Årboka for 2005

Boka spenner i tid over nesten 400 år, fra hekseprosessene til fram mot 1970-tallet. Hovedinnholdet er fra forrige århundreskifte og framover. Den inneholder rundt 190 bilder og nevner rundt 500 personnavn fra Andøy.

Innholdet omfatter en stor del av det lokale samfunnslivet, eksempelvis fiske, jordbruk, reindrift, infrastruktur, justis, handel og skole – og litt middelaldersk religion. Også hendelser av annen art er tatt med, eksempelvis fortellinger fra andre verdenskrig. Noen tragiske ulykker er også omtalt.

Den er i sin helhet fylt med lokalhistorisk stoff, uten reklame. Ellers er boka ”krydret” med litt småstoff, av det flere gamle sagn fra Andøya, innsamlet i sin tid av lærer Antonius Nordeng. Noen gamle dikt har òg fått sin plass. Omslagene er innvendig prydet med originalkartene i farger fra de første jordskiftene i Buksnes og Sellevoll, henholdsvis i 1888 og 1871.

Årboka er på 120 sider i A/4-format, og har både forfattere og innhold fra mesteparten av Andøy kommune, fra Andenes i nord, Haugnes i øst, Forfjorden i sør og Åknes i vest. I tillegg er noen artikler skrevet for årboka av universitetsfolk / forskere.

Forfatterne ellers er helt vanlige mennesker, med livserfaring og livsklokskap, og uvurderlig kunnskap om vår lokale historie. Det er stoff fra 26 forfattere, der det er mer enn 120 år mellom fødselsåret til eldste og yngste forfatter.

Med andre ord: En bok fylt med variert og god lokalhistorie fra perm til perm, og hvor det er stor sjanse for å finne seg selv eller gamle kjente, avbildet eller omtalt.

Redaksjonen har bestått av Aase Dybwik, Tor-Ivar Grav, Dagfinn Dybwik og Idar Nilssen, med sistnevnte som redaktør.

Boka koster kr 50,- (pluss eventuell porto) og kan kjøpes på flere steder rundt om i Andøy og på bokhandelen på Andenes. Den kan også bestilles via Kulturkontoret i Andøy.

Innholdsfortegnelse årboka 2005:
Minne fra Åknes skole – Eli Nordjord Hætta

Haugnes Sannen – Toralf Wikhaug

Torving og torvteiger – Inge Johansen

Forfølgelse av trollfolk i nordre Nordland – Rune Blix Hagen

Tarebrenning som attåtnæring – Knut Rabben

Høyberging i Bjørnskinnfjellet – Hermod Solvoll

Haugnes lysverk – Andreas Blix

Sanitetssoldat i Skottland – Grethe Hanssen

Snøskredet i 1936 – Sigurd Øvergård

Erindringsbilder fra 1949 til 1966 – Oddbjørg Husøy

Polfareren fra Bjørnskinn – Arnulf Johnsen

Vegfravær og vegbehov på Andøya i tidligere tider – Kjersti Jacobsen

Erindringer – Thorvald Benjaminsen

Nordlandsbåtens prolog – Håkon Aronsen

Andenes – sjødrift og arbeidsliv – Ole Nicolai Gansmoe

Lensmenn og Lensmannsbakken – Dagfinn Dybwik

Historia til Andøya Meieri – Hermod Solvoll

Asta Vinæs – østlandsjenta som ble andværing – Aase Dybwik

Bureisning i Bjørnskinn på 1920-tallet – Odd Caroliussen

En hemmelig plan – Kjell Adolfsen

Andøya som ledd i Atlanterhavspakten – Henry Forsaa

Unionsoppløsninga i 1905 – Per Smørvik

Stormdagen 25. mars 1938 – Wilhelm Olsen

Reindrifta i Andøy i 1892 – Eline Holdø

Historiske nedtegnelser fra Åse-området – Jørgen Jensen Lyngra

Fra mitt fiskarliv – Knut Myrvang

Et minde fra Risøyrenden – Hartvik Einarsen

Et kart av Andenes fra utskifting 1864-95 – Kjell Adolfsen

Boka inneholder også flere sagn fra Andøya, innsamlet i sin tid av lærer Antonius Nordeng.

Én kommentar til “Årboka for 2005”

  1. Min far var evakuert fra Svalbard til Skottland 3.sep 1941.
    Jeg er fortalt at i årbok for 2005 er skrevet et artikkel om denne evakueringen. Er det riktig? Kan denne boken kjøpes?

Legg igjen en kommentar