Andenes Kirkegård, den gamle del – 01 i Andøy

Andenes kirkegård (gammel del)

Denne tabellen er basert på en dataliste fra Andøy kommune. Trolig en utskrift fra en database som ikke er fullført. Dessverre hadde den store mangler, for eksempel inneholdt den bare noen få registreringer fra den første registreringen i 1886 fram til 1905. Fra 1905 og helt fram til 1932 er det ingen registreringer. Når en så ser at antall registreringer i årene som følger ligger på vel 20 personer forstår man at det er et stort antall som har godt tapt. Årsaken skal være at protokollene fra denne perioden er blitt borte.(??????) For å bøte på dette ble ca. 100 gravsteiner fra denne perioden avlest sommeren 2003.

Sortering: Det er mulig å sortere tabellen kolonnevis for forskjellige formål. Under ”Tabell” på verktøylinjen vil en finne kommandoen for sortering.

I praksis vil det være kun to sorteringer som kan ha noen hensikt: Ved sammenligning av data mot andre kilder vil sortering på navn være mest praktisk.

Ved besøk på kirkegården er det nok mest nyttig at tabellen er sortert på gravfelt eller L.nr.

Rød skrift tvilsom opplysning!

Grunnet filstørrelsen kan denne oversikten lastes ned som en PDF-fil her.

Legg igjen en kommentar