Kategoriarkiv: Foredrag

Foredrag om Pilgrimsleden (Pilgrimsveien) mellom Myre og Stave

Karl Rasmus Dahle på årsmøtet i Andøy historielag torsdag 26 feb 2015

Innledning

For at dere skal få en bedre forståelse om emnet har jeg delt foredraget inn i diverse bolker der jeg forsøker å gi et bilde av hvordan folk levde på Stave i middelalderen der nærheten til eggakanten betød at fiske var helt avgjørende for bosettingen:

A: Bygda Stave i middelalderen B: Kristendommen og kirkas rolle i middelaldere C: Helgendyrkelse D: Kirka (Kapellet) på Stave og tilslutt E: Pilgrimsleden (Pilgrimsveien) mellom Stave og Myre. Les hele foredraget av Karl Rasmus Dahle her.

Mulig pilgrimsrute av /Finn Myrvang (etter reformasjonen da en måtte komme usett til Stave)
Mulig pilgrimsrute av /Finn Myrvang (etter reformasjonen da en måtte komme usett til Stave)