Fiskerinæringen på Haugnes – et historisk tilbakeblikk

Det er viktig å ha nedskrevet sin historie.

Det har redaktører og bidragsytere til bygdebøker og årbøker sørget for.  I tillegg sporadiske avisinnlegg om all slags fakta om folk og hendelser fra tidligere tider.

Mange er kjent med at bygda Haugnes i sin tid hadde ca 300 innbyggere, og ble ”avlivet” som bygdesamfunn da forsvarets virksomhet krevde mer arealer.I så måte kan man vel hevde at Haugnes-værringan har bidratt betydelig i omstillingen i Andøy kommune.

Andøy Historielags årbok for 2009 gir nok en gang informasjon om Haugnes. De siste beboerne flyttet fra Haugnes i 1974. Det er viktig å la denne kunnskapen komme den yngre generasjon til kjenne, samt nye innbyggere i Andøy og andre med interesse for bygdeutvikling eller bygdeavvikling.

I Andøy kommune, nærmere bestemt i bygda Breivik,  er vi så heldige å ha en svært kunnskapsrik person fra Haugnes – nemlig Asbjørn Stenersen på 90 år.  Han er et levende oppslagsverk om bl a Haugnes. Les historien om fiskerinæringen på Haugnes her! Den er signert Asbjørn Stenersen og Bjørnar Sellevoll.