Kategoriarkiv: Historier

Oppdatering av bildearkivet og et dikt av Hans Lind…

Hans Oluf Lind (født 1. september 1866 på Andenes, død 3. mars 1935 i Johannesburg, Sør-Afrika) var en norsk dikter, kjent for diktsamlinga «Nordlandsviser», som kom ut i 1910.

Lind vokste opp på Andenes. Da han var ni år gammel døde moren, og to år senere døde også faren. Dermed ble Hans og de seks søsknene satt bort, og Hans kom til handelsmann Johan Ellingsen i Hovden i Bø. Etter at han var konfirmert, tok han middelskolen på Lillehammer, og arbeidet så som handelsbetjent på Breistrand i Øksnes og i Henningsvær. Les mere om Hans Lind på Wikipedia hvor tekstutdraget over er hentet. Andre bildearkiv oppdatert i dag er Nøss, Bleik, Saura, Åse og Lovik.

154-33
Lite hus ved stranda med dikt av Hans Lind. Gammelstua til Kristine Strand. Den sto på stranda omtrent der hvor Sigm. Einar Jørgensens hus nå står.

Brevet fra Umberto Nobile til Hilmar Nøis

Som noen av dere sikkert har sett av et tidligere innlegg her på historielagets web var Hilmar Nøis med å lete etter Umberto Nobile på Nordaustlandet i 1928. Dette gjorde Nøis sammen med en annen nordmann – nemlig Rolf S. Tandberg. Da Nobile i 1975 fylte 90 år sendte han takkebrev til sine 3 norske venner; Nøis, Tandberg og Schjelderup. Her har dere en artikkel (på engelsk siden den norske utgaven er lite utfyllende) om Nobile og hvem som deltok i letingen etter han.

Under ser dere dette brevet som John-Eldar Pedersen ved Hvalsafari på Andenes har sendt oss fra sin Nøis-samling.

Takkebrev fra Umberto Nobile til blant annet Hilmar Nøis

Fiskerinæringen på Haugnes – et historisk tilbakeblikk

Det er viktig å ha nedskrevet sin historie.

Det har redaktører og bidragsytere til bygdebøker og årbøker sørget for.  I tillegg sporadiske avisinnlegg om all slags fakta om folk og hendelser fra tidligere tider.

Mange er kjent med at bygda Haugnes i sin tid hadde ca 300 innbyggere, og ble ”avlivet” som bygdesamfunn da forsvarets virksomhet krevde mer arealer.I så måte kan man vel hevde at Haugnes-værringan har bidratt betydelig i omstillingen i Andøy kommune.

Andøy Historielags årbok for 2009 gir nok en gang informasjon om Haugnes. De siste beboerne flyttet fra Haugnes i 1974. Det er viktig å la denne kunnskapen komme den yngre generasjon til kjenne, samt nye innbyggere i Andøy og andre med interesse for bygdeutvikling eller bygdeavvikling.

I Andøy kommune, nærmere bestemt i bygda Breivik,  er vi så heldige å ha en svært kunnskapsrik person fra Haugnes – nemlig Asbjørn Stenersen på 90 år.  Han er et levende oppslagsverk om bl a Haugnes. Les historien om fiskerinæringen på Haugnes her! Den er signert Asbjørn Stenersen og Bjørnar Sellevoll.