Årboka for 2009

Årboka for 2009

Årbok for Andøy 2009 foreligger for salg fra 29. oktober, og kan som vanlig bestilles hos Aase Dybwik, enten via e-post eller over telefon 76146253/95893541.

Prisen i år er også kr 50,-, mens portoen har gått opp til kr 40,-. Det går for øvrig to bøker i en konvolutt. Boka blir også lagt ut for salg hos Andøy bok- og papir og i dagligvarebutikkene i kommunen for øvrig.

Her følger en oversikt over innholdet i årboka:

Moltebærplukking på Andøya i gammel og ny tid. Her finner vi også et intervju med Torleiv Helmersen fra Nordmela, en bærplukker i elitelaget.

Barndom og oppvekst i fattig-Norge. Øistein Paulsen fra Nøss forteller om hvordan det var å vokse opp i mellomkrigstida når faren var død og mora måtte ta kokkejobb i Nyksund for at de skulle klare seg.

Oppvekst på hovedgården i Risøyhamn. Denne teksten er basert på et intervju med Berit Benjaminsen, datter av Margot og Thorleiv Benjaminsen, og viser en annen side ved levevilkårene i Andøy.

Forretningslivet på Haugnes. Andreas Blix forteller om kjøpmenn og annen hamdelsnæring på haugnes.

Litt mer fra Haugnes. Her er det Asbjørn Stenersen og Bjørnar Sellevold som minnes folk og episoder.

Andøy under okkupasjon. Bjørgunn Gansmoe har redigert farens, Hans Gansmoes, håndskrevne manuskript om krigen. Han deltok i kampene ved Narvik, men han forteller også om hvordan krigen berørte Dverberg.

Arbeiderbevegelsens pionerer. Denne teksten dreier seg om oppstarten av arbeiderforeninger på Andenes, den første i 1903. Den tar også for seg to sentrale personer: Ivar Thune og Hans Andersen Rabben.

Familien Rabben tar ferie. Sommerhuset på Raheim. Knut Rabben minnes glade guttedager hos besteforeldrene Kristianne og Hans Andersen Rabben.

Tida før plasten og Titten – Tei. Her forteller Sigurd Øvergård om sin oppvekst på Nordmela.

Lovna Pettersen. Teksten er basert på et intervju med nå 89 år gamle Lovna fra Skarstein.

Ved graven (et sangerminne). Et kanskje noe makabert dikt av Ragnvald Sverre Overgaard.

Vinterrealskolen i Bjørnskinn 1942 – 46. Dagfinn Dybwik forteller om hvordan tida som elev der artet seg.

Slekten Darre i Andøy. Dette er kanskje en tekst mest for dem som er interessert i slektsforskning. Den handler om Mentz Christophersen, som dukker opp i Forfjord i skattemanntallet i 1680, og hvordan hans etterkommere finnes igjen i mange andøyslekter.

Slik æ huske krigsåran på Andenes. Del II. Her fortsetter Dag Bjørn Norvoll sin beretning fra krigsåra, men her fokuserer han på dagliglivet.

Dansemusikk og festmiljø på 1960-tallet. Igjen en fortsettelse på en tekst fra forrige årbok, hvor bl a noen av banda fra den tida beskrives.

Om storbrann på Dverberg og brannvern. Kåre Stavset forteller om da Samvirkelaget på Dverberg brant i 1955 og om opprettelse av egen brannstasjon på Dverberg.

Risøyhamn Slipp & Båtbyggeri i Håkon Aronsens tid. Her forteller Oddbjørn Folden historien om denne en gang så sentrale bedriften i Risøyhamn.

Hilberg Andreassen Sommerhaug. Denne teksten er skrevet av Birger Balteskard i 1962, basert på et intervju med Hilberg Sommerhaug.

Ho mor Asfri på Dverberg. Teksten handler om ei driftig dame som først drev Kafe Ritz og seinere Pensjonistheimen.

Beskrivelse av levevilkårene på Andenes 1936 – 39. Denne teksten er en del av Johannes Hagtvet (tidligere distriktslege på Andenes) sin avhandling om ”C-vitaminhypovitaminose”. Mens han var distriktslege her, studerte han kostholdet til Andenesfolk.

Eggrekking i Bleiksøya. Søren Jacobsen gjør rede for hvordan dette foregikk.

Skolebilder. Helt til slutt i årboka er det seks skolebilder fra ulike gårder.

Legg igjen en kommentar