Om lokalhistorisk arkiv på Dverberg

Om lokalhistorisk arkiv på Dverberg

Initiativet til et lokalhistorisk arkiv kom fra Andøy historielag rundt 1980.

Det synes å ha vært arbeidet med det helt fra starten av. I arbeidsprogrammet for 1981 står det: «Fortsatt samarbeid med kommunen om brannsikkert arkiv til oppbevaring». I 1981 var det på tale å få «plass i det nye biblioteket til oppbevaring av kildemateriale», og historielaget var positive til en slik ordning.

I arbeidsprogrammet for 1982 finner man blant annet: «fortsette intensjonen med å finne tjenlig arkivlokale». På styremøte 14.05.1982 ble det foretatt befaring på biblioteket, men de finner at plassen for oppbevaring av kildemateriale er for begrenset. Materialet kan ha blitt overflyttet midlertidig til biblioteklokalene. I den forbindelse ser de stort behov for detaljert arkivordning. I 1984 uttrykkes det ønske om større plass, «men for tiden er det lite å gjøre med saken». Samme år behandles også sak om utlånsperiode for historielagets materiell i arkiv i rådhuset.

På styremøtet 23. sept. 1985 nevnes Rydlandarkivet, så vidt man kan se, for første gang. 5. nov. samme år orienterer Sigurd Øvergård om hva som hittil har skjedd, og «styret vil forsøke å få satt opp samlingene (Rydland) på forsvarlig måte så snart som mulig.

På styremøtet 4. febr. 1986 ble følgende vedtak gjort: «Det tas kontakt med Dverberg samfunnshus for mulig løsning for oppbevaring av arkiv. Sigurd Øvergård undersøker mulig oppbevaring under Andenes barnehage. Leiekontrakten med Dverberg samfunnshus er datert 23.10. 1986.

I 1988 fikk Andøy historielag et tilskott på kr 50.000 fra Norsk kulturråd til etablering av lokalhistorisk samling. Da var innsamla arkivalia overført til lokalet. Protokoller, mapper o.l. er satt opp i hvelvet, resten står i kartonger. I to loftsboder er det fra tidligere lagret en god del gammel kommunal arkivalia fra de 3 tidligere kommuner. Dette trenger gjennomgåelse for å sortere ut det som bør gå inn i samlingen. Dette har en ikke hatt nødvendig tid og ekspertise til (fra brev til Norsk kulturråd 1988). Alle skoleprotokoller har senere vært innsendt til Arkiv i Nordland, og har blitt katalogisert.

Ellers har Odd Solhaug ordnet og katalogisert en god del materiale, men dette må omarbeides noe for å gå inn i «ASTA-systemet» som nå skal brukes.

Fotosamlinga

Målsettingen med fotoarkivet er å ta vare på – særlig gamle bilder – og arkivere dem slik at de er sikret for etterslektene og at de kan gjenfinnes på en praktisk måte ved behov.

Per i dag er rundt 7000 bilder fra Andøy sikret på den måten.

Innsamlinga av bildene begynte i 1995 og har pågått siden den gangen. Til å begynne med ble det arrangert såkalt fotosafari for å samle inn bilder.

Det var Jon Lian sammen med flere medhjelpere som starta opp med fotosafari.

I 1996 ble Dagfinn Dybwik ansatt som billedredaktør for bygdebøkene, etter hvert ble det slutt på fotosafariene, og Dagfinn dro da rundt fra hus til hus og avfotograferte bildene på stedet. Sistnevnte var både fotograf, sekretær og mørkeromsarbeider.
Ca 250 hus er besøkt, ofte flere ganger. Denne innsamlinga har strekt seg fra Andenes til Forfjorden, og «fotografen» er blitt tatt godt i mot over alt.

For å sikre at ikke hele eller deler av samlinga forsvinner ved enkeltuhell, oppbevares bildene i forskjellige format, på negativ film, på fotografiske papirkopier og etter hvert også i digital form.

Ved innsamlingen blir fotografiene registerført med alle tilgjengelige relevante opplysninger.

Men det hender at det kommer inn bilder der opplysninger mangler, eksempelvis sted/tidspunkt og hvem som er avbildet. Det dukket nettopp opp unike bilder fra Myre/Dverberg-området som trolig er tatt av sogneprest Munch for over ett hundre år siden.

Dette nye nettstedet vil åpne mulighet for å legge ut bilder man etterlyser opplysninger om, kanskje vil noen spørsmål bli besvart.

Innsamlingen av bilder vil fortsette så lenge det er noe å hente, på ubestemt tid – det kan fortsatt dukke opp «kulturskatter». Hvis noen sitter med bilder som ikke er kopiert til arkivet allerede, ta kontakt med historielaget.

 

2 kommentarer til “Om lokalhistorisk arkiv på Dverberg”

  1. Hvilke åpningstider er det på bildearkivet? Vi er to fra Kvinnegruppa Bleik som ønsker å se om der er bilder vi kan bruke i vår neste bok.

Legg igjen en kommentar