Årboka for 2006

Andøy historielags årbok for 2006 er nå klar. Boka er på drøyt 100 sider og inneholder 26 lengre tekster. I tillegg kommer et par dikt, korte tekster om forhold på Andøya fra Tromsø Stiftstidende skrevet på 1850- og 60-tallet og noen notiser fra de første utgavene av Andøposten (1913 og 1914). Det er godt med bildemateriale, og der fotografier ikke har vært tilgjengelige, har bilderedaktøren laget illustrasjoner.

Tekstene omhandler stort sett perioden 1860 – 1960, og de fleste stedene i kommunen er representert. Det er en del stoff fra 2. verdenskrig, og på innsiden av permene kan du finne kart over tyske minefelt. Andre tema er: dagligliv, fiske, jordbruk, postføring, skole og handelsvirksomhet – for å nevne noe. Her er også utdrag fra dagbøker, skrevet henholdsvis i 1900 og i perioden 1931 til1961. Det er dessuten en lengre tekst om mulige opphav til navnet på øya. Med unntak av Jacob Jervell, som forteller om det året han var erstatningslærer her, har alle tekstforfatterne tilknytning til kommunen.

Redaksjonskomiteen har bestått av Oddbjørn Folden, Harald Pedersen, Søren Jacobsen, Dagfinn Dybwik (bildeansvarlig) og Aase Dybwik.

Boka koster kr 50,- (+ eventuell porto), og kan bestilles hos Andøy Bok og Papir på Andenes og i dagligvarebutikkene.

Innholdsfortegnelse årboka 2006:
Minneord om Odd Solhaug – Johan Borgos

Krig og okkupasjon 1940-45 – Dagfinn Dybwik

Erstatningslærer på Andøya – Jacob Jervell

Et livsvark – Intervju med Karl Karlsen

Fiskenes i gamle dager – Odd Pettersen

Litt om snøspurven – Arne Hostvedt

Livet i en fiskerheim – Henrik Brækkan

Tyske fly på Skogvollmyran

Intervju med Arnulf Hansen

Intervju med Haldis Andreassen

Fra et menighetsblad

Historia om et kilo ull og en menneskeskjebne – Dagfinn Roness

Klipp fra ei dagbok – Helmer Vollan

Postføring i Andøy – Tormod Nordeng

Erindringsbilder fra dagliglivet først på 50-tallet – Oddbjørg Husøy

Dverberg driftskredittlag – Mikal Spjelkavik

Fra Daniel Hægstads memoarer – Daniel Hægstad

Skjoldehamn frikirke-i fortid og nåtid – Fred Aas

Øynamnet Anda og holmenamnet Anden endeleg tolka? – Finn Myrvang

En av Andøyas eldste stuer ble hytte i Bleiksdalen – Søren Jacobsen

Tysk soldat avrettet i Bleiksdalen 1944 – Søren Jacobsen

Den siste viking i Rundholen

Intervju med Grete Skoglund

Kaffestovebrannen i Andenes Vær – Knut Rabben

Telefonsentralene, 1900-tallets viktigste kommunikasjonsformidler – Anna Folden

Jørgens dagbok fra Lofotfisket år 1900 – Jørgen Jensen Lyngra

Da skolen i Breivik ble bygd – Aase Dybwik

Pomorer på Andenes – Arne Hostvedt

Glimt fra oppvekst på Ånes i 1930- og 40åra – Intervju med Arne Moen og Egil Eilertsen

Legg igjen en kommentar