Andenes handelsstand på tidlig 1900-tall.

 

Her er noen utklipp fra et tidsskrift – Nord Norges Næringsveie om handelsstanden på Andenes. Datoen for utgivelsen av dette tidsskriftet er ukjent, men det antas å være fra ca 1920.

Stoffet er innsendt av Inge E. Johansen fra Andenes, men stammer opprinnelig fra Sidsel Mørkved (Jørgensen).

Legg igjen en kommentar