Nye bilder fra Skjoldehamn, Åse, Nøss og Forfjord

Nye bilder fra Skjoldehamn, Åse, Nøss og Forfjord er lagt inn nå i kveld. Eksemplet denne gang er hentet fra Skjoldehamn:

Bak fra v: Johan, Petter, Martin, Emil, Albert og Hans Jensen. Foran fra v: Lina (Jensen) Johansen, Kristine og Jens Olsen og Ove Jensen. Kristine og Jens foreldre til de andre på bildet. Hans Jensen døde under storstormen i 1893. Han ble funnet i Børvågen.
Bak fra v: Johan, Petter, Martin, Emil, Albert og Hans Jensen. Foran fra v: Lina (Jensen) Johansen, Kristine og Jens Olsen og Ove Jensen. Kristine og Jens foreldre til de andre på bildet. Hans Jensen døde under storstormen i 1893. Han ble funnet i Børvågen.

Bygdebokmøte i kommunestyresalen

I går kveld var det igjen duket for bygdebokmøte. Det var det kommende bind V, bindet som tar for seg Andenes fra 1500-tallet til vel 1950 det handlet om. Forfatter Johan Borgos kunne opplyse de fremmøtte om at arbeidet med boka skrider fremover, jevnt og trutt, men at det fremdeles gjenstår en god del jobb. For de av dere som sitter på historier eller bilder fra 1960 og bakover – ta kontakt med Johan Borgos eller Aase Dybvik.

De fremmøtte fikk ellers en bred innføring i Andenes’ historie, og da med spesiell vekt på området rundt Sløyken (området sør for fyret) og Kiil-gården. Det viser seg at nettopp Sløyken-området kan ha vært det stedet på Andenes hvor det først ble etablert bosetning. Dette skjedde sannsynligvis rundt år 1500, og da som et resultat at den daværende bebyggelsen rundt Ramberg (området mellom Oksebåsen og Toften) etter hvert ble uegnet som havn grunnet tilslamming og landheving. Johan kunne også fortelle at Andenes sannsynligvis var den største (eller muligens nest største) bosetningen i Nord-Norge på 1600-tallet! Bare Vardø i Finnmark kan ha vært større på det tidspunktet.

Bind V i bygdebokserien ligger an for en lansering i månedsskiftet april-mai 2010.

Lydhøre fremmøtte låner øret til en engasjert Johan Borgos
Lydhøre fremmøtte låner øret til en engasjert Johan Borgos
En engasjert Johan Borgos berettet om fordums tider på Andenes
En engasjert Johan Borgos berettet om fordums tider på Andenes

Historiske bilder fra Andøy…

Da har Andøy Historielag igjen fått muligheten til å legge ut historiske bilder på web for alle interesserte. Bildene vil bli lagt ut etterhvert som de skannes av Aase Dybvik fra Andøy Kommunes lokalhistoriske arkiv på Dverberg. Bilder vil også komme fra andre kilder. Disse nåes enklest via linken på toppen «Bildearkivet«.

scan10030

Bildet over viser brødrene Gunnar og Karl Karlsen fra Kvalnes sammen med hest, hund og bil.