31. 8 2010

REFERAT FRA STYREMØTE

Tirsdag 31. august kl.1830 2010 avholdt historielaget møte på Lokalhistorisk arkiv, Dverberg.

Følgende møtte: Leder Søren Jacobsen. Alice Raanes, Aase Dybwik, Jannina Hanse og Werner Johansen

Sak 29. OPPSUMERING

Foredraget på Nordmela om fam Nøis av John Pedersen ble vel godt mottatt. Mye spørsmål fra publikum. Medlemsturen til Bø i Vesterålen samlet 17 stk. Guide var Einar Johnsen og Finn Myrvang.

Sak 30.  ØKONOMI

Laget har kr. 203.000,- på konto. Av fondsmidlene er det utbetalt kun til 2 prosjekter. Historielaget dekker regningen på kr. 1900,- i forb med det samiske programmet som var på Anes. Fellesarrangement med andre organisasjoner skal være avtalt på forhånd. Både når det gjelde ansvar og økonomi.

Sak 31.   KULTURMINNEDAGEN

Historielaget inngår avtale med museet, kulturkontoret og Grethe Kvalvik når det gjelder Veita. Aase tar kontakt med Rita King for å få til et arrangement i hennes lokaler. Foredragsholdere Dagfinn Dybwik og Leif Martin Andreassen. Kulturkontoret og Museet dekker annonseutgiftene.

SaK 32.   ANDØY HISTORIELAG HJEMMESIDE

Aase oppfordrer alle til å bidra med stoff. Kolbjørn inviteres til et eget møte hvor vi tar en gjennomgang avhjemmesia.

Sak 33.    TILSKUDD KIRKEGÅRDEN BUKSNES

Søknaden innvilges med inntil kr. 2000,- til grusing av vei

Sak 34.     AKTIVITETER FRAMOVER

1.       Jubileum riksveien i Bjørnskinn 23. eller 31. oktober. Foredrag ved Folden. Skal forsøke å sette opp info brua Anderså. (Idar)

2.       Årsmøte 4. november

3.       Aase tar kontakt med Dverberg samfunnshus for å få vite hva som skal skje med lokalene til historielaget

NESTE MØTE 7. OKTOBER

W. Johansen (referent)

Legg igjen en kommentar