Andøy bygdebok – bind VI – gård og slekt del V

Forord
Brukerveiledning
Innledning
Adelskapitlet, av Tore Hermundsson Vigerust
Bosetninga på 1500-tallet
Tiendepengelista fra 1521
Leidangsskattelista fra 1567
Oppsitterne på 1600-tallet – en oversikt
1600-tallet – et vanskelig århundre
Øvrighet, skippere og styrmenn på 1600-tallet
Værmenn på 1600-tallet
Husmenn på 1600-tallet
Oppsitterne på 1700-tallet – en oversikt

Bosetninga på gårdene
Gnr. 40 Kleiva
Gnr. 41 Lille Flamberget
Gnr. 42 Prestjorda
Gnr. 43 Ytre Nåløyet
Gnr. 44 Indre Nåløyet
Gnr. 45 Molla
Gnr. 46 Gabrielsbakken
Gnr. 47 Storbakken
Gnr. 48 Leiet
Gnr. 49 Skår
Gnr. 50 Brattbakken
Gnr. 51 Vestre Salberget
Gnr. 52 Østre Salberget
Gnr. 53 Klokkestrengen
Gnr. 54 Vesterbrynn
Gnr. 55 Østerbrynn
Gnr. 56 Bakken
Gnr. 57 Della
Gnr. 58 Geitberget
Gnr. 59 Rabben

– Register kvinner
– Register menn
– Rettinger til tidligere bind

Legg igjen en kommentar