14.1 2010

REFERAT

Torsdag 14. januar 2010 kl. 1830 avholdt Andøy historielag møte på Dverberg.

Følgende møtte: Leder Søren Jacobsen, Jannina Hansen, Alice Raanes, Aase Dybwik

Solbjørg Joramo, Werner Johansen, Kjersti Åshagen, Idar Nilssen og

Karl Rasmus Dahle. Dessuten møtte Kolbjørn Blix Dahle under sak 11.

Sak 11.  HISTORIELAGETS HJEMMESIDE

Kolbjørn Blix Dahle møtte og orienterte. Han har overtatt ansvaret for lagets hjemmeside.

  • Han har startet på nytt med ny side
  • Ca. 300 bilder er lagt inn
  • Registre fra bygdeboka er lagt inn
  • Må få stoff fra årbøkerne inn
  • Han oppfordre alle til å sende inn stoff

Sak 12.  RETNINGSLINJER FOND

Div. innspill fra medlemmene kom fram. Ut fra disse innspillene lager Idar et søknadsskjema samt

Et informasjonsskriv som skal ligge med søknaden.

Søknadsfristen blir 15. mars og søknadsskjema fås ved henvendelse til sekretæren.

Werner setter inn annonse i bladet Vesterålen og Andøyposten

Sak 13   ÅRBOK

Komiteen består av Odd Pettersen, Marit Dahle, Aase og Dagfinn Dybwik og Evelyn Bakken.

Arbeidet kommer i gang i løpet av vinteren.

Sak 14.   GLEMTE BYGDER

Viser til Sig.Øvergårds skriv. Historielaget vil i løpet av året forsøke å få til en tur til noen av disse

stedene.

Sak 15.    MINNESMERKER

Til neste møte tar vi en gjennomgang. Karl-Rasmus får ansvaret for Stave-Bø, Idar/Jannina fra Åse til Forfjord

Søren/Werner Andenes, Fiskenes og Haugnes, Solbjørg Bleik, Aase, Kjersti og Alice Breivika – Åse

Sak 16.    HUSMANNSPLASS PÅ NORDMELA

Werner undersøker nærmere om eierforholdet/historien

Sak 17.    FOREDRAG MED RUNE BLIX HAGEN

Idar tar kontakt med han og avtaler tidspunkt.

Legg igjen en kommentar