Årboka for 2008

Årboka er nå i salg. Den er på 96 tekstsider og har rundt 100 bilder. Mye av stoffet er fra tida etter krigen, og du kan bl. a. lese om flyplassutbygginga på Andenes, om innvielsen av de tre skolene som ble nedlagt i år og om festmiljø og dansemusikk. Vi har også med intervjuer med to andværinger som har gjort seg bemerket hver på sin måte, nemlig veterinæren og rikspolitikeren Johan Kleppe og skøyteløperen Nils Aaness.

Vi prøver så langt det er mulig å få med stoff fra flest mulig steder i kommunen. Når noen bygder ikke er representert, skyldes det at vi ikke har klart å skaffe til veie stoff derfra.

I disse tider da det meste blir dyrere, kan vi sette ned prisen til kr 50,- igjen. Det skyldes at trykkeriutgiftene i år er lavere enn i fjor.

Som før om årene blir årboka lagt ut for salg i bokhandelen på Andenes og i dagligvareforretningene ellers i kommunen.

Du kan også få den tilsendt ved å henvende deg til tlf. 76 14 62 53/95893541.

Årbokkomiteen håper at du vil finne mye interessant stoff også i årets utgave.

Innhold i årboka for 2008:
Andøya. (Foredrag i Rikskringkastingen i 1935 av kirkesanger Birger Balteskard)

Fra Kobbevatnet på Haugnes til seierspallen i Gøteborg. (Basert på intervju med Nils   Aaness)

Tre skoleinnvielser. (De tre skolene som ble nedlagt i år – Medby, Nordmela og  Åse – sto alle ferdige på 1950-tallet)

Slik æ huske krigsåran på Andenes. (Dag Norvoll forteller)

U.L. Prøven på Åknes. (Tekster av Hilberg Nordjord)

Spiseseddelen. (Dikt av Ragnvald Sverre Overgaard)

Da et engelsk fly nødlandet på Nordsanden, Stave, 16. mai 1944. (Av Karl Rasmus Dahle)

Med lokalbåten for vel 100 år siden. (Basert på et generalkart fra dampskipsekspedisjonen på Myre)

Fyrets historie. (Artikler av Asbjørn Iversen og tidligere fyrforvalter Aron Tharald Hanssen)

Johan Kleppe – veterinær, politiker og medmenneseke. (Basert på intervju med Johan Kleppe)

Et stort sprang for Andenes. (Gry Strand skriver om utbyggingen av flyplassen på Andenes)

Butikker på Bleik. (Søren Jacobsen forteller)

Andenes ungdomslag (fra Daniel Hægstads memoarer og noen utdrag fra den håndskrevne avisa ”Spøg og Alvor”)

Fra et besøk på Risøyhamn eldresenter. (om strabasiøs skolevei, konfirmasjon, herredskasserer Martin Nilssen og om tarebrenning)

Feavl i Andøy. (Kåre Stavseth gir et historisk oversyn)

To krigsseilere. (Alf Hagbart Helmersen og Ingvald Johan Jakobsen)

Tanntrekking i gamle dager. (Andor Lyng-Olsen forteller om da han måtte til Bleik for å trekke ei tann)

Dei harde trettiåra. (Hermod Solvoll forteller)

Festmiljø og dansemusikk. (Fra ca 1930 – 1960)

En strabasiøs natt. (Andreas Karlsen forteller)

Daniel Nøis sin første overvintring på Svalbard 1900 – 1901. (Basert på dagboka hans)

Tilbakeblikk. (Dikt av Oddbjørg Husøy)

Torstein Raaby. (Skrevet av Anne-Marie Raabye)

Flyktningearbeid i 1950åra. (Basert på brevveksling mellom sokneprest Solbu og Kirkens Nødhjelp, der Solbu prøver å få en flyktningefamilie til Dverberg)

Legg igjen en kommentar