3.4 2016

Referat fra styremøte i Andøy Historielag, 3.4 2016 som blant annet inneholder informasjon vedrørende innvilgede søknader om støtte til prosjekter med lokalhistorisk tilknytning.

160403 Referat fra styremøte 030416