Dverberg kirkegård – nr. 08 og 18 i Andøy

Kirkegården på Sandhaugen

Kirkegård Nr. 08 (Ny del) og Nr. 18 (Gammel del) i Andøy kommune.

Den nye kirkegården på Sandhaugen ble tatt i bruk fra 1897, den gamle – nedenfor prestegården – hadde da vært i hevd i mer enn 300 år. Vestsida hadde fått kirkegård på Skogvoll i 1850 slik at den nye var ment å dekke bygdene på innersida fra Åse til Breivik. I 1923 fikk Åse egen kirkegård, Ånes fikk sin i 1947 og så i 1965 ble Breivik kirkegård innviet. Dermed utgjør Dverbergs kirkegårdsområde i dag bygdene: Kvalnes, Saura, Dverberg, Sellevoll og Å.

Fra omkring 1930 ble arealet på Dverberg kirkegård firedoblet.

Kilder:

Datautskriftene er svært mangelfull, for eksempel inneholder den bare noen få navn på personer som er gravlagt før 1950. En del skrivefeil tyder på at den ikke har blitt korrekturlest. Henvisningene til gravplassene er vanskelig å forstå og kan umulig være basert på et entydig systemet Felt/rad/nr. Inntastningen for rad.nr. veksler mellom tall og bokstaver som ikke er i samsvar med hensiktsmessig sortering.

Disse listene er supplert med data fra minnesteiner, avlest 2001 og 2002 av Hjalmar Larsen. Markert med bak Løpenr. Korrektur og tilføyelser/oppdatering 2006 av Karl Rasmus Dahle (KRD)

I denne Tabellen er opplysningene sammenholdt med data hentet fra kirkebok for Dverberg fram til 1915, i tillegg til andre data fra min slektsdatabase.

Redigert: Jarle O. Hansen (JOH)

Rødt = usikker data eller ukjent person

Sortering:

Det er mulig å sortere tabellen kolonnevis for forskjellige formål. Under ”Tabell” på verktøylinjen vil en finne kommandoen for sortering.

I praksis vil det være kun to sorteringer som kan ha noen hensikt:

Ved sammenligning av data mot andre kilder vil sortering på navn være mest praktisk. Ved besøk på kirkegården er det nok mest nyttig at tabellen er sortert på gravfelt.

Grunnet antallet graver på denne kirkegården ble der uhensiktsmessig å vise dette i tabellform slik det er gjort på de mindre kirkegårdene. Det dreier seg om 50 sider. Last heller ned PDF med oversikten her.

Én kommentar til “Dverberg kirkegård – nr. 08 og 18 i Andøy”

  1. Hvem har det f ansvar for stell av kirkegården og gravene,? Hva skjer når.pårørende ikke lengre kan påta seg ansvaret? Følger man da et regelverk? Er dette formalisert , i så fall på hvilken måte?

Legg igjen en kommentar