Hvem er vi

Initiativet til Andøy Historielag ble tatt  av Harry Larsen, Buksnes på Hinnøya.

Den 30. okt 1979 var det et forberedende møte hos Per Olav Medby på Medby hvor Harry Larsen fra Buksnes og Tor Ivar Grav fra Øygården var til stede.

Der ble det opprettet et interimsstyre bestående av disse tre som hver på sin kant skulle «undersøke alle ting som kan ha interesse for lokalhistorien for kommunen». Det var ellers enighet om at det hastet med å få gjort noe med museumsaken i Risøyhamn og få den ut av dødvannet.

Den 20. febr. 1980 ble det avholdt stiftelsesmøte på Dverberg samfunnshus. Første leder ble Sigurd Øvergård fra Nordmela. Ellers bestod styret av Tor Ivar Grav, Roger Linchausen, Kjell Adolfsen og Harry Larsen.

34 personer var til stede på stiftelsesmøtet.

Laget hadde en rekke oppgaver på programmet, blant disse var å få opprettet et lokalhistorisk arkiv. Laget fungerte fram til rundt 1990. I denne tiden rakk man å utgi tre årbøker, i 1982, 1984 og 1986.

Etter en passiv periode ble det blåst liv i historielaget igjen i 2005. På et sonderingsmøte 21.12.04 på Dverberg, valgte man et interimsstyre bestående av: Robert Hagen, Andenes – Werner Johansen, Andenes – Harald Pedersen, Skarstein – Anne Isaksen, Ramså – Karl Rasmus Dahle,  Stave – Aase Dybwik, Dverberg og Idar Nilssen, Forfjord. Den 18. januar 2005 ble det avholdt årsmøte/gjenopplivingsmøte.

I tråd med formålsparagrafen arbeider laget for: «å vekke interessen og skape forståelse for Andøy kommunes lokale historie. Historielaget skal videre samle inn og ta vare på historisk materiale som har betydning for Andøy kommunes historie og som forteller om folks livsvilkår gjennom tidene.«

Det «nye» historielaget er godt i gang og har gitt ut årbøker hvert år fra og med 2005. Selv med opplag på 1200 bøker ble det nødvendig med ekstraopplag for 2005-boka. Diverse nettsider har eksistert, men fra og med desember 2009 kjøres og drives historielagets websider av Kolbjørn Blix på Andenes.

I tillegg tar man initiativ til aktiviteter som er ment å fremme interessen for den lokale historia, eksempelvis foredrag, kurs og ekskursjoner. Historielaget samarbeider med kommunen om driften av Lokalhistorisk arkiv på Dverberg. Laget bistår også i utarbeidelsen av bygdebøkene for Andøy som nå er inne i siste fase i og med det pågående arbeidet med bind 5 (Andenes). Utgivelse forventes i 2010.

2 kommentarer til “Hvem er vi”

 1. Mitt navn er Erik Dahl (68). Hobbyarkeolog/forfatter/pensjonist, bosatt i Trondheim. Jeg arbeider med en bok om nordisk bronsealder og har nylig vært på befaring på Andøya og Litløya utenfor Bø.

  Jeg har et veldig spesielt spørsmål. Det gjelder (medisin)planten kvann (også kalt Angelica). I følge oversikten «Ville planter» på hjemmesiden til Vesterålen info, vokser den i Vesterålen, og jeg formoder dermed også på Andøya.

  Spørsmålet er: Kan noen fortelle hvor på Andøya den vokser? Jeg kommer ikke for å plukke den, men det er viktig for min historiske bok. Jeg vil svært gjerne vite om flest mulig av de stedene på øya der man kan finne denne planten (eventuelt kunne finne den før i tiden).

  Hilsen
  Erik Dahl
  erik@dromsmia.no

Legg igjen en kommentar