Spillemenn fra Fiskenes – Petter Norvoll og Johan Berg (søskenbarn)

I dag er det de to staselige spillemennene Petter Norvoll og Johan Berg fra Fiskenes som får fortelle om nylig oppdaterte bilder på historielagets bildearkiv. Petter og Johan spilte til dans over hele Andøya på 1920-tallet. Andre arkiver som er oppdaterte i denne omgang er Stave, Bleik, Andenes og Nordmela. I tillegg er følgende opprettet for første gang: Sandnes og Skarstein.

scan10073