29.10 2009

Referat fra årsmøtet i Andøy historielag, torsdag 29.okt. 2009 på Bjørnskinn grendehus.

Leder Aase Dybwik åpnet møtet og ønsket alle velkommen.
Hun orienterte bl. a. om lansering/salg av årboka og foredrag v/Finn Myrvang.
Det møtte ca 40 medlemmer.

Sak 1.    VALG AV ORDSTYRER
Karl Rasmus Dahle    Enst. vedtatt.

Sak 2.    VALG AV PROTOKOLLFØRER
Werner Johansen    Enst. vedtatt.

Sak 3.    GODKJENNING AV INNKALLING
Enst. vedtatt.

Sak 4.    ÅRSBERETNING
Ordstyrer leste tilsendte årsmelding. Sigurd Øvergård oppfordret historielaget til å markere de ”glemte” bygdene (Kobbedalen, Høyvika, Dalen og Bødalen) på en eller annen måte. Det ble også reist spørsmål om det kun var Dverberg gamle kirkegård som skulle ordnes. Leder svarte at planen var å rehabilitere flest mulig av de nedlagte kirkegårdene. Også 100-årsjubileet for riksveien Risøyhamn – Andenes skal markeres.
Enst. vedtatt.

Sak 5.    REGNSKAP    Enst. vedtatt.

Sak 6.    BUDSJETT 2010    Enst. vedtatt.

Sak 7.    KONTINGENT
Kr 100,-    Enst. vedtatt

Sak 8.    ÅRLIGE AVSETNINGER AV MIDLER TIL PROSJEKTER OG TILTAK AV LOKALHISTORISK VERDI
Det settes av kr 50.000,-
Styret utarbeider statutter. Enst. vedtatt.

Sak 9.    VALG
Før valg ble avholdt, orienterte leder om at det fra enkelte hold var kommet innvendinger mot styrets geografiske sammensetning. Årsmøtet ble oppfordret til å komme med innspill. Så skjedde ikke, og valgnemndas forslag til nytt styre ble enst. vedtatt.

Leder:
Søren Jacobsen, 1 år, ny

Styremedlemmer:
Jannina Hansen, 2 år, gjenv.
Solbjørg Joramo, 2 år, ny
Aase Dybwik, 2 år, ny i denne funksjonen

Varamedlemmer:
Kjersti Åshagen, 2 år, gjenv.
Karl Rasmus Dahle, 2 år, gjenv.

Revisorer:
Helge Lyngra, 1 år, gjenv.
Harald Pedersen, 1 år, gjenv.

Valgnemnd:
Anne Isaksen, leder
Kjell Johansen
Ole Konrad Pettersen

Etter årsmøtet ble årboka lansert og Finn Myrvang kåserte om nordnorske utnavn og klengenavn.

Legg igjen en kommentar