5.10 2010

REFERAT FRA STYREMØTE

Tirsdag 5. oktober kl. 1830 2010 avhold historielaget møte på Dverberg.

Følgende møtte: Søren Jacobsen, Alice Raanes, Aase Dybwik,  Solbjørg Joramo

Kjersti Åshagen og Werner Johansen.

Sak 35    REFERATER

1.       Historielaget har fått tilbakebetalt moms kr. 19.869,25

2.       Ref. søknad fra Nordmela Vel om tilskudd til naust Børvågen. Søknaden må sees i sammenheng med fondsmidler til neste år.

Sak 36    UTSTYR GAMLE DVERBERG SKOLE OG DVERBERG/SAURA SKOLE

Alice undersøker om en del utstyr bl.a faner kan oppbevares på Dverberg samfunnshus.

Sak 37.    ÅRSMØTE 2010

Årsmøte blir som tidligere bestemt 4. november på Dverberg.

·         Foredrag ved Enok Olsen

·         I årsmeldingen må følgende tas opp: Nettsia, kirkegårdene (2 stk) Arrangement, Fond, Årboka

Medlemstallet (164)

·         Werner ordner med annonse

Det vil bli julebord etter den 22. nov. Søren og Werner sitt ansvar.

Andenes 10.10.10

WJ (referent)

Legg igjen en kommentar