19.11 2009

REFERAT FRA STYREMØTE

Torsdag 19. november 2009 kl.1930 avholdt det nye styre i Andøy
historielag sitt første møte. Følgende møtte: Leder Søren Jacobsen,
Jannina Hanssen, Aase Dyvwik, Solbjørg Joramo, Idar Nilssen
og Werner Johansen

Møteleder: Leder
Sekretær: Werner Johansen

Lederen ønsket det nye styre velkommen. Klokkeslettet for møtene framover
vil bli kl. 1830.

Sak 1.  GJENNOMGANG AV REFERAT ÅRSMØTE
Utsendt referatet ble gjennomgått. Ingen merknader.

Sak 2.   VALG
Nestleder: Jannina Hanssen
Kasserer: Alice Raanes
Sekretær: Werner Johansen
Enst.vedtatt

Sak 3.   ÅRBOKKOMITEE
Aase får fullmakt til å finne en komite på 4-5 personer godt
geografisk fordelt.

Sak 4.   ÅRLIG AVSETNING AV MIDLER TIL PROSJEKTER OG TILTAK AV
LOKALHISTORISK VERDI
Søren,Idar og Werner utarbeider et forsalg som legges fram
for styret

Sak 5.    SALGSUTSTILLING PÅ ÅSE 28. OG 29. NOVEMBER
Aase setter opp et forslag på hvem som skal sitte på messa

Sak 6.    ARBEIDSFORDELING
1. Foredrag i kulturuka med Rune Blix Hagen (Idar)
2. Arbeid på de gamle kirkegårene (Jannina)
3. Kraftlaget i Lovika (Jannina)
4 Jubileum riksvegen Risøyh.-Andenes (Werner)
5. Medlemstur til Bø, Senja eller Lødingen. Tas opp på neste
møte

Sak 7.    HISTORIELAGETS HJEMMESIDE
Aase og Werner for fullmakt til å jobbe videre med saken

Sak 8.     TILTAK BØRVÅGEN
Sig. Øvergård har en del ideer om Børvågen. Bl.a gjøre noe
med båtstøene, få et båtnaust hvor historien rundt Børvågen
kan komme fram.
Historielaget er positiv til tiltaket og viser til fondet
på kr. 50.000,- som er opprettet, og som det vil være mulig
å søke midler til.
Werner informerer Øvergård om dette.

Sak 9.     GLEMTE BYGDER
Saken tas opp på neste møte.

Sak 10.    MINNESMERKER I ANDØY
Saken tas opp på neste møte

Neste møte 14. januar kl. 1830
And. 22.11.09
WJ

Legg igjen en kommentar