Kategoriarkiv: Årbøker

Årbok for Andøy 2011

 

Årboka for Andøy 2011 klar

Årbok for Andøy er nå klar. Den vil bli lansert på Andøy Historielags årsmøte 10. november, og vil deretter bli å få kjøpt hos Andøy Bok og Papir og i dagligvareforretningene ellers i kommunen.

Boka inneholder 21 artikler fra ulike steder i kommunen og har dessuten et rikt bildemateriale. Odd Pettersen har skrevet om ungdomslagene som hadde sin storhetstid første halvdel av 1900-tallet. 100-årsjubileet for Sydpolsferden, hvor bl. a. andværingen Helmer Hansen fra Bjørnskinn deltok, er også omtalt. Frithjof Hansen jr. har fortalt historien om M/J Frøya fra Skjoldehamn, og Dag Norvoll skriver om storbrannen på Andenes i 1949. Dette er bare noe av stoffet som er å finne i årboka.

Årboka koster som tidligere kr 150,-. Ved forsendelse må det også betales kr 40,- for porto. Boka kan nå bestilles på mail andoy.historielag@tnett.no eller hos Aase Dybwik på telefon 76146253, mobil 95893541.

Årbokkomiteen håper at mange vil få glede av årboka, og vi tar gjerne imot konstruktive tilbakemeldinger.

Ny Årbok underveis

Årbok for Andøy 2010 er nå like rundt hjørnet. Som vanlig vil den bli lansert på årsmøtet, som i år er lagt til torsdag 4. november. Den vil deretter bli lagt ut for salg i Andøy Bok og Papir og de fleste dagligvareforretningene i kommunen. Dessuten vil den, som tidligere år, kunne bestilles direkte fra Andøy historielag (andoy.historielag@tnett.no) eller over telefon 95893541. Prisen er også i år kr 150,-, ev. + porto.

Boka har stoff fra mange steder i kommunen – Lovika, Risøyhamn, Bjørnskinn, Åknes, Nøss, Nordmela, Høyvika, Dverberg, Fiskenes og Andenes. Tar en med billedstoffet – bl. a. skolebildene – kan også Åse, Medby og Saura nevnes.

Det er i år 100 år siden riksveien mellom Risøyhamn og Andenes var ferdig. Dette markerer vi både med forsidebildet og en artikkel skrevet av Oddbjørn Folden.

Historielaget og årbokkomiteen håper at mange også i år vil få glede av boka.