Personvern – Andøy Historielag

Personvernerklæring for Andøy Historielag
Oppdatert 12.8 2018

Gjelder Andøy Historielag (org.nr. 992414219)
Denne personvernerklæringen gjelder fra og med 25. mai 2018 og erstatter alle tidligere versjoner.

Andøy Historielag tar ditt personvern på alvor, og er forpliktet til å behandle personopplysninger på en forsvarlig måte. Denne personvernerklæringen beskriver hvilken informasjon som samles inn og lagres knyttet til nettstedet www.andoy-historielag.org.

Ansvar
Andøy Historielag er behandlingsansvarlig, og har ansvar for innhenting og bruk av personopplysninger i forbindelse med drift og vedlikehold av medlemsregister hos www.andoy-historielag.org.

Formål og personopplysninger
Lagring av personopplysninger er knyttet til henvendelser som besøkende på www.andoy-historielag.org registrerer via
kontaktskjema eller epost. Registrering av informasjon i kontaktskjema er frivillig. Andøy Historielag benytter denne informasjonen for å komme i kontakt med de som ber om å bli kontaktet eller bli medlem.

I kontaktskjema innhentes og lagres opplysninger om fornavn, etternavn, e-post, mobil og adresse. Opplysninger som samles inn lagres på server for www.andoy-historielag.org.

Det er kun Andøy Historielag som har tilgang til
opplysningene som samles inn. Personopplysninger blir ikke utlevert til tredjeparter.

Informasjonskapsler og analyseverktøy
Medlemregisteret hos Andøy Historielag lagrer informasjonskapsler (cookies) på www.andoy-historielag.org. Informasjonskapsler er små tekstfiler som vårt nettsted lagrer på din datamaskin, slik at vi
kan gjenkjenne deg og gi et tilpasset innhold når du besøker vårt nettsted.

Innsyn og retting
I henhold til personopplysningslovens § 18 har man krav på innsyn i de opplysninger som er registrert. Innsyn kan fås ved å sende en skriftlig henvendelse til Andøy Historielag. Dersom de registrerte opplysninger ikke er riktige eller de er ufullstendige kan du kreve disse rettet i henhold til personopplysningslovens § 27

Oppbevaring og sletting
I henhold til personopplysningslovens § 28 skal opplysninger som ikke lenger er nødvendig ut fra det formål de er lagret for, slettes. Andøy Historielag lagrer personopplysninger i henhold til den enhver tid gjeldende lovgivning.