Åknes 17.5.1972 Åknes F Petrine/August Jørgensen
E 03/005 1988.01 † Jensen, Anna Martha 045 7.6.1924 Sildpollen Hadsel 11.1.1988 Åknes f. Lorentsen – * Sigmund Aksel
ABC/07/01 1945.07 † Jensen, Gjertrud 046 25.12.1852 Stjørdal 25.9.1945 Åknes far: Lars Hansen
ABC/04/04 1939.08 † Jensen, Ida Amalie 047 28.12.1877 Sørmela 8.7.1939 F Nikoline/Nils A Aronsen
D/03/07 1945.09 † Jensen, Inga Bertine 048 11.8.1880 5.10.1945 F Berit/Ernestus R J Ernestussen
D/10/02 1954.02 † Jensen, Ingvard Teodor 044 22.61882 Langnes Øks 16.5.1954 Åknes F Oline/Jens P Olsen
ABC/08/05 1938.01 † Jensen, Jakob Johan 046 8.6.1858 Stjørdal 28.12.1937 Åknes F Johanna M Jakobsdtr/Jens J Pedersen
ABC 1904.04 Jensen, Jens Johan 16.3.1867 Åknes 24.3.1904 Åknes F Johanna M Jakobsdtr/Jens J Pedersen – * Elin A K Knudsen (reiste hjem til Ålesund)
ABC/04/03 1958.02 † Jensen, Johan Martin 047 6.9.1869 19.6.1958 F Henrikke P Knudsdtr/Jens M Pedersen
ABC 1902.03 Jensen, Julius Aksel b 2.9.1898 Åknes 19.8.1902 Åknes F Elin Anna K Knudsen/Jens Johan Jensen
D/03/08 1970.01 † Jensen, Mikal Olai 048 15.1.1883 1.6.1970 F Antonette K Valentinsdtr/Jens F Johansen
ABC 1908.04 Jensen, Ole 14.10.1828 Bjørnskinn 21.4.1908 Nøss F Martha Jakobsdtr/Jens M Olsen – *( Henrikke Anna Pedersdatter, grl i Øksnes ?? )
D/09/02 1956.01 † Jensen, Paul Mathias Olai 049 21.6.1861 31.1.1956 F Henrikke P Knudsdtr/Jens M Pedersen
ABC/03/22 1876.02 † Jensen, Peder (Jernkors) 030 1791 Bjørnskinn 24.5.1876 Åknes F Ragnhild K P Johansdtr/Jens Pedersen * Berit Kirstine Hansdatter
E 03/003 1978.01 † Jensen, Sigmund Aksel Rudolf 045 27.10.1916 Åknes 8.2.1978 Åknes F Amanda/Ingvard T Jensen – * Anna Martha
2003.02 A Jenssen, Peder Kristian 050 14.10.1929 Rekdal Vestvåg. 24.3.2003 Risøyhamn F ? – * Erna Iversen
ABC/05/18 1905.03 † Johannessen, Cecilie Elisabeth 051 14.6.1823 26.7.1905 Nøss F Inger D Knudsdtr/Ernestus Johannessen
ABC 1914.02 Johannessen, Fredrik Bertinus 1.2.1834 Nøss 17.6.1914 grl Nøss F Augustina M Johannesdtr/Johannes Jakobsen – * Jørgine Johansdatter (d. 1868)
ABC/05/17 1902.02 † Johannessen, Johan Andreas 051 21.6.1817 Nøss 26.6.1902 Nøss F Augustine Johannesdtr/Johannes Jakobsen
ABC 1938.05 Johannessen, Pauline Temine Olea sb 19.9.1864 Nøss ??.5.1938 Nøss F Ingeborg/Johannes Ingebrigtsen – sb Hans Thode Olsen
ABC 1901.04 Johannessen, Peder Helmer ug 27.6.1856 10.4.1901 F Johannes Ernestussen/Johanna Korneliusdatter.
ABC 1909.02 Johansen, Adolf Martin Leonhard ug 20.6.1882 5.5.1909 F Johanne/Rikard Johan Kristiansen
ABC 1907.07 Johansen, Charlotte Oline Alvilde b 10.9.1898 Nøss 3.9.1907 Nøss F Amalie / Johan Olausen
ABC/07/05 Johansen, Einar b 30..6.1941 Nøss 30.6.1941 Nøss F Anny / Ernestus Ernestussen
ABC 1917.06 Johansen, Elias 041 1835 Vassås, Bindal 5.8.1917 Åknes * Johanna Malene Jakobsdatter
ABC/11/14 1916.05 † Johansen, Ernestus Kornelius Jakob 052 10.5.1853 Nøss 25.5.1916 grl Nøss F Cecilie E Ernestusdtr/Johan A Johannessen
ABC 1906.04 Johansen, Hilda b 27.5.1906 Nøss 27.5.1906 Nøss F Amalie/Johan Gerhard Olausen
ABC 1907.06 Johansen, Hilma Constanse F 1876 Hennes, Hadsel 6.08.1907 grl Åknes F Sofie M Pedersdtr/Johan P Jensen  – * Oluf Hansen (grl i Bjørnskinn)
ABC 1915.04 Johansen, Johannes’s dødfødt barn b 1915 31.5.1915 grl F Jetta/Johannes Johansen
ABC/11/13 1943.03 † Johansen, Kristine Olea 052 16.8.1860 Kobbedal 27.2.1943 Nøss F Severine Olsdtr/Ole Olsen Solberg
ABC 1891.01 Johansen, Otto Karl b 2.2.1891 Åknes 28.2.1891 Åknes F Nikoline E Jensdtr/Johan Markus Eliassen Wikestad
ABC 1877.02 Johansen, Otto Nikolai b 17.11.1877 Nøss 6.12.1877 Nøss F Amalie O Nilsdtr/Johan P Berg Tollefsen
ABC/10/04 1939.11 † Johansen, Peder Johan 29.5.1868 Nøss 21.9.1939 Nøss F Cecilie E Ernestusdtr/Johan A Johannessen –  * Josefine Bergitte Enoksen, grl Nøss
ABC/11/04 1938.06 † Johansen, Sigurd Johan b 3.1.1914 Nøss 29.11.1938 Trondheim F Josefine/Peder Johansen
ABC 1879.02 Johansen, Theodor Bernhard b 24.6.1879 Nøss 17.7.1879 Nøss F Amalie O Nilsdtr/Johan P Berg Tollefsen
ABC 1906.02 Johansen, udøpt barn, b 15.2.1906 Svindalen 15.2.1906 Svindalen F Venke Helene Marie Vallum/Arne Elias Johansen
D/09/04 1958.04 † Jørgensen, Alfrida Kristine (Frida) 11.3.1891 Åknes 19.12.1958 Åknes F Petrine/August Jørgensen
E 05/009 1984.03 † Jørgensen, Alma Jensine ug 21.12.1894 Sørmela 9.12.1984 Sørmela F Helene / Rasmus Jørgensen
ABC/10/03 1939.09 † Jørgensen, August 053 14.8.1863 Kvenvær, Hitra 14.7.1939 Åknes F Elen Johannesdtr/Jørgen Bentsen
D/02/02 1949.05 † Jørgensen, Dødfødt barn b 16.6.1949 Sørmela 16.6.1949 Sørmela F Ragnfrid /Jørgen Jørgensen
D/03/05 2001.01 A Jørgensen, Edith Petra Oline 054 19.3.1914 Nøss 23.2.2001 Nøss F Helmine/Kornelius B Jakobsen
D/10/05 1961.03 † Jørgensen, Elene Olea 057 13.6.1863 Bø, Sortland 15.2.1961 Haugen F Jensine/Abel Pedersen – * Rasmus Johan Berg
D/02/03 1949.04 † Jørgensen, Gerd Randi b .11.1948 Sørmela 28.5.1949 Sørmela F Gudrun / Ragnvald Jørgensen
D/12/01 1989.03 † Jørgensen, Jørgen Bernhof 055 13.9.1905 Sørmela 2.12.1989 Sørmela F Elene Abelsen/Rasmus J B Jørgensen
D/03/06 1944.02 † Jørgensen, Ludvig Alfred William 054 10.5.1913 Ånes 2.7.1944 Nøss F Karlene/Eliseus J Jørgensen
D/15/06 1973.01 † Jørgensen, Marian Kristin b 17.1.1973 Sørmela 11.5.1973 Sørmela F Willy Jørgensen
ABC/10/02 1941.02 † Jørgensen, Petrine Olea (Trine) 053 28.9.1866 Åknes 2.9.1941 Åknes F Lydia Knudsdtr/Nils A L Andersen
D/12/02 1965.01 † Jørgensen, Ragnfrid Amalie Charlotte 055 2.10.1910 Laneskog 9.7.1965 Sørmela F Hilda/Rikard J Strand
E 01/006 1979.02 † Jørgensen, Ragnvald Kristian Hartmann 056 10.4.1899 Sørmela 16.9.1979 Sørmela F Elene Abelsen/Rasmus J B Jørgensen – * Gudrun Sofie Svarva (lever 2004)
ABC 1908.09 Jørgensen, Rasmus Johan Berg 057 13.12.1863 Sørmela 18.11.1908 Sørmela F Berit Nilsdtr/Jørgen A Rasmussen – Omkom på sjøen sammen med Nils Tollefsen
ABC 1922.01 Karlsen, Karl Herman b 12.1.1922 Nøss 24.1.1922 grl Nøss F Julie/Koldevin Karlsen
ABC/13/19 1924.06 † Karlsen, Åsmund Leonhard b 10.1.1922 28.4.1924 F Tora/Karl Enoksen, det er sagt at han var ”bløder”
D/01/07 1945.01 † Karoliussen, Godtfred Arnold 058 9.10.1901 Nøss 14.1.1945 Nøss F Jørgine Fredriksdatter/Kristen G Karoliussen
D/02/10 1945.08 † Karoliussen, Gunn Karin b 1.8.1945 Nøss ??.10.1945 Nøss F Julie/Godtfred Karoliussen
D/01/06 1984.02 † Karoliussen, Julie 058 18.3.1903 Nøss 30.9.1984 Nøss F Petra K Nilsen/Martin Pettersen g.1.* Godtfred Karoliussen – 2.* Alfred E. Hansen
ABC/09/01 1942.07 † Karoliussen, Kristen Gerhard Thode 30.3.1865 Kobbedal 12.11.1942 Nøss F Grethe Ingebrigtsdtr/Karolius A Kristiansen – * Jørgine Fredriksdtr, grl Nøss
D/01/02 1945.04 † Karoliussen, Kåre ug 17.1.1922 Nøss 17.4.1945 Nøss F Oleanna/Albert Karoliussen
D/01/01 1948.02 † Karoliussen, Oleanna Olette 17.2.1894 Bø I V. 26.3.1948 Nøss F Petra/Søren Kr. Olsen – * Albert Karoliussen, grl Nøss
ABC/13/20 1923.05 † Kaspersen, Hans Petter 059 19.9.1943 Buksnesfjord 2.3.1923 Anne M Mikkelsdtr/Kasper Jordan Isaksen
ABC/13/18 1936.04 † Kaspersen, Helene Cecilie 059 13.6.1853 Stave 18.4.1936 F Anne A Rasmusdtr/Mikal Olai  Olsen
ABC 1935.02 Kjell Kjartan b 1935 5.7.1935 grl F Margit Pettersen og Anskar Bø
ABC/10/08 1928.02 † Klausen, Anna Mathea 060 24.4.1847 Nøss 10.9.1928 grl Nøss F Cecilie E Ernestusdtr/Johan A Johannessen –  * Nils Petter Andreas
ABC/10/07 1931.01 † Klausen, Nils Petter Andreas 060 7.2.1843 Saura 9.2.1931 Nøss F Anne Nilsdatter/Klaus Pareli Lødding
ABC 1882.03 Knudsdatter, Inger Dorthea 1799 Nøss 29.12.1882 F Cecilie E Pedersdtr/Knud P Pedersen  – * Ernestus Johannessen (d. 1847)
ABC/13/09 1927.02 † Knudsen, Bergitte Helene 061 27.6.1850 18.1.1927 F Berit H Ernestusdtr/Nils A Pedersen
ABC 1918.03 Knudsen, Emil Konrad Bernhard 16.7.1887 4.4.1918 F Bergitte H Nilsdtr/Knud B Knudsen – * (Laura M Hansen *2 Ludvik S Andersen)
ABC 1875.01 Knudsen, Johannes Hilmar b 3.8.1874 3.1.1875 F Knut Petter Ernestussen/Themine Dorthea Olsdatter.
ABC/13/07 1930.01 † Knudsen, Knud Berg 061 21.5.1845 24.7.1930 F Berit K Pedersdtr/Knud Gams Olsen
ABC/07/14 1916.09 † Knudsen, Maren Anna Katarina 062 8.1.1842 Sortland 27.10.1916 Åknes F Karoline Eriksdtr og Jørgen C Andersen
ABC 1883.01 Knudsen, Peder Andreas 063 1789 Åse 29.5.1883 Svindalen F Marta Nilsdtr/Knud P Ingebrigtsen  – * Martha Olsdatter.
ABC/07/13 1907.04 † Knudsen, Petter Nikolai 062 13.2.1839 17.4.1907 Åknes F Berit K Pedersdtr/Knud Gams Olsen
ABC 1887.01 Knutsdatter, Emilie Johanne ug 3.2.1863 Risøyhamn 3.3.1887 F Knut Olsen/Georgina Marie Eriksdtr
ABC/12/08 1932.01 † Knutsen, Daniel Olai 064 13.12.1866 1.4.1932 F Themine (Mina) Olsdtr/Knut P Ernestussen
ABC/13/11 1894.03 † Knutsen, Emil Bernhard b 8.8.1893 21.4.1894 F Magdalene/Knut C Anfinsen
ABC/12/07 1961.04 † Knutsen, Emma Jensine 064 13.10.1870 12.6.1961 F Sofie J Kristiansdtr/Hans E Ernestussen
ABC/06/01 1884.01 † Knutsen, Emma Pauline b 22.12.1877 28.12.1883 F Bergitte Helene Nilsdtr/Knut Berg Knudsen
D/05/01 1948.04 † Knutsen, Evald Anton ug 21.6.1919 6.10.1948 F Edla Johanna Karlsen/Petter Knutsen
ABC 1937.04 Knutsen, Evelyn Margaret b 1917 17.7.1937 F Eveline Laurgitte Kristoffersen/Magnus Knutsen
ABC 1922.03 Knutsen, Kåre b 1921 16.6.1922 grl F Edla/Petter Knutsen
ABC 19204.8 Knutsen, Leif Nordal b 2.5.1923 12.6.1924 grl F Eveline/Magnus Knutsen
ABC/03/18 2878.01 † Korneliusdatter, Berit Johanne 24.7.1824 Nøss 27.12.1877 Nøss F Berit H Johannesdtr/Kornelius Jakobsen – * Tollef Nilsen d. 1870
ABC 1887.06 Korneliusdatter, Johanna Helene 24.9.1827 Nøss 20.12.1887 F Berit H Johannesdtr/Kornelius Jakobsen – * Johannes M Ernestussen (d. før 1870)
ABC 1908.08 Korneliusdatter, Serine Anna 008 18.3.1836 Bjørnskinn 28.7.1908 F Pauline Tollefsdtr/Kornelius Nilsen – * Andreas Kornelius Andreassen
ABC 1918.02 Korneliussen, Elen Dorthea 065 8.1.1840 21.2.1918 grl Nøss F Ernestusdatter. – * Jakob Petter
D/01/03 1945.06 † Korneliussen, Hedvig Alette 066 17.3.1905 Saura 11.7.1945 Nøss F Laura/Ragnvald J Hansen
ABC 1902.04 Korneliussen, Ingeborg Marie 22.8.1814 Bjørnskinn 31.8.1902 Sandnes F Pauline Tollefsdtr/Kornelius Olsen – 1 Johannes Johannessen2 Gabriel P Pettersen
D/01/04 1944.03 † Korneliussen, Jakob Evald 066 17.8.1909 Nøss 24.11.1944 Nøss F Helmine/Kornelius B Jakobsen
ABC/06/22 1900.04 † Korneliussen, Jakob Petter 065 24.4.1831 Nøss 10.9.1900 Nøss F Berit H Johannesdtr/Kornelius Jakobsen – * Elen Dorthea
ABC 1902.05 Korneliussen, Sander Julius ug 6.6.1884 Sandnes 28.12.1902 Sandnes F Hanna/Karnelius M Olsen
ABC/03/04 1939.01 † Kristensen, Helene Kornelia 067 9.8.1864 Nøss 26.2.1939 Nøss F Anna B Henriksdtr/Petter A Pedersen
ABC/09/13 1908.01x Kristensen, Karl Johan Sofus 067 4.7.1864 Steilo, Hadsel 26.12.1907 Nøss F Sigrid Eriksdtr/Kristen A Hansen
ABC 1901.03 Kristensen, Karl’s dødfødt barn (Kåre ) b 7.3.1901 9.4.1901 grl Nøss kan være barn av Helene/Karl Kristensen som var tiltenkt navnet Kåre
ABC 1876.03 Kristiansdatter, Kristine Sofie b 15.9.1871 23.7.1876 F Cecilie K Olsdtr/Kristian Rasmussen
ABC 1918.06 Kristiansen, Antonette Sofie Marie b 1917 19.8.1918 grl F Helene K Siversen/Enok D Kristiansen – døde noen dager før sin mor
ABC/15/06 1933.05 † Kristiansen, Enok Daniel 068 8.2.1861 3.11.1933 F Cecilie K Olsdtr/Kristian Rasmussen – *1 Petra A Olsdatter., *2 Helene K Sivertsen
ABC/08/04 1939.06 † Kristiansen, Hans Andreas 20.10.1857 12.6.1939 Åknes F Cecilie K Olsdtr/Kristian Rasmussen * Pauline Bergitte K Johansdtr (grl i Bodin)
ABC 1918.07 Kristiansen, Helene Kristine 068 10.6.1875 Sellevoll 19.8.1918 grl F Antonette Sofie Jonasdtr/Sivert Salomon Sjursen
D/04/05 1946.08 † Kristiansen, Johanna Pauline Gjertine 069 6.6.1860 28.9.1946 F Serine A Korneliusdtr/Andreas K Andreassen
ABC 1896.04 Kristiansen, Petra Augusta 068 28.6.1864 Haugnes 30.10.1896 F Jonette A Larsdtr/Ole V Pedersen  –
ABC/08/03 1940.04 † Kristiansen, Rikard Johan 069 2.9.1853 Sellevoll 21.5.1940 F Cecilie K Olsdtr/Kristian Rasmussen – alle barna brukte Johansen
D/12/06 1968.04 † Kristoffersen, Abel Fridtjof Kristian 070 6.1.1888 Åknes 19.12.1968 Åknes F Helmina/Kristoffer O Valentinsen
E 02/003 1976.02 † Kristoffersen, Agnes Helene (Heiberg) 075 1.1.1908 Sømnes 7.6.1976 Åknes f. Hansen
D/12/05 1967.01 † Kristoffersen, Anna Josefine 070 14.3.1882 Åknes 25.1.1967 Åknes F Pauline Bergitte/Hans A Kristiansen
ABC/05/07 1918.13 † Kristoffersen, Anton Bernhard 071 16.2.1873 18.10.1918 F Nikoline B Nilsdtr/Kristoffer Pedersen
ABC/05/08 1919.10 † Kristoffersen, Bergljot Andora ug 4.5.1898 20.12.1919 grl F Berntine/Anton Kristoffersen
ABC/14/03 1935.01 † Kristoffersen, Bernt Martin  Heiberg 072 14.10.1858 Etne 19.12.1934 Åknes F Marta Sørensdtr/Kristoffer Heiberg Kristoffersen – * Karoline Bergitte (Gitta)
ABC/05/09 1963.05 † Kristoffersen, Berntine 071 9.8.1877 21.11.1963 F Karoline M Baardsdtr/Petter A Pedersen
ABC 1885.03 Kristoffersen, Hans Nikolai b 1.8.1878 22.12.1885 F Nikoline B Nilsdtr/Kristoffer Pedersen
D/07/06 1950.01 † Kristoffersen, Jensine Helmine 073 1.9.1860 Bleik 15.2.1950 F Alette M Ingebrigtsdtr/Gunder Lassesen
ABC/14/02 1954.03 † Kristoffersen, Karoline Bergitte (Gitta) 072 6.1.1875 Åknes 14.6.1954 Åknes F Lydia Knutsdtr/Nils A L Andersen
ABC 1890.0 Kristoffersen, Kristian Berg 074 19.7.1865 1890 F Nikoline B Nilsdtr/Kristoffer Pedersen  – *Kristine C Knutsen, (g Bernt E Olsen.)
ABC/05/06 1924.01 † Kristoffersen, Nils Hagerup b 3.8.1906 27.11.1923 grl F Anton/Berntine Kristoffersen
ABC/09/19 1906.05 † Kristoffersen, Nils Henning 073 24.4.1858 22.10.1906 F Nikoline B Nilsdtr/Kristoffer Pedersen * Jensine Helmine
ABC 1877.01 Kristoffersen, Peder 1797 Jordanger Luster 14.10.1877 Nøss F Cecilie/Kristoffer Hansen  – * Gurine Catharina Krutzkopp, d. 1848 i Bergen
ABC/05/05 1940.07 † Kristoffersen, Reidar Anton ug 8.10.1911 8.9.1940 Åknes F Bertine/Anton Kristoffersen
E 02/004 1977.02 † Kristoffersen, Reidar Hermod Berg 075 10.1. 1898 Åknes 4.12.1977 Åknes F (Gitta)/Bernt M Heiberg Kristoffersen Heiberg
ABC 1942.05 Larsen, Albert Efrem 076 13.9.1887 18.5.1942 Nøss F Antonette/Lars G S Drage
E 02/007 1991.02 † Larsen, Alfrid Bergliot 077 27.5.1909 Stø, Øksnes 15.2.1991 Svindalen F Helga Karlsen/Ole K T Olaussen Bruun
ABC 1890.01 Larsen, Alma Sofie b 12.11.1889 1.2.1890 F Antonette/Lars Drage
D/04/01 1948.03 † Larsen, Andor ug 3.9.1922 Nøss 25.9.1948 Nøss F Pauline/Albert E Larsen
E 02/013 1989.01 † Larsen, Aslaug Oline 078 9.5.1914 Stø, Øksnes 2.2.1989 Svindalen F Helga Karlsen/Ole K T Olaussen Bruun
E 02/008 1991.01 † Larsen, Eivinn Agnar Sigfred 077 10.12.1904 Åknes 6.1.1991 Svindalen F Stina/Laurits M A Larsen
ABC 1912.02 Larsen, Julian Edmund Berg b 23.5.1912 Nøss 1.8.1912 grl Nøss F Pauline/Albert E Larsen
ABC 1934.04 Larsen, Laura Bertine ug 17.4.1904 4.5.1934 grl F Antonette/ Lars Drage
ABC/15/05 1933.06 † Larsen, Laurits Martin Albert 456 16.10.1874 Åknes 10.12.1933 Svindalen F Ellen A Tollefsdtr/Lars Larsen Brekkan
E 01/014 1985.01 † Larsen, Magnor Eberg Kristoffer 5.7.1913 Åknes 4.2.1985 Haugen F Stina/Laurits M A Larsen  – Handelsmann – * Arna Oline Olsen,
ABC 1908.03 Larsen, Magnor Eliot b 1.6.1907 Åknes 27.3.1908 Åknes F Stina/Laurits M A Larsen. – Tvillingbror til Trygve
D/02/01 1950.03 † Larsen, Olav b 31.1.1949 Haugen 12.8.1950 Haugen F Arna/Magnor Larsen
ABC 1935.0 Larsen, Pauline Kristine 076 3.8.1886 Nøss 1935 Nøss F Ellen D Ernestusdtr/Jakob P Korneliussen
ABC/15/04 1959.04 † Larsen, Stina Anna Sofie 304 24.7.1877 Åse 16.7.1959 Åknes F Ellen A Olsdtr/Torstein P Jensen
E 02/014 1990.02 † Larsen, Trygve Pareli Gustav 078 1.6.1907 Åknes 24.3.1990 Svindalen F Stina/Laurits M A Larsen
E 03/004 1978.02 † Larsåsen, Kjell-Harry ug 24.3.1958 Solør 26.7.1978 Åknes Adoptivforeldre: Anne Marta/Sigmund Jensen – Helikopterulykke i Nordsjøen
ABC 1895.03 Lauritsen, Alma Elvine b 23.6.1893 Nøss 1.11.1895 Nøss F Petra/Laurits Eliassen
ABC 1895.05 Lauritsen, Barnhard Dahl b 9.2.1895 Nøss 10.11.1895 Nøss F Petra/Laurits Eliassen
ABC 1895.04 Lauritsen, Josefa Petrine b 18.8.1889 Nøss 1.11.1895 Nøss F Petra/Laurits Eliassen
E 01/012b 2000.04A Leiros, Åshild Oline 27.10.1921 Sørmela 10.10.2000 Balangen F Agnes/Daniel A Uhre – * Reidar Nikolai Leiros
D/15/07 1968.01 † Lund, Edd Ivar b 13.6.1967 Andenes 2.2.1968 Andenes F Edna/Dag Ivar Lund
ABC/09/03 1941..03 † Lund, Henry Johan 079 20.11.1892 Trondheim 12.9.1941 Åknes F Olufine Johanne Olsen/Johan Helmer Lund – Omkom ved ”Barøy” `s forlis
ABC/09/04 1950.04 † Lund, Jenny Elise Dagmar 079 7.5.1892 Åknes 1.10.1950 Åknes F (Gitta)/Bernt M H Kristoffersen
ABC/06/06 1925.03 † Lunde, Einar ug 28.3.1899 Haugen 19.9.1925 Haugen F Simonette/Martin Nilsen
ABC/02/03 1939.03 † Nikolaisen, Mette Malene 22.7.1880 Sørreisa 1.4.1939 Nøss mor til Osvald Nikolaisen
ABC 1894.02 Nilsdatter, Anna Bergitte 14.6.1812 Nordmela 21.3.1894 Nøss F Marta Andersdtr (Uhre)/Nils Petter Pedersen(Uhre) * Klaus Pareli Lødding, d. 1852
ABC 1908.06 Nilsdatter, Berit Marie 126 1.2.1824 Haugen 30.6.1908 Sørmela F Ragnhild Pedersdtr/Nils J Olsen – * 1. Jørgen Andreas Rasmussen – *  2. Aron Uhre
ABC 1879.04 Nilsdatter, Kristine Anna 11.9.1814 Haugen 11.9.1879 Åknes F Ragnhild Pedersdtr/Nils J Olsen – * Valentin Andreas Johannessen (d. før 1870)
ABC/12/16 1918.10 † Nilsen Bøe, Jenny ug 22.2.1889 10.9.1918 F Jensine/Nils Kristoffersen, lærer
ABC/04/15 1892.02 † Nilsen, Agnete Marie b 13.1.1876 Sørmela 1.4.1892 Sørmela F Nikoline J J Jakobsdatter/Nils Andreas Aronsen
ABC 1889.01 Nilsen, Alvilde Bergitte b 1887 Haugen 27.1.1889 Haugen F Berntine /Nils Tollefsen
ABC/10/15 1981.01 † Nilsen, Andor Bernhard 13.5.1890 Haugen 3.6.1981 Vancouver F Berntine /Nils G Tollefsen – (Hans urne nedsatt på morens grav)
ABC/01/05 1929.05 † Nilsen, Andreas Pauli 080 17.3.1854 Sørmela 7.7.1929 Haugen F Ottine K L Andreasdtr/Nils M Andersen
ABC/04/06 1932.03 † Nilsen, Charlotte Gjerdine ug 4.4.1880 Sørmela 26.4.1932 Langnes F Nikoline/ Nils A Aronsen
D/02/09 1946.0 † Nilsen, Dødfødt barn b 17.11.1946 Åknes 1946 Åknes F Margit/Signor Nilsen
D/04/02 1948.02 † Nilsen, Edine Jensine ug 29.7.1871 26.8.1948 F Berit H Ernestusdtr/Nils A Pedersen
ABC 1918.05 Nilsen, Edvin Toralf b 1918 Åknes 28.5.1918 grl Åknes F Tora/Emil Nilsen
ABC 1916.08 Nilsen, Elvine Johanne Amalie b 17,10.1909 Nøss 2.7.1916 grl Nøss F Helga/Johan Nilsen
D/07/08 1953.02 † Nilsen, Emil Nikolai 081 11.8.1871 Haugen 27.9.1953 Åknes F Ottine K L Andreasdtr/Nils M Andersen
ABC/02/02 1940.06 † Nilsen, Ernestus Edvard Paul 087 26.6.1856 16.6.1940 F Berit H Ernestusdtr/Nils A Pedersen
ABC 1910.01 Nilsen, Gerda Constanse b 15.9.1895 Nøss 20.2.1910 grl Nøss F Petra Paulsdatter og Cedolf Nilsen
ABC/05/21 1896.02 † Nilsen, Grete Helene 082 31.10.1836 Myre 17.6.1896 Haugen F Riborg H Knudsdtr/Henrik Gustavsen – *1 Nils Ernst Johannessen – *2 Tollef
ABC/13/16 1919.08 † Nilsen, Gunda Karlotte Nemine ug 24.4.1898 23.9.1919 F Jensine/Nils H R Kristoffersen
ABC/08/06 1936.02 † Nilsen, Gunvor Aminda ug 20.12.1916 Åknes 3.2.1936 Åknes F Hilda/Olaf Nilsen
2004.01A Nilsen, Halvard 25.5.1933 Åknes 11.2.2004 Andenes F Ingny/Normann Nilsen – sb Harriet
ABC/09/20 1906.06 † Nilsen, Hans Nikolai Karolius b 1.10.1890 22.10.1906 Omkom på sjøen sammen med sin far Nils Henning Kristoffersen
ABC/08/07 1921.02 † Nilsen, Harald Rochman ug 10.11.1898 Åknes 25.8.1921 Åknes F Marianne H Berg/Andreas Dankert Nilsen
ABC 1904.03 Nilsen, Henry Einar b 17.8.1903 23.2.1904 F Jensine/Nils H Kristoffersen
D/03/03 1972.04 † Nilsen, Hilda Margrete 083 8.4.1882 Gisløya 22.7.1972 Åknes F Elise O M Hansdtr/Ingebrigt Røthe Kristiansen
D/11/08 1971.01 † Nilsen, Hilma Sofie 084 27.4.1879 7.3.1971 F Sofie J Kristiansdtr/Hans Ernst Ernestussen
E 01/ 2003.01A Nilsen, Ingny Elise 085 23.7.1901 Sørvågen Øksnes 8.3.2003 Andenes F Wilhelmine A Hermannsdtr/Hans Petter Borgen Hansen
ABC 1890.04 Nilsen, Johanne Eline ug 22.6.1872 Åknes 15.11.1890 Åknes F Lydia K Knudsdtr/Nils A L Andersen
ABC/12/14 1918.14 † Nilsen, Kristian Berg 20.4.1893 20.10.1918 F Jensine/Nils H R Kristoffersen – * Helga Sofie Knutsen, til Vatndal i Hadsel
ABC 1888.01 Nilsen, Ludvik Normann ug 24.8.1869 Åknes 29.4.1888 Åknes F Lydia K Knudsdtr/Nils A L Andersen
ABC/06/02 1946.03 † Nilsen, Martin Andreas Nikolai 086 21.1.1861 Haugen 19.4.1946 Haugen F Ottine K L Andreasdtr/Nils M Andersen
ABC/02/01 1946.05 † Nilsen, Nelie Bergitte 087 23.9.1862 17.5.1946 F Nikoline B Nilsdtr/Kristoffer Pedersen
ABC/01/03 1949.07 † Nilsen, Nemine Bergitte 080 13.8.1861 Klo, Øksnes 11.10.1949 Haugen F Ellen Tonette Johannesdtr/Jakob Pauli Nilsen
ABC/08/09 1926.03 † Nilsen, Nils Rochman ug 29.8.1901 Åknes 1.12.1926 Åknes F Marianne H Berg/Andreas Dankert Nilsen
ABC 1910.0 Nilsen, Nilsine Amanda Richarda b 17.10.1909 Nøss ca.1910 Nøss F Helga/Johan Nilsen,
E 01/008 1982.01 † Nilsen, Normann Enevold Ingmann 085 7.8.1909 Åknes 9.3.1982 Åknes F Hilda/Olaf Nilsen  – * Ingny Elise Hansen, Sørvågen (lever 2001 – 100 år gml)
D/03/04 1946.01 † Nilsen, Olaf Magnus Leonhard 083 26.5.1882 Åknes 9.4.1946 Åknes F Georgine (Gina) Kaspersdtr/Nils Andreas Olsen
ABC/09/05 1942.04 † Nilsen, Paul Johan Berg 084 23.3.1867 24.3.1942 F Berit H Ernestusdtr/Nils A Pedersen
ABC/11/01 1940.02 B Nilsen, Persival Egil (Bautastein) ug 16.4.1918 Åknes 9.4.1940 Åknes F Tora/Emil Nilsen – Omkom med P/S ”Norge”, ligger på Narvik havn
ABC/06/21 1903.03 † Nilsen, Simonette Gjertrud 086 7.5.1877 Åknes 27.10.1903 Sørmela F Ellen/Lars Larsen Brekkan
ABC/08/10 1904.08 † Nilsen, Svanhild Kristine Rochmann b 25.7.1896 Åknes 1.7.1904 Åknes F Marianne H Berg/Andreas Dankert Nilsen.
ABC/05/20 1916.03 † Nilsen, Tollef  A. 082 12.7.1830 Haugen 12.5.1916 Haugen F Ragnhild Pedersdtr/Nils J Olsen – lærer/huspoet
D/07/07 1949.02 † Nilsen, Tora Jensine Marie 081 29.2.1892 Åknes 30.3.1949 Åknes F Mina K Rasmusdtr/Johan E E Pedersen
ABC 1904.09 Nilsen, Torleif b 23.2.1904 Haugen 17.12.1904 Haugen F Berntine/Nils G Tollefsen
D/02/06 1947.06 † Nilssen, Geir Berg b 9.12.1947 Nøss 24.12.1947 Nøss F Liv og Kristian Berg Nilssen – døde 2 uker gml.
E 03/008 1983.01 † Nordgård, Aslaug Julie ug 28.8.1904 Svindalen 9.5.1983 Svindalen F Johanna/Iver Endresen
D/08/03 1958.03 † Nordheim, Arvid 28.9.1921 Åknes 31.10.1958 Åknes F Rolf/Kaia Olsen – * Lydia Hermandsen, Stø
E 01/010 1982.04 † Nordjord, Hilberg Roll 088 10.5.1900 Åknes 13.7.1982 Åknes F Hanna N Korneliusdtr/Rasmus J Pedersen
E/01/009 2000.03A Nordjord, Ragnhild Barbara 088 22.5.1906 17.8.2000 Åknes F Berit/Peder M Søreng
ABC 1900.03 Olausdatter, Anna Kristine 1.4.1865 Nøss 12.8.1900 Nøss F Kristine K Jakobsdtr/Olaus B Andreassen – * Hans J Eilertsen, d. 1935 grl Skjolde
ABC 1907.05 Olaussen, Amalie Olianna 089 1871 Hadsel 25.7.1907 Nøss F Marie/Sefanias Bardosen
ABC 1949.08 Olaussen, Enok Celius 091 31.1.1872 Nøss 3.11.1949 F Kristine/Olaus B Andreassen
ABC/15/02 1932..04 † Olaussen, Gustav Oskar ug 13.10.1910 Nøss 24.6.1932 Nøss F Pauline/Oluf Olaussen – Omkom på sjøen sammen med Johannes Johansen
ABC/12/22 1917.02 † Olaussen, Ingvald Meyer Halvdan b 19.7.1902 Nøss 11.2.1917 grl Nøss F Pauline/Oluf Olaussen, – Omkom i snøskred i Nøssdalen
ABC 1939.02 Olaussen, Johan Gerhard 089 31.1.1867 Nøss 28.3.1939 Nøss F Kristine/Olaus B Andreassen
ABC 1898.0 Olaussen, Karen Marie 090 4.9.1872 Nøss ca.1898 Nøss F Ellen/Jakob P Korneliussen
ABC/14/21 1920.04 † Olaussen, Oluf Karolius 090 16.8.1869 Nøss 21.9.1920 Nøss F Kristine/Olaus B Andreassen * 1. Karen Marie  – *2. Pauline Helmine
ABC 1951.02 † Olaussen, Pauline Helmine Kristine 090 14.9.1876 Nordmela 27.3.1951 Nøss F Ingeborg/Johan Karolius Pedersen
ABC 1946.09 Olaussen, Petrine Edine 091 19.5.1867 Nøss 11.10.1946 Nøss F Ellen/Jakob P Korneliussen
ABC 1900.02 Olsdatter, Cecilie Kristine 090 25.10.1824 Sellevoll 12.6.1900 F Cecilie Margrethe Jørgensdtr./Ole Olsen – * Kristian Rasmussen
ABC 1909.01 Olsdatter, Elen Oline Marie 127 2.6.1822 Fornes 18.2.1909 grl Sørmela F Marta Ingebrigtsdtr/Ole Olsen – * Petter Olai Rasmussen
ABC 1881.01 Olsdatter, Martha 063 1797 Svindalen 7.4.1881 Svindalen F Maren K Nilsdtr/Ole Andersen  – * Peder Andreas Knudsen
ABC 1914.04 Olsen, Elise Johanna ( Lise ) 092 3.3.1828 Nøss 2.8.1914 grl Nøss F Inger Kr. Ingebrigtsdtr/Isak Jakobsen
ABC 1882.01 Olsen, Agnes Julie b 18.8.1878 Åknes 3.11.1882 Buksnes F Albine/ Anton C Olsen
D/06/03 1948.07 † Olsen, Aksel Oberg 26.2.1898 27.12.1948 F Kristine/Bernt Elias Olsen  – * Hedly Aurora Hansen (grl på Nøss)
ABC/11/08 1933.03 † Olsen, Albine Dorthea 093 27.5.1852 Hov, Hadsel 28.9.1933 Åknes F Johanna P Jensdtr/Ole A Andreassen
ABC/15/12 1929.09 † Olsen, Amy Josefa 11.7.1899 Svindalen 26.10.1929 Sandnes F Martha/Martin P K Andreassen – * Rikard E. Olsen, grl Skjolde
ABC 1884.09 Olsen, Anders 096 1795 Svindalen 17.12.1884 Åknes F Maren Kristine Nilsdtr/Ole Andersen  – * 1) Johanna Mikkelsdatter(d. 1841)
E 02/002 1988.02 † Olsen, Anna Bergitte Hagen 094 3.5.1907 Klo, Øksnes 21.3.1988 Sørmela F Gudrun Teodora Nilsen og Alfred Lund Martinsen,  begge til USA
ABC/11/06 1935.03 † Olsen, Anton Celius 093 17.3.1854 Åknes 13.8.1935 Åknes F Lorentse/Ole A Olsen
ABC/04/01 1952.03 † Olsen, Anton Olai 095 25.2.1871 Åknes 6.5.1952 Åknes F Anne Kr. Olsdtr/Ole M Andersen
ABC/15/22 1920.02 † Olsen, Arild Sverre Martin b 9.4.1920 Åknes 8.8.1920 Åknes F Kaia/Rolf Olsen
ABC 1899.0 Olsen, Berit Johanne 096 10.7.1822 Nøss før 1900 Åknes F Inger Kr. Ingebrigtsdtr/Isak Jakobsen – levde ved ft. 1891. – * Anders Olsen
D/07/02 1950.06 † Olsen, Bernt Elias 074 5.5.1868 Vannylven 25.10.1950 F Ole Veddebøl /Anna Pedersdatter
E 03/002 1977.01 † Olsen, Dagny Marie ug 6.3.1890 Åknes 23.10.1977 Åknes F Albine / Anton C Olsen
ABC/03/01 1978.03 † Olsen, Erling Ferdinand 097 12.11.1896 Åknes 4.11.1978 Sørmela F Oline(Lina)/Anton O Olsen
ABC/13/22 1929.06 † Olsen, Georgine Johanne (Gina) 098 8.3.1853 Roksøya 19. 7.1929 Åknes F Anne Marie Mikkelsdtr/Kasper J Isaksen
ABC 1893.04 Olsen, Hans Johan 099 12.3.1846 Dyrstad Ibestad 8.9.1893 Nøss F Ingeborg Marie Jensdtr/Johannes Ingebrigtsen
ABC 1931.02 Olsen, Hans Tode Emil sb 8.1.1865 Nøss 10.3.1931 Nøss F Elise/Ole Olsen – sb Pauline Temine Johannessen
E 02/006 1986.01 † Olsen, Harald Johan (Haugen) 100 13.6.1923 Sortland 30.3.1986 Åknes F Jenny/Hermod Olsen  – * Aud Charlotte (Alpøy) Olsen
ABC 2904.10 Olsen, Johan With Albert ug 11.10.1869 Nøss 19.12.1904 Nøss F Elise (Lisa)/Ole Olsen
D/09/07 1964.01 † Olsen, Julie Mathea 101 14.8.1877 Kvæfjord 24.6.1964 Åknes F Maren Bergitte Olsdtr/John Larsen Svenning
E 01/002 1984.01 † Olsen, Kaja Margrete 102 24.9.1899 Aasen, Tjøtta 22.3.1984 Åknes F Karen Ingebrigtsdtr og Andreas Kasper Wold
ABC 1887.03 Olsen, Knud Gams 106 13.3.1808 Sellevoll 5.4.1887 Åknes F Berit Malene Pedersdtr (Orning)/Ole Jørgensen
ABC 1911.02 Olsen, Kristian Ludvik ug 2.7.1850 Nøss 13.6.1911 grl Nøss F Elise/Ole Olsen
D/07/01 1955.01 † Olsen, Kristine Cecilie 074 14.2.1872 14.2.1955 F Bergitte/Knut Berg Knutsen
ABC/07/10 1919.06 † Olsen, Kristine Elise 103 23.8.1833 Våge, Lødingen 9.9.1919 Åknes far: Jens Jensen Waage
E 02/001 1974.03 † Olsen, Magne Arnold Svenning 094 1.6.1909 Åknes 26.11.1974 Sørmela F Julie/Ove Olsen  – Drosjeeier
ABC/15/21 1920.03 † Olsen, Magnor b 11.11.1911 Åknes 8.8.1920 Åknes F Ovald Olsen (denne fam. flyttet senere til Nesna)
ABC 19204.5 Olsen, Martin Arne Randulf b 1923 Svindalen 16.4.1924 grl Svindalen F Amy/Rikard Olsen
ABC/13/21 1919.02 † Olsen, Nils Andreas 098 15.8.1844 Sørvågen 24.6.1919 Åknes F Kristianne Olsdtr/Ole Martin Arntsen
ABC/07/11 1910.07 † Olsen, Olaus Severin Berg 103 10.2.1842 Åknes 19.12.1910 Åknes F Oline Kristensdtr/Petter Olai Olsen (Petter-klokker)
ABC 1904.02 Olsen, Ole 092 25.3.1824 Åse 24.1.1904 Nøss F Elisabeth/ Ole Martinus Olsen
ABC 1917.04 Olsen, Ole Andreas 1828 Bergen 25.3.1917 Åknes F Synnøve Iversdtr/Ole Pedersen – * Lorentse Dorthea Kristensdtr Schaug d. 1870
ABC 1907.01 Olsen, Ole Parelius Lind 104 8.5.1862 Nøss 30.1.1907 Nøss F Elise (Lisa)/Ole Olsen
D/06/08 1948.01 † Olsen, Ole Paul ug 29.9.1929 Åknes 16.3.1948 Åknes F Anna/Magne A S Olsen
ABC/06/09 1918.09 † Olsen, Ole Åsmund b 5.9.1918 Åknes 8.9.1918 Åknes F Tora/Erling Olsen
ABC 1909.05 Olsen, Olea Marie ug 27.11.1854 Nøss 9.9.1909 grl Nøss F Elise/Ole Olsen
ABC/04/02 1959.01 † Olsen, Oline Olufine ”Lina” 095 11.4.1871 Ålesund 1.1.1959 Åknes F Olava Larsine Olaisdtr Melby/Anders Martin Hauge
??? 1873.01 Olsen, Oluf Albert b 9.5.1867 Åknes 3.3.1873 Åknes F Anne Kristine/Ole Mathias Andersen
D/09/08 1954.04 † Olsen, Ove Kristian 101 1.5.1871 Åknes 25.12.1954 Åknes F Kristine/Olaus S B Olsen
ABC 1923.08 Olsen, Ovida Johanna ug 11.4.1881 Åknes 23.8.1923 grl Åknes F Albine/Anton Celius Olsen (Oterbekk)
D/04/06 1947.04 † Olsen, Petra Marie 104 11.5.1863 Nøss 22.5.1947 Nøss F Cecilie/Johan A Johannessen
ABC 1924.02 Olsen, Rebekka Marie Jensine 099 10.5.1956 Nøss 2.2.1924 grl Nøss F Ingeborg Marie Jensdtr/Johannes Ingebrigtsen
E 01/001 1972.01 † Olsen, Rolf 102 24.12.1894 Åknes 27.1.1972 Åknes F Lorentse/Ole A Olsen
ABC/03/02 1950.02 † Olsen, Tora 097 1.10.1897 Tengelfjord 20.3.1950 Sørmela F Magdalene Mathea Johansen/Emil Larsen
ABC 1903.01 Pareliussen, Obert Leonhard b 4.2.1903 Nøss 15.2.1903 Nøss F Petra / Ole Parelius Lind Olsen
ABC 1927.08 Paulsen, Aline Konstanse b 22.1.1911 Nøss 2.9.1927 Nøss F Julianne/Paul Pettersen
D/06/01 1949.06 † Paulsen, Berny Natalie ug 16.5.1916 25.8.1949 F Hilma/Paul Nilsen
ABC 1927.05 Paulsen, Bjarne Henry Uhre ug 21.10.1903 5.5.1927 grl F Augusta/Paul Jensen
D/02/04 1948.06 † Paulsen, Cato Halle b 20.7.1948 Nøss 14.12.1948 Nøss F Celius Johan Paulsen/Halldis Kjærlaug Robertsen
ABC 1914.01 Paulsen, Daniel Jørginius ug 24.8.1894 24.2.1914 F Paul Jensen, døpt Daniel Gregorius Berg
ABC/15/09 1931.04 † Paulsen, Geneva Amalie 105 19.101869 Bleik 31.7.1931 F Alette Marie Ingebrigtsdtr/Gunder Lassesen
ABC/12/02 1939.05 † Paulsen, Gerd Hilbjørg b 3.1.1939 Nøss 18.5.1939 Nøss F Nelly / Celius Paulsen
ABC 1929.01 Paulsen, Gudrun + et dødfødt barn b ca 1895 Bergen 29.1.1929 grl f. Albrigtsen  – * Valdemar Uhre Paulsen (gravlagt på Nøss)
ABC/12/15 1918.12 † Paulsen, Helga Oline ug 5.10.1899 9.10.1918 F Geneva/Ole Paulsen
ABC/15/18 1924.04 † Paulsen, Johan August 22.8.1892 Nøss 13.4.1924 Nøss F Julianne/Paul M Pettersen – * Jørgine Fredoline Karoliussen  grl Nøss
ABC/15/03 1934.05 † Paulsen, Julius Pareli ug.? 25.1.1901 Nøss 15.5.1934 Nøss F Julianne/ Paul Pettersen
ABC/15/08 1949.10 † Paulsen, Ole Martinus 105 20.2.1860 Kobbedal 26.11.1949 F Ellen Eriksdtr/Paul Hans Hansen
ABC 1899.03 Pedersdatter, Berit Katrine 106 1.4.1813 Nøss 7.9.1899 Åknes F Madsina Madsdtr/Peder Tollefsen  – Jordmor – * Knud Gams Olsen
ABC 1875.02 Pedersdatter, Gurine Marie b 5.1.1875 Åknes 12.1.1875 Åknes F Gurine/Peder Marinus Pedersen
ABC 1883.02 Pedersdatter, Johanne Dorthea ug 1816 Nøss 28.6.1883 Nøss F Madsina/Peder Tollefsen
ABC 1903.05 † Pedersdatter, Petra Johanna Nikoline 10.9.1865 Nøss 14.12.1903 Nøss F Johanna/Peder Pedersen  – * Laurits Eliassen, (g2m Hilda A Bugge) grl ???
ABC 1938.03 Pedersen, Andreas Martinus 107 6.9.1837 Svindalen 22.2.1938 Svindalen F Martha Olsdtr/Peder A Knudsen
ABC/06/03 1944.01 † Pedersen, Celius Peder Andreas 108 6.2.1866 24.4.1944 F Berit Elea Valentinsdtr/Peder M Nilsen – *1 Petra – *2 Ida Olufine Hansen, Bleik
ABC/15/16 1926.02 † Pedersen, Elen Regine 109 2.5.1855 Medby 1.08.1926 Nøss F Anna Larsdtr/Hans Jørgen Nilsen
ABC 1900.01 Pedersen, Fredrik Olai ug 14.3.1880 19.1.1900 F Berit Elea Valentinsdtr/Peder M Nilsen
ABC 1903.04 † Pedersen, Gurine “Brandsegelsten” 110 10.1.1932 Nordmela 26.11.1903 Åknes F Ellen Olsdtr/Peder Mikkelsen
ABC/05/04 1942.02 † Pedersen, Hanna Nikoline 111 8.5.1862 Ramså 14.2.1942 Åknes F Marta Elisabeth Nilsdtr/Kornelius Hansen
ABC 1929.04 Pedersen, Harda Elvide ug 10.2.1896 6.6.1929 grl F Petra/Celius Pedersen
ABC 1926.01 Pedersen, Hendrikke Pauline 112 20.8.1836 Sellevoll 22.2.1926 F Berit Katrine Pedersdtr/Knud Gams Olsen
ABC/15/15 1935.04 † Pedersen, Isak Jakob 109 10.3.1851 Nøss 1.09.1935 grl Nøss F Johanne Kirstine Isaksdtr/Peder Pedersen
ABC/14/18 1924.03 † Pedersen, Jakobine Fredrikke 107 27.2.1850 Andenes 3.4.1924 Svindalen F Petrikke Marie Jakobsdtr/Martinus Fredrik Andersen
ABC 1901.02 Pedersen, Jens Martinus 112 13.6.1836 Sørvågen, Øks 26.3.1901 F Mikkeline Marie Jensdtr/Peder Kristian Pedersen
ABC/12/17 1918.08 † Pedersen, Johan Elling Elias 113 17.6.1864 Svindalen 30.8.1918 grl Åknes F Gurine/Peder Marinus Pedersen
ABC 1899.0 Pedersen, Johan Jørgen 024 7.5.1826 Åknes ca.1899 Åknes F Berit Kirstine Hansdtr/Peder Jensen  – * Anne Elisabeth Ernestusdatter.
ABC/07/07 1940.01 † Pedersen, Karoline Margrethe 114 1.5.1851 Holmsnes 1.2.1940 F Lise M Pedersdtr/Baard Knutsen
ABC/07/16 1899.01 † Pedersen, Kristianna Andrine 115 1832 Bygd, Sortland 17.4.1899 Svindalen far: Nils Iversen * Nils Martinus Pedersen
ABC/06/07 1927.01 † Pedersen, Kristoffer 116 24.6.1830 Bergen 12.1.1927 F Gurine Katarina Krutskopp/Peder Kristoffersen
ABC 1933.04 Pedersen, Mina Karoline 113 1854 Rota, Øksnes 8.10.1933 grl Åknes F Maria Andersdtr/Rasmus Andreas Pedersen
ABC/06/08 1923.01 † Pedersen, Nikoline Bergitte 116 8.3.1836 27.12.1922 F Berit Abelone Tollefsdtr/Nils Rasmussen
ABC 1887.04 Pedersen, Nils Andreas 025 23.3.1824 Åknes 22.10.1887 F Berit Kirstine Hansdtr/Peder Jensen – * Berit Helene Ernestusdatter
ABC/09/17 1910.01 † Pedersen, Nils Marthinus 115 9.4.1827 Svindalen 21.4.1910 Svindalen F Petrikke Marie Jakobsdtr/Martinus Fredrik Andersen
ABC 1891.0 Pedersen, Peder 038 1828 Bergen ca.1891 Nøss F Gurine Katarina Krutskopp/Peder Kristoffersen
ABC 1923.02 Pedersen, Peder Martinus 110 16.10.1831 Svindalen 1.1.1923 Åknes F Petrikke Marie Jakobsdtr/Martinus Fredrik Andersen
ABC 1912.01 Pedersen, Petra Kristine 108 1869 Å. Tranøy 27.4.1912 grl F Kristiane Sofie Pedersdtr/Peder Kornelius Kristiansen
ABC 1913.04 Pedersen, Petter Andreas 036 1.6.1825 Nøss 28.12.1913 grl Nøss F Madsina Madsdtr/Peder Tollefsen  – * Anna Bergitte Henriksdatter.
ABC/07/08 1925.05 † Pedersen, Petter Antonius 114 30.6.1852 12.12.1925 F Cecilie Petrikke Pedersdtr/Peder M Nilsen
ABC/14/08 1932.02 † Pedersen, Rasmus Johan (Likje-Rasmus) 111 11.8.1861 Svindalen 19.4.1932 Åknes F Gurine/Peder M Pedersen
ABC 1916.01 Pedersen, Rasmus Johan (Stor-Rasmus) 117 6.9.1833 Svindalen 20.1.1916 Åknes F Petrikke Marie Jakobsdtr/Martinus Fredrik Andersen
ABC 1918.04 Pedersen, Sigurd Pareli ug 30.7.1894 Tranøy 8.5.1918 grl F Petra/Celius Pedersen,
ABC/06/05 1939.07 † Pedersen, Tina Amalie ug 20.3.1870 Svindalen 14.6.1939 Åknes F Gurine / Peder Martinus Pedersen,
ABC 1919.07 Pedersen, Torleif Marselius b 4. 5.1908 16.9.1919 grl F Petra/Celius Pedersen
ABC/03/08 1917.05 † Pettersen, Aksel Julius Nordgren b 18.10.1903 Sørmela 4.6.1917 Sørmela F Petra/Paul Pettersen
D/05/07 1961.02 † Pettersen, Albert Karolius 118 8.4.1877 Åknes 5.2.1961 Åknes F Maren Anna Jørgensdtr/Petter Nikolai Knudsen
ABC/11/20 1915.05 † Pettersen, Alida Petrine ug 27.7.1896 22.6.1915 grl F Karoline/Petter A Pedersen
ABC/15/17 1925.01 † Pettersen, Anton Bernhard 26.5.1869 Nøss 15.2.1925 grl Nøss F Anna/Petter A Pedersen  – * Geneva Amanda Olsen (Gravlagt på Nøss)
E 05/010 1979.01 Pettersen, Dagny Kristine 119 21.8.1895 27.8.1979 F Kristine/Bernt Elias Olsen
D/11/05 1975.01 † Pettersen, Emma Pauline ug 6.9.1897 Sørmela 24.4.1975 Sørmela F Petra/Paul Pettersen
ABC/07/02 1879.03 † Pettersen, Georg Magnus b 27.7.1879 14.8.1879 F Karoline/Petter A Pedersen
ABC/07/02 1940.03 † Pettersen, Georg Normann 120 6.1.1882 15.5.1940 F Karoline/Petter A Pedersen
ABC/07/03 1968.03 † Pettersen, Hilda Petrine 120 12.8.1887 Medby 6.9.1968 F Augusta Marie Olea Olsdtr/Petter Andreas Olsen
D/04/08 1946.04 † Pettersen, Håkon Normann ug 3.1.1908 Haugen 24.4.1946 Haugen F Olufine/Albert K Pettersen
E 01/003 1975.04 † Pettersen, Ida 19.9.1904 Stensvik, Bø i V. 10.7.1975 Haugen F Hansine/Alfred Martin Benum – * Mariot Sigfred Pettersen (grl i Kristiansand)
E 05/013 1969.01 † Pettersen, Ingvald Magnus 121 26.5.1886 4.3.1969 F Karoline/Petter A Pedersen
ABC/14/01 1949.09 † Pettersen, Jensine Nikoline Regine 122 4 7.1865 Rødsand, Øks 6.11.1949 Haugen F Bergitte Marie Nilsdtr/Anders Martinus Nilsen
ABC/10/01 1943.01 † Pettersen, Julianne Elise 123 16.9.1868 Nøss 27.12.1942 Nøss F Anna/Nils P A Klausen
ABC/10/18 1913.03 † Pettersen, Klara Natalie Mohn b 19.5.1911 Haugen 21.11.1913 Haugen F Olufine/Albert K Pettersen, – døde av brannskader, alle barna ble døpt Mohn
ABC/14/05 1934.02 † Pettersen, Konrad Albert 122 31.3.1865 Åknes 3.3.1934 Haugen F Maren Anna Jørgensdtr/Petter Nikolai Knudsen
E 01/004 1998.01 A Pettersen, Mariot Sigfred 19.10.1905 Haugen 8.11.1998 Vanse Ro F Jensine/Konrad Pettersen
ABC/08/02 1940.08 † Pettersen, Martin 124 5.4.1875 Frivåg, Øksnes 7.10.1940 Nøss F Kornelia Johannesdtr/Petter Olaus Iversen
D/05/08 1962.01 † Pettersen, Olufine Jensine 118 2.4.1878 Åknes 1.3.1962 Åknes F Karen Anna Rasmusdtr/Nils Andreas Martinussen
ABC/10/06 1936.03 † Pettersen, Paul Mathias Gerhard 123 15.3.1862 Nøss 19.2.1936 Nøss F Anna B Henriksdtr/Petter A Pedersen
ABC/03/06 1927.06 † Pettersen, Paul Olai 125 6.3.1862 Sørmela 24.6.1927 Sørmela F Ellen O M Olsdtr/Petter Olai Rasmussen
ABC/07/06 1880.03 † Pettersen, Peder Karolius b 24.9.1880 25.11.1880 F Karoline/Petter A Pedersen
ABC/07/06 1937.03 † Pettersen, Peder Konrad 119 14.8.1888 8.3.1937 F Karoline/Petter A Pedersen
ABC/08/01 1958.05 † Pettersen, Petra Kristine 124 3.2.1878 Nøss 21.12.1958 Nøss F Anna/Nils P A Klausen
ABC/03/05 1934.06 † Pettersen, Petra Mathilde Natalie 125 30.7.1874 Sørmela 3.7.1934 Sørmela F Nikoline /Nils A Aronsen
D/01/08 1944.04 † Pettersen, Petter ug 24.7.1920 Nøss 24.11.1944 Nøss F Geneva/Anton B Pettersen – Omkom
E 05/012 1972.02 † Pettersen, Tora Gunhilde Lucia 121 12.8.1888 Åknes 4.2.1972 F Ovaldine (Dina)/Paul T R Tollefsen
ABC 1880.01 Rasmussen, Johannes 1804 Sørmela 12.1.1880 Sørmela F Karen/Rasmus Johannesen  – * 1. Karen – *2. Severine (begge d. før 1870)
ABC/04/19 1874.01 † Rasmussen, Jørgen Andreas 126 10.4.1816 Sørmela 20.12.1874 Sørmela F Olena Ingebrigtsdtr/Rasmus Johannesen  – *  Berit Marie Nilsdatter
ABC 1897.01 Rasmussen, Kristian 101 4.5.1825 Stave 24.1.1897 F Berit Johanne Malene Hansdtr/Rasmus Berg Kristensen – * Cecilie Kristine Olsdtr
ABC 1895.02 Rasmussen, Petter Olai 127 18.8.1823 Sørmela 9.7.1895 Sørmela F Andrea Mørk Jakobsdtr/Rasmus Johannessen  – * Elen Oline Marie Olsdatter
ABC 1883.04 Rikardsdatter, Albertine Oline b 16.6.1875 19.12.1883 F Berit Abelone Tollefsdtr/Ernestus Rikard Ernestussen
D/08/05 1952.02 † Rønning, Helga Nemine 128 10.2.1883 Bø, Sortland 28.1.1952 Åknes f. Jakobsen
D/08/06 1954.04 Rønning, Paul Marselius Eng 128 24.3.1875 Bjørnskinn 21.12.1954 Åknes F Pauline/Ole P Rønning – ligger trolig på det åpne feltet ved siden av Helga Nemine
1954.01 Rønning, Peder Helge ug 29.6.1913 24.2.1954 F Helga/Paul Rønning
ABC 1884.02 Sjursdatter, Lina Marie ug 1864 Kobbedal 5.2.1884 Nøss F Petrikke A Pedersdtr/Sjur Larsen
ABC 1894.08 Steffensen, Azora Johanne b 14.6.1889 Nøss 21.7.1894 Nøss F Jonette/Steffen Steffensen
ABC 1934.03 Steffensen, Jonetta Rebekka 129 20.3.1860 Nøss 5.4.1934 grl Nøss F Ellen D Ernestusdtr/Jakob P Korneliussen
ABC 1919.01 Steffensen, Kanny Helen b 1918 Nøss 21.11.1918 grl Nøss F Jenny Karlsen og Steffen Stefansen f i Hammerfest
ABC 1894.09 Steffensen, Olga Margrete b 29.4.1892 Nøss 27.7.1894 Nøss F Steffen Steffensen
ABC 1922.02 Steffensen, Steffen Andreas 129 5.8.1860 Mørkesett, Eid 9.4.1922 grl Nøss far: Steffen Jensen
ABC 1909.06 Svenning, Ammy Ovarda Jørgine b 15.3.1893 Åknes 15.12.1909 Åknes F Antonette Olsdtr/Alfred j Svenning  – Offer i en tragisk familietragedie
ABC 1909.07 Svenning, Angell Antoni b 15.7.1902 Åknes 15.12.1909 Åknes F Antonette Olsdtr/Alfred j Svenning  – Offer i en tragisk familietragedie
ABC 1909.08 Svenning, Arthur Caspari Moen b 21.4.1900 Åknes 15.12.1909 Åknes F Antonette Olsdtr/Alfred j Svenning  – Offer i en tragisk familietragedie
ABC/09/07 1929.07 † Søreng, Berit (Beda) Johanna 130 24.9.1883 2.10.1929 F Berit A Tollefsdtr/Ernestus Rikard Johan  Ernestussen
D/02/11 1945.03 † Søreng, Ivar`s barn b 13.2 1945 3.4.1945 grl F Margit/Ivar Søreng
ABC/09/06 1959.03 † Søreng, Peder Martin Pedersen 130 25.2.1870 Saura 13.6.1959 F Bergitte Olea Pedersdtr/Peder Martinus Nilsen
ABC 1942.06 Søreng, Tor Marelius ug 24.9.1920 11.10.1942 F Berit/Peder Søreng  –  omkom da ”Norse King”  ble torpedert
D/02/08 1947.02 † Søreng, Tor Peder Bernt b 3.12.1946 12.2.1947 F Birgit/Erling Søreng
ABC 1905.01 Tollefsdatter, Ellen Anna 1833 Medby 1.1.1905 Åknes F Dorthea Mikkelsdtr/Tollef Ediassen – * Lars Larsen (Brækkan), grl i Trondheim
D/11/01 1963.02 † Tollefsen, Albert Konrad Kristian 131 24..9.1879 Haugen 30.4.1963 Haugen F Grete/Tollef Nilsen
D/07/04 1953.01 † Tollefsen, Albert Nikolai 132 14.7.1864 Nøss 27.2.1953 Nøss F Berit/Tollef Nilsen
ABC/01/02 1939.04 † Tollefsen, Amalie Olea 133 29.1.1852 Haugen 8.5.1939 Nøss F Ottine/Nils M Andersen
ABC/01/07 1923.04 † Tollefsen, Asgrim ug 19.5.1886 Sørmela 15.2.1923 grl Sørmela F Helmine/Kornelius Tollefsen
ABC/03/17 1886.0 † Tollefsen, Berntine Lovise b 21.21885 Nøss ca.1886 Nøss F Amalie O Nilsdtr/Johan P Berg Tollefsen
ABC/10/15 1913.01 † Tollefsen, Berntine Nemine 134 30.4.1867 Rødsand, Øksnes 11.6.1913 Haugen F Bergitte Marie Hass Nilsdtr/Anders Martinus Nilsen
E 05/005 1993.01 † Tollefsen, Bjørnar ug 13.8.1950 Tysfjord 14.3.1993 Haugen F Asbjørg Sommerseth * Sverre Martin Tollefsen,
D/07/03 1950.05 † Tollefsen, Eline Johanne 132 13.8.1862 Nøss 7.10.1950 Nøss F Jørgine R J Johansdtr/Fredrik B Johannessen
ABC 1894.06 Tollefsen, Frida Elea b 26.2.1892 Nøss 1.5.1894 Nøss F Eline/Albert Tollefsen
ABC 1894.04 Tollefsen, Hans Andreas b 9.4.1994 Nøss 23.4.1894 Nøss F Eline/Albert Tollefsen
ABC 1873.03 Tollefsen, Hans Kristian Andreas ug 29.9.1846 Nøss 26.9.1873 Nøss F Berit Johanne Korneliusdatter/Tollef Nilsen
ABC/01/08 1925.02 † Tollefsen, Harald Antonius ug 20.3.1893 Sørmela 7.3.1925 grl Sørmela F Helmine/Kornelius Tollefsen
ABC 1883.03 Tollefsen, Helga Konstanse b 10.5.1883 Sørmela 30.8.1883 Sørmela F Helmine/Kornelius Tollefsen
ABC/02/08 1923.03 † Tollefsen, Helmine Pauline 135 29.7.1856 Nordmela 3.2.1923 Sørmela F Hanna P Andersdatter/Aron Uhre
E 02/012 1990.01 † Tollefsen, Jenny Birgitte Alvilde 136 23.4.1893 Sørmela 5.3.1990 Haugen F Elene/Rasmus J B Jørgensen
ABC/01/01 1949.11 † Tollefsen, Johan Petter Berg 133 27.1.1851 Nøss 23.12.1949 Nøss F Berit/Tollef Nilsen  – Handelsmann
ABC 1894.07 Tollefsen, Jørgine Berntine b 30.5.1889 Nøss 12.5.1894 Nøss F Eline/Albert Tollefsen
D/02/05 1948.03 † Tollefsen, Karl Jentoft b 17.2.1947 Nøss 14.6.1948 Nøss F Oddlaug/Torleif Tollefsen
ABC/07/04 1943.0 † Tollefsen, Karstein b 1943 Nøss 1943 Nøss ca. 1/2 år gml  – F Oddlaug/Torleif Tollefsen
ABC/02/06 1938.02 † Tollefsen, Kornelius Berg 135 1.6.1858 Nøss 15.1.1938 Sørmela F Berit/Tollef Nilsen
ABC/02/07 1925.04 † Tollefsen, Kristian Andreas 136 9.9.1890 Sørmela 17.10.1925 grl Haugen F Helmine/Kornelius B Tollefsen
ABC/11/09 1918..01 † Tollefsen, Levanda Joakime ug 12.7.1890 Åknes 19.1.1918 Åknes F Ovaldine/Paul Tollefsen
D/11/02 1962.03 † Tollefsen, Magda Kathrine 131 21.2.1893 Ure, Lofoten 28.9.1962 Haugen f Johansen
ABC 1908.10 Tollefsen, Nils Gerhard Normann 134 2.5.1862 Haugen 18.11.1908 Haugen F Grete/Tollef Nilsen
E 05/004 1992.01 † Tollefsen, Otonie Noranda 137 29.5.1897 Haugen 9.8.1992 Haugen F Simonette/Martin A N Nilsen
D/06/06 1951.01 † Tollefsen, Ovaldine Karoline (Dina) 138 14.7.1864 Hov Hadsel 24.1.1951 Åknes F Johanna P Jensdtr/Ole A Andreassen
D/06/07 1951.03 † Tollefsen, Paul Theodor Ribe 138 24.4.1865 Haugen 26.11.1951 Åknes F Grete/Tollef A Nilsen
ABC 1873.04 Tollefsen, Peder Edvin b 2.2.1872 Haugen 1.11.1873 Haugen F Grete/Tollef A. Nilsen
ABC 1904.05 Tollefsen, Petter Jørgen ug 23.1.1874 Haugen 24.3.1904 Haugen F Grete/Tollef A Nilsen
E 05/006 2000.01 A Tollefsen, Sverre Martin 3.1.1919 Haugen 28.1.2000 Haugen F Otonie/Torleif Tollefsen  – * Asbjørg Sommerseth
ABC/03/16 1884.03 † Tollefsen, Tollef Bernhard Ludvig b 29.11.1881 Nøss 7.2.1884 Nøss F Amalie O Nilsdtr/Johan P Berg Tollefsen
ABC 1894.05 Tollefsen, Tora Betzy b 3.4.1887 Nøss 30.4.1894 Nøss F Eline/Albert Tollefsen
E 05/003 1975.02 † Tollefsen, Torleif Bergiton 137 5.4.1895 Sørmela 17.5.1975 Haugen F Helmine/Kornelius B Tollefsen
E 01/011 1983.02 † Uhre, Agnes Ovarda 139 28.6.1893 Åknes 10.11.1983 Sørmela F Oline/Anton Olai Olsen
ABC 1909.04 Uhre, Aron Mathias 004 20.5.1820 Nordmela 16.7.1909 Sørmela F Olava Nilsdtr/Andres Steen Nilsen (Uhre)* 1. Hanna Pauline Andersdatter.
D/11/06 1964.02 † Uhre, Daniel Andreas 140 6.1.1890 Åknes 22.12.1964 Åknes F Kristianna/Arnt M Aronsen
E 01/012 1989.02 † Uhre, Daniel Andreas 139 13.7.1891 Sørmela 10.10.1989 Sørmela F Johanne Marie/Hans P O Aronsen
E 02/011 2000.02 A Uhre, Gustav Karl Odd 29.7.1917 Sørmela 15.3.2000 Risøyhamn F Agnes/Daniel A Uhre  – * Emilie Harriet (Phøny) Hokland
D/11/07 1974.02 † Uhre, Johanna Olea Dagmar 140 25.5.1893 Haugen 27.3.1974 Åknes F Ovaldine/Paul Tollefsen
ABC/07/15 Uleselig ca.1900
ABC/09/12 Uleselig stein
ABC/11/16 Uleselig stein ca.1916
ABC/12/19 Uleselig stein ca.1917
ABC/12/20 Uleselig stein ca.1917
ABC/12/05 1936.01 † Valentinsdatter, Hanna Andrea Dorthea 117 25.7.1839 Gavlen 3.1.1936 Åknes F Kristine Anna Nilsdtr/Valentin A Johansen
ABC 1906.01 Valentinsen, Andreas Georg Martinius 17.9.1844 Gavlen 18.1.1906 Haugen F Kristine Anna Nilsdtr/Valentin Johannessen * Antonette Olea Pettersdtr grl Dverberg
ABC 1904.06 Valentinsen, Gjert Matias ug 26.6.1837 Åknes 26.4.1904 Åknes F Kristine Anna Nilsdtr/Valentin Johannessen  — fisker, skredder. kuppelrygg
ABC/15/01 1943.02 † Valentinsen, Helmine Olea 003 27.6.1865 Bønes, Sortland 9.1.1943 Åknes F Jensine Marie Jensdtr/Abel Pedersen
ABC/15/13 1929.08 † Valentinsen, Kristoffer Otto Olai 003 24.1.1847 Gavlen 11.10.1929 Åknes F Kristine Anna Nilsdtr/Valentin Johannessen  * 1 Karen–  *2 Helmina
ABC/05/16 Veltet stein ca. 1900
ABC 1885.01 Aas, Antonette Marie Olea 141 6.6.1848 Nordmela 9.9.1885 Sørmela F Hanna Andersdtr/Aron Uhre
ABC 1916.07 Aas, Ole Henriksen 141 1830 Røros 31.5.1916 Sørmela far: Henrik Hansen Aas   – Kommunekasserer.

Legg igjen en kommentar