Referat fra styremøte i Andøy Historielag 8. mai 2023 på Lokalhistorisk Arkiv

Følgende møtte: Karl Rasmus Dahle, Jannina Hansen, Kjell Roald Karlsen, Birgit Lund, Harald Kristoffersen og Kjersti Åshagen 

SAKSLISTE 

Sak 6. Referatsaker 

Tilbakemeldinger fra arrangementet i kulturuka på Nøss; velykket. 

Dverberg samfunnshus; Karl R Dahle samtaler med Odd Roger Enoksen (leder for samfunnshus-styret) om at styret i Andøy Historielag ønsker tilbakemelding ang. ombygging til leiligheter i samfunnshuset. 

Sak 7. Søknader 

Styret behandlet 4 søknader om støtte. 

  • Historien om veteranbilen «Kari», til informasjonshefte. Søknaden innvilges med kr. 5000,- 
  • TK-81, arrangement i Dverberg kirke; «Historier om Torstein Raaby». Søknaden innvilges med kr. 3000,- 
  • Kvinnegruppa på Bleik. Søknaden innvilges med kr. 5000,- 
  • Penn&Øre v/ Beate Heide, podkaster om bygda Haugnes og det som skjedde etterpå – frem til nedlegging av Andøya Flystasjon. Søknaden innvilges med kr. 5000,- 

Sak 8. Eventuelt 

  • Dverberg Samfunnshus – saken og brev fra Historielaget v/ Karl R. Dahle. Vi avventer å sende brevet til etter samtalene med styret i «Samfunnshuset/Dverberg Vel. 
  • Kopi av tekst og foto, oppdrag mot betaling. Vedtak; 2kr. pr. ark og 5kr.pr.foto/ bildeark. 
  • Arkivskapet på Polarmuseet 
  • Birgit Lund foreslo et «Skiltprosjekt» – fram mot 2030. Vi kan evnt.samarbeide med Helena Hals. Metallskilt med kart. Forslag på å starte med Lovikanlegget. 
  • Skjøtselsplan av Åse-anlegget, Lovik-anlegget og Bakken/Sletten på Bø. Må skje vår/tidlig høst. 
  • Tur til nausttuftene i Laneskog 25 mai kl.10. Parkering hos Magne Laneskog.