Årbok for Andøy 1982 – 2016. Innholdsfortegnelser

År Innhold Forfatter
     
1982 Med kursen mot Anden Petter Dass (Nordlands Trompet)
  Andenes – Fra sagaen om ei havn Alf E. Hansen
  Små drypp fra en interessant og fjern fortid Sigurd Øvergård
  Baptistmenighetens kvinneforenings 100-års-jubileum Sigurd Øvergård
  Det tredje øye Henry Oddlo Erichsen
  Andøymuseet – eit attersyn Tormod Nordeng
  Minner fra første verdenskrig Gudrun Lager
  Enhver situasjon har sitt forspill Trond Johnsen anmelder ”Brannsåret”, roman av Henry Oddlo Erichsen
     
1984 Skjoldehamndrakten – Andøyas mest berømte oldtidsfunn Helge Guttormsen
  Ukjente dikt fra Andøyas ungdomslag Odd Solhaug
  Skyting i skolen Odd Solhaug
  Utdrag fra akkordboka etter vegbygginga fra Risøyhamn til Andenes Finn Myrvang
  Ukjent prestegårdsremedium Andøy historielag
  Fægdelys, nødrop og andre fenomener Henry Oddlo Erichsen
  Barneleker før i tiden Hjørdis Trohaug
  Et navn skal barnet ha Odd Solhaug
  Med verseføtter på fottur rundt Andøya for 100 år siden Odd Solhaug
  En fisketur på Svennsgrunnen Odd Solhaug
  Ondt ofte lider den fiskemann Odd Solhaug
  Før: Dugnad  Nå: TV Th. Dahle
  Haustnatt Hjørdis Trohaug
  ”Hans rykte, det sto med det beste” Bård Micalsen
  Det gamle døpefatet fra Bjørnskinn kirke Odd Solhaug
  Om snøbrøyting J. Meyer
  Skøyten Leif Karlsen
  Skriving og tegning for årboka Storklassen ved Medby skole
  Nordmjæle, Nordmæle, Nordmjele, Nordmela Finn Myrvang
     
1986 ”Været” og ”Veita” på Andenes Sander Pettersen
  Peder Pettersen og ”Pettersengården” på Nordmela Dagfinn Roness
  Fremsynt oljemann i 1894 Dagfinn Roness
  Ridetur Risøyhamn – Andenes rundt 1850 Hans Henrik Schreiber Schulze
  Håkon Bergton Rydland Minneord
  Barneår på Lanesskogen Odd Solhaug
  Finnvika, samt noen ordtak 1. og 2. klase ved Saura skole
  Otervika Odd Solheug
  Historien om Nøss skole Inge Johansen
  Hvalfangst i Lovika Odd Solhaug
  Omkring Storskaden på Andenes 1821 Odd Solhaug
  Vinterfisket for Andenes Odd Solhaug
  Andøen i Vesterålen Georg Hartung
  Andanes sysla i erkebisp Aslak jordbok Finn Myrvang
  Bli arkivrig du også Andøy historielag ved formann Odd Solhaug
     
2005 Minne fra Åknes skole Eli Nordjord Hætta
  Haugnes Sannen Toralf Wikhaug
  Torving og torvteiger Inge Johansen
  Forfølgelse av trollfolk i nordre Nordland Rune Blix Hagen
  Tarebrenning som attåtnæring Knut Rabben
  Høyberging i Bjørnskinnfjellet Hermod Solvoll
  Haugnes lysverk Andreas Blix
  Sanitetssoldat i Skottland Grethe Hansen
  Snøskredet i 1936 Sigurd Øvergård
  Erindringsbilder fra 1949 til 1966 Oddbjørg Husøy
  Polfareren fra Bjørnskinn Arnulf Johnsen
  Vegfravær og vegbehov på Andøya i tidligere tider Kjersti Jacobsen
  Erindringer Thorvald Benjaminsen
  Nordlandsbåtens prolog Håkon Aronsen
  Andenes – sjødrift og arbeidsliv Ole Nicolai Gansmoe
  Lensmenn og Lensmannbakken Dagfinn Dybwik
  Historia til Andøya Meieri Hermod Solvoll
  Asta Vinæs – østlandsjente som ble andværing Aase Dybwik
  Bureisning i Bjørnskinn på 1920-tallet Odd Caroliussen
  En hemmelig plan Kjell Adolfsen
  Andøya som ledd i Atlanterhavspakten Henry Forsaa
  Stormdagen 25. mars 1938 Wilhelm Olsen
  Reindrifta i Andøy i 1892 Eline Holdø
  Historiske nedtegnelser fra Åse-området Jørgen Jensen Lyngra
  Fra mitt fiskarliv Knut Myrvang
  Et minde fra Risøyrenden Hartvik Einarsen
  Et kart av Andenes fra utskifting 1864-95 Kjell Adolfsen
     
2006 Minneord om Odd Solhaug Johan I. Borgos
  Krig og okkupasjon 1940-45 Dagfinn Dybwik
  Erstatningslærer på Andøya Jacob Jervell
  Et livsverk Intervju med Karl Karslsen
  Fiskenes i gamle dager Odd Torstein Pettersen
  Litt om snøspurven Arne Hostvedt
  Livet i en fiskerheim Henrik Brækkan
  Tyske fly på Skogvollmyra Intervju med Arnulf Hansen
  Intervju med Haldis Andreassen Fra et menighetsblad
  Historien om et kilo ull og en menneskeskjebne Dagfinn Roness
  Klipp fra ei dagbok Helmer Vollan
  Postføring i Andøy Tormod Nordeng
  Erindringsbilder fra dagliglivet først på 50-tallet Oddbjørg Husøy
  Dverberg Driftskredittlag Mikal Spjelkavik
  Fra Daniel Hægstads memoarer Daniel Hægstad
  Skjoldehamn frikirke – i fortid og nåtid Fred Aas
  Øynamnet Anda holmenamnet endeleg tolka Finn Myrvang
  En av Andøyas eldste stuer ble hytte i Bleiksdalen Søren Jacobsen
  Tysk soldat avrettet i Bleiksdalen 1944 Søren Jacobsen
  Den siste viking i Rundholen Intervju med Grete Skoglund
  Kafestovabrannen i Andenes Vær Knut Rabben
  Telefonsentralene, 1900-tallets viktigste kommunikasjonsformidler Anna Folden
  Jørgens dagbok fra Lofotfisket år 1900 Jørgen Jensen Lyngra
  Da skolen i Breivik ble bygd Aase Dybwik
  Pomorer på Andenes Arne Hostvedt
  Glimt fra oppvekst på Ånes i 1930- og 40-åra Intervju med Arne Moen og Egil Eilertsen
     
2007 Minneord om Kjell Adolfsen Andøy historielag
  Redningsskøyta Bergens forlis Karl Rasmus Dahle
  Bureising i Andøy 1920-1960 Kåre Stavset
  Børvågen Johan Ernestussen
  Formidling og kulturminnevern Birgit Lund
  Lemenfeber Dagfinn Roness
  Fra Daniel Hægstads memoarer Daniel Hægstad
  Skjolde Hornmusikk Arnulf Holmvik
  Andreas C. Pedersen Jarle Jørgensen
  Den merkeligste mann Ragnvald Sverre Overgård
  Tragedien på Åse i 1943 Dagfinn Dybwik
  På vinterfiske Henrik Brækkan
  Gammeldirigenten fra Haugnes Intervju med Asbjørn Stenersen
  Båtbyggeren Andreas M. Lorentsen Asbjørn Stenersen
  Den flygende hurtigruta Bernhard Duncan Lyng
  Dagbok fra krigstida Andor Lyng-Olsen
  Gammel mainns tale Dagfinn Dybwik
  Erindringer fra mellomkrigsårene Edmund Lyngra
  Skolestreiken i Breivika Aase Dybwik
  Kullseiling i 1882 Radiointervju med Andreas Sakariassen
  Selius Jensens dagbok fra reise til Christiania Selius Jensen
  Rovdyrhistorier Jørgen Jensen Lyngra
  Basis Nord Arne Hostvedt
  Didriks dagbok fra Andenes C. F. Didriks
  Vinger Jacobia Sellevold
  En barndom på Nordmela Dagfinn Roness
  En skisse av levevilkår på Saura Jenny Nyborg Jakobsen
  De gamle minner Robert Schaug
  Skreppehandleren fra Saura Opplysninger ved Finn Hansen
  Prolog ved Andenes idrettslags årsfest 1939 Moy Nordahl
  Fra fredelige Nordmela til fire års krig Sigurd Øvergård
     
2008 Andøya Birger Balteskard
  Fra Kobbevatnet på Haugnes til seierspallen i Gøteborg Intervju ved Nils Aaness
  Tre skoleinnvielser Aase Dybwik
  Slik æ huske krigsåran på Andenes Dag Bjørn Norvoll
  Ungdomslaget ”Prøven” på Åknes Hilberg Nordjord
  Spiseseddelen Ragnvald Sverre Overgaard
  Da et engelsk fly nødlandet på Nordsanden, Stave, 16. mai 1944 Karl Rasmus Dahle
  Med lokalbåten for vel 100 år siden Dagfinn Dybwik
  Fyrets historie Oddbjørn Folden
  Andenes fyr 1859-1934 Aron Th. Hanssen
  Johan Kleppe, veterinær, politiker og medmenneske Anna Folden
  Et stort sprang for Andenes Gry Strand
  Butikker på Bleik Søren Jacobsen
  Andenes ungdomslag Fra Daniel Hægstads memoarer
  Fra et besøk på Risøyhamn aktivitetssenter Aase og Dagfinn Dybwik
  Feavl i Andøy Kåre Stavset
  To krigsseilere fra Nordmela Dagfinn Roness
  Tanntrekking i gamle dager her i bygda Andor Lyng Olsen
  Dei harde trettiåra Hermod Solvoll
  Festmiljø og dansemusikk Arbeidsgruppe ved Inge Johansen
  En strabasiøs natt Beate Heide
  Daniel Nøis sin første overvintring på Svalbard 1900-1901 Basert på dagboka hans
  Tilbakeblikk Oddbjørg Husøy
  Torstein Raaby (1918-1964) Anne-Marie Raabye
  Flyktningearbeid i 1950-åra Aase Dybwik
2009 Moltebærplukking på Andøya i gammel og ny tid Dagfinn Dybwik
  Barndom og oppvekst i fattig-Norge Øistein Paulsen
  Oppvekst på hovedgården i Risøyhamn Anna Folden
  Forretningslivet på Haugnes Andreas M. Blix
  Litt mer fra Haugnes Asbjørn Stenersen og Bjørnar Sellevold
  Andøy under okkupasjon Hans Ditlev Gansmoe
  Arbeiderbevegelsens pionerer Asbjørn Iversen
  Familien Rabben tar ferie. Sommerhuset på Raheim Knut Rabben
  Tida før plasten og Titten Tei Sigurd Øvergård
  Lovna Pettersen, Skarstein Intervju
  Ved graven Ragnvald Sverre Overgård
  Vinterrealskolen i Bjørnskinn 1942-46 Dagfinn Dybwik
  Slekten Darre i Andøy Bjørn Veøy
  Sli æ huske krigsåran på Andenes Dag Bjørn Norvoll
  Dansemusikk og festmiljø på 1960-tallet Bjørnar Holann og Geir Laupstad intervjues av Aase Dybwik
  Om storbrann på Dverberg og brannvern Kåre Stavset
  Risøyhamn Slipp & Båtbyggeri i Håkon Aronsens tid Oddbjørn Folden
  Hilberg Andreassen Sommerhaug Birger Balteskard
  Ho mor Asfri på Dverberg Intervju med Tulla Olsen og Torfinn Pettersen
  Beskrivelse av levevilkårene på Andenes 1936-39 Johannes Hagtvet
  Eggrekking i Bleiksøya – Fordeling av egg Søren Jacobsen
     
2010 To stortingsmenn fra Kobbedalen Aase Dybwik
  Stormdagen den 25. januar 1893 Johan Jæger Caroliussen
  ”Problemet Andøya” Gry Strand
  Bestemor og alle ungene Arvid Lager
  Der anlægges en Kjørevei mellom Risøhavn og Andenæs Oddbjørn Folden
  Oversikt over tyske tropper på Andøya under II verdenskrig (1940-45) Karl Rasmus Dahle
  …det beste var å tråkke i høylasset Torill Bille
  Handelsbedriften Storstrand på Fiskenes Odd Torstein Pettersen
  Pendlertilværelse i Risøyhamn Øistein Paulsen
  ”Wuppertel” forliset utafor Fiskenes i 1934 Odd Torstein Pettersen
  Høyvika – en av de eldste boplasser på Andøya Waldemar Lager
  Barndomsminner fra Myre Gunnar Dybwik
  Farlig besøk på Nordmela under krigen Sigurd Øvergård
  Dagfinn Roness i Pettersengården på Nordmela Marit Dahle
  Åknes før og nå Aase Dybwik
  Slik æ huske tiden i Vikan på Andenes etter kapitulasjonen i 1945 Dag Bjørn Norvoll
  Dverberg Samfunnshus 50 år Erling Gansmoe
  Hvalfangsten i Lovika. En 30-års historie Arne Kalland
     
2011 Til minne om Anna Oddrun Folden Marit Dahle
  Butikker på Nordmela Sigurd Øvergård
  Andøy-regla Finn Myrvang
  Asbjørn Stenersen – ”Mr. Haugnes” Bjørnar Sellevold og Johan Nordlund
  Polfarer Helmer Hansen fra Bjørnskinn Inge E. Johansen
  Sydpolekspedisjonen via Hobart, Tasmania Bjarne Fredheim
  60-års minne fra sjøguttkurs om bord i ”Christian Radich” Dag Bjørn Norvoll
  Ungdomslagene i Andøy Odd Torstein Pettersen
  Livshistoria til Hermod Hermod Solvoll
  Minner fra klokkargården Per Balteskard
  Noen bruddstykker fra vår lokale skolehistorie Kjell Einar Vangen
  Kua som gikk Andøya på langs Ragnvald Nilsen
  Barneår på Anda Fyr Leikny Andreassen
  Dverberg fellesbeite Mikal Spjelkavik
  Bensinfatet og et svært strevsomt døgn Øistein Paulsen
  Historien om M/J ”Frøya” Frithjof Hansen jr.
  Storbrannen på Andenes i 1949 Dag Bjørn Norvoll
  Om ”ønskekvisten” og vassforsyning i Andøy Kåre Stavset
  Magdalene Normanns bilder satte spor Beate Heide
     
2012 Omkomne på sjøen utafor Andøya de siste 300 år Elling Jacobsen og Odd Torstein Pettersen
  Andenes – nesset uti havet Georg Lorentzen
  Risøyrenna er 90 år Reidar Stavseth
  Gunvald Bergethon Johansen – Diskoskasteren fra Andenes Arild Jens Dahle
  Fra Sigrid Dahles nedtegnelser Sigrid Dahle
  Edvind Bernhof Nilssen, Skjolde Nils Nelvik
  Andøya på langs og andre (lang)turar Tormod Nordeng
  Arbeid, fortjeneste og lønningar fram til midt på 1940-tallet Tormod Nordeng
  Dverberg Tuberkulosenemnd Åse Dybwik
  Feskarhøvdingen Paul Andreas Korsnes Odd Torstein Pettersen
  En reise fra Andøy til et fjernt land Haakon Fredheim
  Åknes 1912 Hilberg Nordjord
  Over bord fra båten ”Moses” Hilberg Nordjord
  Letingen etter opphavet til Caren Maria Biørgan Kolbjørn Blix Dahle
  At far min kunne gjera… Ivar Søreng
  Kokk-glunten Ivar Søreng
  Laksefiske med drivgarn og villaksens framtid Dag Bjørn Norvoll
  Mine besteforeldre Hanna og Rasmus på Nordjorda på Åknes Eli Nordjord Hætta
  Kjøpmann Ragnvald Nilsen ser tilbake Ragnvald Nilsen
  Tilbakeblikk – betrakning Andreas Lorentssen
  Utdrag fra boka ”Havmannen” Normann Johnsen
  D/S ”Hestmanden” Nils Nelvik
  Vandelsattesten Sigurd Øvergård
  Tormod Nordeng til minne Andøy historielag
  Sigrid Dahle til minne Andøy historielag
     
2013 Andøy kommune fyller 50 år Sigurd Øvergård
  Sagaen beretter Birger Balteskard
  Han ga henne navnet Gisken Kristin Rabben
  Butikker på Dverberg (Myre) Mikal Spjelkavik
  Edit Helene Lyngra Kjersti Åshagen
  Friidrett i sør- og midtkommunen for rundt 50 år siden Arild Dahle
  Hans Albert Nilsen Aase Dybwik
  Karl Dahle, Stave Karl Rasmus Dahle
  Nils Skjelstad – hardhausen fra Stokkland Oddbjørn Folden
  Klassebilder fra sørdelen av kommunen Idar Nilssen
  Fjellgårdene på Andøya Sigurd Øvergård
  Eventyreren og utenlandsstudenten Torstein Raaby Sondre Tunstad
  Den gang Karl Hansa skjerpa på Andøya Sander Pettersen
  Dverberg Sparebank Ole Iver Krogstad
  Kristian Berg Nilssen fra Bø – Andøyas ”glemte sønn” Trygg Jakola og Odd Mattis Hætta
  Poststedene i Andøy Andreas Blix og Odd Pettersen
  Hurdalrosa – et botanisk mysterium Nils Nelvik
  Luftpostruten Harstad – Ofoten – Lofoten – Vesterålen Nils Nelvik
  Tusenårsperspektiv på ei tohundreårsfeiring Finn Myrvang
  Merkeregister for fiskefartøyer i 1920 Idar Nilssen
  Fra åpninga av Risøyrenna 25. juni 1922 Fotos utlånt av Bjørg Breines
  Andreas Blix til minne Andøy historielag (Bjørnar Sellevold)
     
2014 Andøybrua fyller 40 år Tekst/forord til forsidebilde
  Kristian Berg Nilsen – andøygutten som ble skolepioner i Finnmark Trygg Jakola
  Trafikk på land og sjø – utviklingen sett fra Risøyhamn Judith Benjaminsen
  Storflyplassen midt i fiskeværet Viggo Aagaard
  Jubileum på Åse skole 8. januar 1950 Referat fra P.M. i Andøya Avis
  Rutebileier, skyttermester – og mer enn 50 år som postbud Ann Elisabeth Ernestussen
  Farfars fiolin Hans Lind
  Soga har sine båretoppar og djupe dalar Finn Myrvang
  Redningsdåden på Stave i januar 1907 Birger Balteskard
  Alterskapet fra Andenes gamle kirke Odd Torstein Pettersen
  Bygda Bø – fortid, nutid og framtid Kåre Myrvang
  Overvintringsfangstens historie Idar Nilssen
  Barndom i krigens skygge Inge Eberg Johansen
  Pomorhandel i fiskeværet Andenes Helena IJtsma
  Om tarebrenning på Andøya Ivana Andersen Grøttjord
  Merkeregistre 1950 for Andenes, Dverberg og Bjørnskinn Idar Nilssen
  Butikker på Åse Karl Henriksen
  Drama på Skogvollmyran i mai 1940 Einar Einarsen
  De som falt under andre verdenskrig – bautaen i Bjørnskinn Idar Nilssen
  Harry Larsen til minne Andøy Historielag
     
2015 Da tyskerne rekvirerte Åse-skolen Magnus Nilsen/Odd Solhaug
  Havfrua og Ivar Åsen Finn Myrvang
  Kirkegårdene på «Innersia» Hans Ditlev Dahle
  Risøyhamn skoles 50-års jubileum Oddbjørn Folden
  Utbyggingen av Andøya flyplass 1953-54 Gunnar Berglind
  Flagget fra Risøyhamn Odd Solhaug
  Ulykken under Trollurvatnet Jannina Hanssen
  De fra Dverberg og Andenes som falt under andre verdenskrig Odd Torstein Pettersen/Idar Nilssen
  «Tirpitz» i Sortlandsundet i 1942 Idar Nilssen
  Litt om båter fra Bjørnskinn i tjeneste under krigen Idar Nilssen
  Dagbok fra Spitsbergen 1905-06 Daniel Nøis
  Merkeregister 1930 Bjørnskinn Idar Nilssen
  Merkeregister 1930 Dverberg Idar Nilssen
  Merkeregister 1930 Andenes Idar Nilssen
  En fortjent heder til Johan Borgos Yngvar Gustavsen
  Det var en gang Angel Elvik
  Barndom og oppvekst i Bjørnskinn Oddbjørn Folden
  En krigsseiler vender heim Inge E. Johansen
  Historia om det siste bureisingsbruket i Andøy Kåre Stavset
  Juletre Håkon Rydland
  Hyldmobataljonen på Narvik-fronten 1940 Odd Torstein Pettersen
  Elever fra Dverberg framhaldskole på skitur 1963 Idar Nilsen
  Klassebilder fra Andenes Jan M. Øygård
  Folk fra Bjørnskinn og omegn 1957 Bilde fra Aslaug Solvoll
  Los Georg Lorentsen Odd Torstein Pettersen
  Fra allmueskolen til stilling på Dverberg Ole Ivar Krogstad
  Konfirmantbilder fra Bjørnskinn og Andenes Idar Nilssen/Jan M. Øygård
  Litt om gamalt og nytt fra Nordmela Ragnar Johansen
     
2016 Torleif Berg Gansmoe – minneord Arvid Gansmoe Lager
  Gofoten Skomakerverksted på Stave Dag Norvoll
  Skomakere på Andenes Dag Norvoll
  Statslos Hilmar Oluf Vollan Odd Torstein Pettersen
  Risøyhamn 1940-1945 Vermunn Holme
  Bleik gjennom 100 år Wilhelm Aronsen
  Et 75-årsminne fra Lovikdalen John Øygård
  Folket på fjellgårdene Johan Borgos
  Havnekrav fra Bleik for mer enn hundre år siden Idar Nilssen
  Bilder fra Åse skole Unni og Odd Furnes
  Frikirken i Skjoldehamn Etter Arne Nilsen
  Fra Skjoldehamn Menighet Arne Nilsen
  Bilder fra Saura skole Kjell Einar Vangen
  Bilder fra Nordmela skole Oddbjørg Husøy
  Dverberg Menighetsråd 1922-1965 Magnus Nilsen
  Gamle fangst og jaktmetoder Inge E. Johansen
  Bilder fra Myre/Dverberg skole Torbjørn Sollie
  Bilder fra Bø skole Per Paulsen
  «Handelsmenn» for 100 år siden på Fiskenes, Haugnes og Andenes Odd Torstein Pettersen
  Bilder fra Bleik Fotoarkivet på Bleik/Idar Nilssen
  Bebyggelsen på Bleik tidlig på 1900-tallet Idar Nilssen
  Hester fra Åse og omegn Rolf Harald Jensen
  Fornes bedehuskapell 50 år Oddbjørn Folden
  Retting av feil i bygdeboka bind 5 – Andenesbindet Johan Borgos
  Minne fra Øvereng på Myrland Borghild Mikalsen
  Barnelosjen på Andenes – navnsatt bilde Idar Nilssen/Knut Rabben

odd.torstein.pettersen@gmail.com