23.3 2010

Følgende møtte: Leder Søren Jacobsen, Jannina Hansen, Alice Raanes, Solbjørg JoramoAsse Dybwik, Kjersti Åshagen og Werner Johansen

Sak 24. OPPSUMERING FOREDRAG RUNE BLIX HAGEN

Foredraget ble veldig godt mottatt. Ca 50 personer møtte opp. Godt forarbeid med en fin plakat laget av Idar.

Utgiften ble ca kr.5700
Sak 25. FORDELING AV FONSMIDLER

Det var kommet inn 12 søknader hvor en hadde kr. 50.000,- til fordeling.

Etter en nøye gjennomgang av søknadene ble det fattet følgende vedtak.

1. Havblikk v/Torgeir Schaug            kr. 20.000,-

2. Dverberg Vel                               ”     2.500,-

3. Dagfinn Rones, Nordmela            ”     5.000,-

4. Lysverkpipa, Bakerigården          ”      5.000,-

5. Ole Konrad Pettersen, Naust       ”     5.000,-

6. Fiskenes vel                                ”    5.000,-

7. Risøyhamn skole                        ”     3.000,-

8. Kvinnegruppen Bleik Vel              ”     3.750,-

Neste møte 19. april kl. 1800

And.090410

WJ

Legg igjen en kommentar