foredrag på bleik; Fiskevær – Et åpent hol i vår historieforståelse

ved professor emeritus Reidar Bertelsen på samfunnshuset på Bleik onsdag 5. februar kl 1900 Reidar Bertelsen er professor emeritus i historisk arkeologi, Universitetet i Tromsø.
De siste femti årene har han forsket på ulike sider av kystbefolkningas økonomi og levesett i jernalder, mellomalder og nyere tid.

Databasetrøbbel

Av foreløpig ukjente årsaker har databasen som ligger til grunn for
Andøy Historielags websider gått tapt i løpet av de siste 48 timene.
Dette har skjedd på en måte som har medført at backup for begge siste døgn er tapt.

Dette er svært beklagelig, og det jobbes med å redde mest mulig fra en ekstern backup som ble tatt 3.9 2019.

Alle bilder er på plass, mens referater og innlegg fra før 3.9 2019 er borte. Dette kan dog rekonstrueres ved at det legges inn igjen. Videre må medlemslisten korrigeres for endringer etter 3.9 2019. Dette blir gjort så snart jeg får nødvendig info fra Historielaget.

Mer info senere i dag.

Busstur, 5. juni

Turen starter på Andenes klokka 0800 og ender på samme sted klokka 2100.

Tidsplan videre:

0900, Risøyhamn.

1030, avreise Flesnes – kaffekopp på ferga for de som ønsker det.

1055, avreise Refsnes til Elgsnes via Bremnes og Kasfjorden med en liten stopp på Aun. Asbjørn Hessen fra Kvæfjord historielag vil gaide under hele bussturen til Trondenes.

1230, ankomst Elgsnes.

1330, ankomst Trondarnes Historiske museum. Her blir det, foruten lunsj, omvisning ved Vidkun Eidnes – også ved militæranleggene (Adolfkanonene).

1600, avreise Trondarnes via Sørvika og Storjorda til Refsnes.

1700, avreise Refsnes til Flesnes.

1800, middag på Viltkroa i Langvassbukt.

2100, ankomst Andenes.

Turen koster kr 500,- per deltager. Hver enkelt betaler for
lunsj og middag.

Påmelding snarest, og senest 23. mai til Terje Vollan, telefon 41604 817, e-post: terje.vollan@online.no, eller til Idar Nilssen, telefon 76148864, e-post: idar.nilssen@nordlysnett.no.

Last ned informasjon om bussturen i PDF:

Last ned kartet i PDF:

Lokalhistorie på nett!