Mellomalderkirkegården på Andenes.

Denne kirkegården på Andenes ligger bak det gamle ølutsalget i sjøgata(tvers over for den gamle bokhandelen) med inngang fra Falch’s gate. Mest sannsynlig ble denne kirkegården tatt i bruk før reformasjonen mens det sto en katolsk kirke der. 

Det er blitt hevdet at her skulle ha stått 4 kirkebygg av tre etter hverandre på samme tuft jmfr uttalelser av konservator Harald Egenes Lund i 1962. Den siste kirken ble reist i 1734. Selve kirkegården ble nedlagt  ca 1890 og må som sagt ha vært flere hundre år gammel….

Arkeolog Hein Bjerck hadde følgende uttalelse om kirkegården i 1994:

”På sørvestskråningen sørøst for Kiilgården finner man det gamle kirkestedet på Andenes. Kirkegården er 28 x 54 m stor og omgitt av et 1 m bredt og nesten like høyt steingjerde.

Midt på kirkegården er det svake jordvoller som markerer selve kirketuften. Etter at selve kirken ble revet ca 1870, er flere graver anlagt i tuften, og her står flere gravstøtter. Midt i tuften er der en 5 x 10 m stor senkning som må markere en sammenstyrtet gravkjeller under kirkegulvet. Etter alt å dømme har det stått kirke her fra 1300 – årene til slutten av 1800-årene. Inventaret fra kirken er nå utstilt i Tromsø Museum og utgjør de beste delene av museets kirkesamling.”

Denne middelalderkirkegården på Andenes er den eneste en med sikkerhet vet har vært gjenbrukt. 

Det heter seg at den skulle ha vært gjenbrukt 5 ganger og for hver gang ble det påfylt ny masse over eksisterende graver. At dette medffører riktighet bekreftes vel gjennom nedenstående intervju:

Kåre Blix (1907-1971) Andenes, sveiser og murer, ble for noen år siden intervjuet av Kjell Fjørtoft i Dagbladet og uttalte der:

”Tenk på den gamle kirkegården vår – den  må være en arkeologisk gullgruve. Den siste ble gravlagt der i 1893, mens det på en av gravstøttene står meislet ut 1605. Men den kan være eldre enn det, for det har levd folk lenge på Andenes.

Han var med å legge grunnmuren til to hus som står tett ved steingjerdet til kirkegården. Han lurte på hvor langt ned i bakken dette steingjerdet rakk og begynte å grave. Ved en dybde på 3,30 meter måtte han stoppe, men enda fortsatte gjerdet videre nedover. Fyllmassen på utsiden inneholdt en stor mengde beinknokler. Disse ble samlet i en kasse for deretter å graves ned igjen innenfor steingjerdet. Men de kom bare noen centimeter under grastorva før kraniene lå helt oppe i dagen. Det er tydelig at det har stått en kirke der også.Men den ble revet, visstnok i 1875.

Folket på Andenes hadde et eget syn på presteskapet. De brukte kirken til å tørke garn i og mente at slik skulle det være. Men det likte ikke prestene, og det ble et svare spetakkel. Og på grunn av det dårlige forholdet det etter hvert ble til presteskapet, brøt folk på Andenes ut av Kirken. Derfor er det i dag utrolig mange på stedet som tilhører andre trossamfunn enn Den norske kirke.”

Karl Rasmus Dahle fra Stave har tydet skriften på de gamle gravminnene også på denne kirkegården.

Sammen med Jarle Hansen fra Sørumsand har han laget en oversikt med omtale av den enkelte gravlagt på denne kirkegården.

Jørgen Ditlev Osenbroch f. 08.03.1853 d.01.01.1881 Fødested: Haugnes. Bosted: Haugnes. Foreldre: Johan David Osenbroch/Robertine Sofie Graa. Jørgen var gift med Maren Karlsdatter.

Ottine Julie Heggelund f. 22.07.1848 Fødested: Stave. Bosted: Bleik. Foreldre: Mathias Pauli K. Heggelund/Gunvor Taraldsdatter. Ottine var gift med Jonas C Jørgensen, Bleik – hans 1. kone.

Andor Jakobus f. 20.11.1865 d. 17.02.1867. Fødested: Andenes. Foreldre: Kirkesanger Ingebrigt Olai Nielsen/Juliane Kristine Paulsen.

I tillegg viser overleveringer fra etterkommere av Johan Lyder Pedersen f. 1806 på Bleik d. 16.01.1866 på Skarstein gravlagt den 01.07.1866 (inskripsjon på en stein i hjørnet av denne kirkegården var funnet av slekta før over 60 år siden – før 1940). Foreldre: Peder Olsen/Beret K. Johansdatter Heitmøller.

Legg igjen en kommentar