Andenes Kirkegård, den nye del – nr. 17 i Andøy

Bakgrunnen for denne tabellen er utskrift fra kommunens database 2001 samt flere turer av Karl Rasmus Dahle i årene 2002-2004 for avlesning av gravminner. Andre bidragsytere er Hjalmar Larsen og Rolf Jenssen og Inge Bernt Nilsen. Oppsett og gjennomgang ved Jarle Hansen, Sørumsand. Røde data betyr usikkerhet! Sortering: Det er mulig å sortere tabellen kolonnevis for forskjellige formål. Under ”Tabell” på verktøylinjen vil en finne kommandoen for sortering. I praksis vil det være kun to sorteringer som kan ha noen hensikt: Ved sammenligning av data mot andre kilder vil sortering på navn være mest praktisk. Ved besøk på kirkegården er det nok mest nyttig at tabellen er sortert på gravfelt. Grunnet filstørrelsen kan denne oversikten lastes ned som en egen PDF-fil her.

2 kommentarer til “Andenes Kirkegård, den nye del – nr. 17 i Andøy”

Legg igjen en kommentar